Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł traktuje o roli zagadnień związanych z energią elektryczną w procesach biznesowych. Podejmuje tematykę pewności dostaw energii, jakości zasilania i cen energii. Wskazuje na potrzebę wdrożenia w przedsiębiorstwach przemyślanej i opartej o systemowe podejście j zaawansowanej gospodarki energetycznej.
EN
The article refers to the role of issues related to electricity in business processes. Considers the issue of security of energy supply, quality of power supply and energy prices and points to the need to implement a well thought-out and system-based approach to advanced energy i management in companies.
PL
Norma ASHRAE 90.1-2019 wykorzystywana przy certyfikacji LEED wymaga całościowego ujmowania wymagań energetycznych dla budynków, co ułatwia projektowanie zintegrowane i optymalizację energetyczną. Modelowanie energetyczne w procesie LEED ma m.in. za zadanie wykazanie oszczędności w kosztach energii zużywanej przez projektowany budynek i jest narzędziem do przeprowadzania oceny wariantów projektowych i analiz opłacalności zastosowania danych rozwiązań instalacji i własności izolacyjnych budynku.
PL
Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii. Możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Różne są jednak koszty poprawy efektywności energetycznej i różne ograniczenia techniczne i prawne dla budynków, zwłaszcza objętych ochroną konserwatorską. Stajemy przed dylematem, czy dostosowywać istniejące budynki do standardu nZEB i ratować stare centra miast przed wyludnieniem i za jaką cenę.
EN
This article presents an application of the kinetostatic method. The kinetostatic method is a universal method for determining optimum control of unit components in a multisource drive system with regard to selected energetic or ecological criteria. The method’s algorithm and mathematical models for components with descriptions are presented. Example results of this method when applied to a hydrostatic multisource drive system composed of hydrostatic transmission, gas-loaded accumulator and IC engine as the primary source of energy, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody kinetostatycznej. Metoda kinetostatyczna jest uniwersalną metodą wyznaczania optymalnego sterowania komponentami wieloźródłowego układu napędowego ze względu na wybrane kryteria: energetyczne lub ekologiczne. Przedstawiono algorytm metody oraz modele opisujące komponenty układu. Artykuł zawiera przykładowe wyniki działania metody wyznaczone dla hydrostatycznego wieloźródłowego układu napędowego zbudowanego z: przekładni hydrostatycznej, akumulatora gazowo-hydraulicznego oraz silnika spalinowego jako pierwotnego źródła energii.
PL
Wykazano, że w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego, przy rzeczywistym rozpływie prądów i rozkładzie napięć, niespełniona jest zasada minimum strat energetycznych.
EN
The paper proves that in AC circuits with real current and voltage distributions the principle of minimum energy loss is unfulfilled.
6
PL
Opisano rozwiązanie problemu wykorzystania energii cieplnej traconej podczas usuwania, zanieczyszczonego, powietrza z pomieszczenia inwentarskiego. Określono uwarunkowania energetyczne związane z chowem ptaków w obiekcie produkcyjnym (kurniku). Przy chowie 270 sztuk kur, na 30 m2 powierzchni, jest to 1,8 do 2,2 kW (grzania) gdy temperatura powietrza pobieranego wynosi 0oC. W nawiązaniu do postulatu ochrony środowiska przed ujemnymi skutkami tego działu produkcji żywności badano rozwiązanie tego problemu. Przebadano efekty wentylacyjne związane z tą energią, możliwości fitoremediacji oraz ewentualnego wykorzystania roślin ze szklarni.
EN
There was described the solution of problem of using the thermal energy wasted with removing polluted air from the livestock room. It is 1,8 to 2,2 kW (heating) when the temperature of taken air is 0oC at the breeding of 270 pieces of hens on 30 m2 of the area. Energy conditioning associated with the aviculture was determined in the production site (henhouse). Further to the demand of the environmental protection before negative consequences of this department of the manufacture of foodstuffs solving this problem was examined.. There were examined the effects of ventilation connected with this energy, possibilities of phytoremediation and of possibility of using plants from the greenhouse.
PL
W artykule zaprezentowano nową drganiowe i energetycznie bezpieczną generację zmechanizowanych narzędzi ręcznych. Przeprowadzona analiza czynników zagrożenia zdrowia człowieka--operatora wykazała dziesięć czynników bezpośrednio związanych z konstrukcją używanych w technologii maszyn ręcznych. Dostosowanie narzędzi do właściwości psychofizycznych człowieka w procesie konstruowania spowodowało wyeliminowanie lub zminimalizowanie wszystkich czynników szkodliwych do poziomów dopuszczalnych. W procesie dostosowawczym zastosowano nową metodę optymalizacji energetycznej konstrukcji narzędzi. Energetycznie zoptymalizowane i ergonomiczne narzędzia wytyczają nowy kierunek w rozwoju technologii, w których użycie narzędzi ręcznych napędzanych różnymi energiami jest nieodzowne.
EN
In the paper a new generation of vibration and energy safe powered hand-held tools arę pre-sented. The executed analysis of health danger factors for the human-operator showed ten factors directly concerned with the design of hand-held machines used in technology. The adaptation of these tools to the psychophysical proprieties of the human in the design process caused the elimi-nation or minimisation to the admissible levels of all harmful factors. In the adaptation process, the new method of energy optimisation of tools design has been applied. The energy-optimised and ergonomie tools lay out a new direction in development of technology, in which the use of hand-held tools powered by different energies is indispensable.
RU
Rassmatrivaetsa metodika energeticeskoj ocenki sistem estestvennogo osvecenia zdanij s ucetom vozmecenia teplopoter’, likvidacii teplopostuplenij cerez svetoproemy, a takze ekonomii energii na iskusstvennoe osvecenie za scet nalicia svetoproemov. Privoditsa primer analiza sistemy estestvennogo osvecenia, sostoacej iz panel’nyh zenitnyh fonarej v proizvodstvennom zdanii v g. Arhangel’ske (na severe Rossi). Pri dvuhslojnom i trehslojnom osteklenii, pri razlicnyh znaceniah KEO i razlicnyh normiruemyh urovnah iskusstvennoj osvecennosti.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.