Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja sprzedaży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnorodne środki oraz metody nakłonienia konsumentów do zakupu dóbr i usług oferowanych na rynku. Potrzeby i pragnienia nabywców charakteryzuje duże zróżnicowanie wynikające z odmienności, zarówno ich cech osobistych, jak i sytuacji, w jakiej się znajdują. Merchandising, będący sztuką optymalnej organizacji sprzedaży zapewnia dostrzeżenie tego zróżnicowania. Dzięki temu konsumenci mają większą szansę, iż w bogatej i zróżnicowanej ofercie rynkowej znajdą to, co w danej chwili najlepiej zaspokoi ich potrzeby i pragnienia. Merchandising na rozwiniętym rynku gospodarki wolnorynkowej w sposób bardzo istotny oddziałuje na zachowanie każdego konsumenta, jest zatem jednym z najważniejszych instrumentów marketingowych każdego przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie merchandisingu w działalności przedsiębiorstwa. Przeanalizowano wybrane narzędzia merchandisingowe intensyfikujące zachowania konsumentów na runku towarów i usług.
EN
In a market economy, companies use a variety of means and methods of inducing consumers to purchase goods and services on the market. Needs and desires of buyers are varied due to differences in both their personal characteristics, as well as the situation in which they are located. Merchandising, which is the art of optimal sales organization, provides noticing this diversity. As a result, consumers have a greater chance that the rich and diverse market will offer what at the time best suits their needs and desires. Merchandising developed market for free-market economy in a very significant impact on the behavior of each consumer, it is therefore one of the most important marketing instruments of any company. The article presents the nature and significance of merchandising in the company. It examines some of the merchandising tools intensifying consumer behavior on the market for goods and services.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.