Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otręby pszenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The popularity of using natural waste products in different branches of industry, including polymer processing, results from the emphasis of international nature conservation organizations on ecological and environmental problems, such as recycling, storage and the disposal of waste products. This paper investigates the effect of two natural fillers: wheat bran and pumpkin seeds obtained from food industry waste products, on selected mechanical properties of LDPE molded pieces. The polymer blends are examined with respect to their basic mechanical properties and microstructure.
PL
Popularyzacja wykorzystania odpadów naturalnych w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przetwórstwie tworzyw, związana jest z naciskiem światowych organizacji odpowiadających za ochronę środowiska na kwestie ekologiczne, takie jak recykling oraz składowanie i utylizacja odpadów. W artykule przedstawiono badania wpływu dwóch napełniaczy, otrębów pszennych oraz łusek pestek dyni, stanowiących odpady produkcyjne przemysłu spożywczego, na wybrane właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych z PE-LD. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości wytrzymałościowych oraz dokonano analizy struktury mikroskopowej otrzymanych kompozycji polimerowych.
2
Content available remote Ocena zawartości włókna surowego w wybranych otrębach pszennych
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie zawartości włókna surowego i wilgotności w otrębach pszennych zwykłych i granulowanych ze śliwkami trzech wybranych producentów (A), (B) i (C). W przygotowanym materiale badawczym oznaczono zawartość włókna surowego i wilgotność otrąb pszennych. Zawartość włókna surowego w badanych otrębach pszennych była zróżnicowana i wahała się w granicach od 3,9% u producenta A do 11,5% u producenta B. Oznaczona wilgotność otrąb pszennych była zgodna z wymaganiami normy, z wyjątkiem otrąb pszennych zwykłych producenta B, w których wilgotność została przekroczona o 1,3%.
EN
The objective of the research was to determine the content of crude fibre and moisture in standard and granulated wheat bran with plums of three selected producers (A), (B), (C). The content of crude fibre and moisture of wheat bran were determined in the research material. The content of crude fibre in the examined wheat bran varied between 3,9% (producer A) and 11,5% (producer B). The determined moisture content of wheat bran was in accordance with the requirements of the norm, with the exception of standard wheat bran (producer B), in which moisture content was exceeded by 1,3%.
PL
W badaniach przeprowadzono mikrofalowo-próżniowe suszenie drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae immobilizowanych na nośnikach pochodzenia naturalnego (płatkach owsianych, otrębach pszennych, sianie i słomie). Zastosowano nagrzewanie mikrofalami niskiej mocy (180 W) przy jednocześnie obniżonym ciśnieniu (4-6 kPa). Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach mikrofalowo-próżniowych woda z komórek drożdży odprowadzana była w sposób łagodny, bez uszkadzania struktur komórkowych, a uzyskany w czasie 30 minut susz wykazywał wysoką żywotność (84-95%) i aktywność enzymatyczną po ponownym uwodnieniu.
EN
Microwave- vacuum drying of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae immobilized on the natural carriers (oat flakes, wheat bran, hay and straw) was carried out in the research. Heating with low power microwaves (180 W) at the simultaneously lowered pressure (4-6 kPa) was applied. It was found out that in the applied microwave - vacuum conditions, water from yeast cells was removed in a mild way, without damage to cell structures and dry material obtained within 30 minutes proved high vitality (84-95%) and enzymatic activity after rehydration.
PL
Badano wpływ kąta pochylenia talerza granulatora oraz czasu trwania granulacji na rozkład wielkości granul, ich powierzchnię właściwą, gęstość usypową oraz porowatość zgranulowanego złoża. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN
The influence of the angle that was used to lean the granulator's plate and the time of granulation on granules' size layout, their surface, coning density and the porosity of granulated crops was examined. Diagrams were used to describe the results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.