Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parking wielopoziomowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Remont dylatacji konstrukcyjnych w wielopoziomowym garażu naziemnym
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z nieszczelnościami w dylatacjach konstrukcyjnych na przykładzie remontu w wielopoziomowym garażu naziemnym. Brak wytycznych dotyczących naprawy dylatacji skutkuje tym, że inwestorzy wielokrotnie podchodzą bezskutecznie do uszczelniania tych elementów. Artykuł wskazuje podstawowe czynności, jakie należy podjąć w celu właściwego zabezpieczenia przerw dylatacyjnych przed wodą na każdym z etapów budowy lub remontu konstrukcji. Zaproponowano na przykładzie sposób naprawy uwzględniający złożoność pracy konstrukcji w miejscach występowania dylatacji.
EN
The paper presents problems related to leakage in construction joints on the example of repair in a multi-storey ground garage. Lack of repair guidelines results in the fact that investors repeatedly go unsuccessfullty to seal these components. The article indicates the basic steps to be taken to adequately protect the expansion joints against water at each stage of construction or repair of structures. An example of a repair method is proposed, taking into account the complexity of the construction work in places where dilation occurs.
EN
For many years the number of motor vehicles has increased, as they have become the most common means of transportation. Development of an efficient personal transportation system and creating enough car parking capacity in town centres has become a challenge for town planning. Given the rapidly growing populations in city agglomerations and the high land value, it is very likely that in the near future the interest in multi-level parking areas is going to increase. This article talks about the necessity of solving the pressing problems with the process of traffic infrastructure planning, and draws attention to the legal aspects of building parking areas. Paper is meant to be a summary of the issue, as opposed to original research, the presented results are to be taken as preliminary, defining the development direction for the future research. In order to analyse the character and capacity of car park traffic, a multi-level parking building was selected. It is located near a shopping centre in a busy city centre. The developmental nature of this project requires that certain problems are analysed more closely.
PL
Parkingi wielopoziomowe stały się nieodzownym elementem aglomeracji miejskich. Mogą być integralną częścią centrów handlowych, budynków biurowych lub stanowić samodzielną konstrukcję identycznie jak przy uzupełnianiu miejskiej infrastruktury drogowej. Ich liczba wzrasta z roku na rok. Uszkodzenia spowodowane błędami obliczania i konstruowania konstrukcji nośnej ujawnione już w pierwszym roku eksploatacji opisują prace. Dla przedstawionych w referacie usterek, wad, błędów, uszkodzeń użyto najbardziej ogólnego pojęcia nieprawidłowości. Mają one różne objawy, fazę powstania w procesie inwestycyjnym, przyczynę itp.. Badaniem objęto wyłącznie kilka parkingów wielopoziomowych eksploatowanych w czasie od kilku tygodni do około dwudziestu lat. Przykłady nieprawidłowości odniesiono do priorytetowo tu ustanowionego kryterium zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji nośnej.
EN
Multi-storey car parks have become an inevitable feature of urban agglomerations. Sometimes they are integral parts of retail centres or office buildings, while in other cases they are independent facilities, as when supplementing the urban roads infrastructure. The number of these structures is increasing year by year. Cases of damage caused by errors in calculations and in the design of the supporting structure, coming to light as early as the first year of use, are described in. For the defects, faults, errors and cases of damage presented in the paper the most general concept of irregularity is applied. These have various symptoms, causes, etc., and occur at various stages in the development process. The research relates only to a few multi-storey car parks, which have been in use for times ranging from several weeks to around 20 years. Examples of irregularities are discussed in terms of the criterion taken here as a priority - that of ensuring the safety of the supporting structure.
EN
To increase the load bearing capacity of steel and concrete bridges, external prestressing can also be applied. In the paper an example of such strengthening of a bridge span is described. The span consists of prestressed precast WBS type girders and three cross-beams, also prestressed. The spans were erected by longitudinal and transversal launching method. Complex construction technology enabled to use minimal (record) quantities of constructional materials. In the paper the attention is paid to the fact that in the calculations of load bearing capacity of rehabilitated bridges, their construction technology must be taken into account. This is particularly important in the case of verifying calculations of prestressed bridges, especially those consisting of prefabricated elements.
EN
In the design of composite floors, establishing an effective width range is of a vital importance. The range of an effective width generally depends on distribution of normal stresses compressing a floor slab jointed with a steel beam. A lot of factors influence the distribution of stresses mentioned above, including adequate stiffness of steel-concrete connection necessary for achieving an intended strength and useful parameters.
PL
Gdy projektuje się stropy zespolone, kluczowe staje się określenie tzw. szerokości współpracującej, której wartość zależy od rozkładu naprężeń normalnych ściskających płytę stropową zespoloną z dźwigarem stalowym. Na wspomniany rozkład naprężeń wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest pożądana sztywność zespolenia w płaszczyźnie beton-stal, co pozwala uzyskać zamierzone efekty wytrzymałościowe i użytkowe.
13
Content available remote Z autem do windy [Parkingi wielopoziomowe]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.