Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pad welded layers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielowarstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1.
EN
The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy steel samples, prepared by three methods of multilayer powder padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, method of plasma padding (PTA). Using the optical microscope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections of the samples with the generated deposits were observed. Selected usable properties such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. No cracks and discontinuities were observed during the cross-sectional area analysis of samples after multilayering padding, in the bonding zone of the substrate material with the deposit, in the deposit and in the substrate. Because of the experiments, regular, repetitive shapes with characteristic directional crystallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure was obtained, with different growth directions relative to the surface of the substrate. Hardness of deposits, which was laser-padded and padded using LENS technique, include in the range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in the range of 320 to 440 HV0,1.
2
Content available remote Some macro- and microstructural aspects of pad welded layer durability
EN
The results of macroscopic and microscopic investigation, hardness tests and abrasive wear out tests of different pad welded layers made with thirty nine kinds of electrodes are presented. Defectiveness of the layers was connected with a foreseen character of their wear out. The possibility of simplifying the chemical composition of electrodes without deterioration of application properties of pad welded layers was shown. The paper was focused on the investigation results of pad welded layers applied in opencast lignite mining and in power industry.
PL
Przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikroskopowych, pomiarów twardości i zużywania ściernego warstw napawanych wykonywanych z użyciem trzydziestu dziewięciu gatunków elektrod do napawania. Przedmiotem szczególnego zainteresowania było powiązanie problemu wadliwości tych warstw z przewidywanym przebiegiem ich zużywania. Wskazano na możliwość znaczącego uproszczenia składów chemicznych elektrod (uproszczenia składu fazowego napoin) na podstawie prognozowania ich budowy wypływającej z analizy stosow-nych wykresów równowagi fazowej oraz struktur w stanie wyżarzonym. W pracach badaw-czych skoncentrowano się na warstwach napawanych wykorzystywanych w górnictwie węgla brunatnego i energetyce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.