Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprogramowanie CAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Projektanci instalacji tryskaczowej posługują się różnymi programami wspomagającymi, które ułatwiają wykonanie obliczeń hydraulicznych. Programy takie pomagają również tworzyć zestawienia materiałów, co ułatwia wycenę wykonania instalacji. Dotychczas konieczne było korzystanie z programu do projektowania i dodatkowo programu obliczeniowego. Od niedawna dostępna jest aplikacja, która wspomaga projektowanie (rysowanie) instalacji, jednocześnie ułatwiając wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń.
PL
Procesowi upowszechniania się w branży oprogramowania CAD towarzyszyły różne wątpliwości. Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o dostarczanie projektów w BIM. I również teraz ten, kto już poznał nowe narzędzia, nie będzie chciał z nich zrezygnować. Na razie projekt instalacji można szybciej wykonać tradycyjnie niż w BIM, ale czas potrzebny do jego wykonania to nie wszystko – coraz bardziej liczy się cały proces inwestycyjny i późniejsza eksploatacja. A tego zwykły CAD nie zapewni.
PL
Artykuł dotyczy początkowych etapów inżynierii odwrotnej i przedstawia możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli wyrobów na bazie chmur punktów. Dane pomiarowe, niezbędne do utworzenia modeli 3D, zostały pozyskane z użyciem współrzędnościowego ramienia pomiarowego wyposażonego w bezstykową głowicę pomiarową. W pracy przeanalizowano dokładność wykonania dwóch wybranych modeli przedmiotów składających się z powierzchni krzywoliniowych.
EN
The paper addresses the initial stages of reverse engineering and presents the possibilities of the CATIA V5 soft ware in terms of creating 3D models of products based on point clouds. The measurement data, necessary to create 3D models, were obtained using a coordinate measuring arm equipped with a non-contact measuring probe. In the paper, the accuracy of two selected models of objects composed of free-form surfaces has been analysed.
4
Content available remote Analiza pracy wirnika śmigłowca sw-4 na podstawie symulacji modelu 3D
PL
Autorzy artykułu przedstawiają możliwości wykorzystania modułu Flow Simula- tion dostarczanego z oprogramowaniem SolidWorks w procesie analizy pracy wirnika śmigłowca SW-4. Posłużono się modelem 3D wirnika wykonanym na potrzeby pracy dy- plomowej realizowanej w WSOSP. Analiza opływu modelu umożliwia z dużym przybli- żeniem ocenić pracę wirnika śmigłowca w rzeczywistych warunkach i podjąć decyzje o ewentualnych zmianach konstrukcyjnych. Przedstawiono zalety, jakie mogą wynikać z tego typu działań w przemyśle lotniczym.
EN
The authors of the article present possibilities of using FlowSimulation module supplied with SolidWorks software to analyse the performance of SW-4 helicopter rotor. 3D model of the rotor made to support the thesis completed in the Polish Air Force Acad- emy (PAFA) was used. Analysis of the flow around the model made it possible to evaluate, with great proximity, the rotor performance in real conditions and take up further deci- sions about possible design changes. Advantages for aviation industry, which might result from that kind of approach, were presented.
5
Content available remote Zmiana CAD w branży automotive
PL
Koniec roku 2012 był wyjątkowy dla branży automotive. Baczny obserwator rynku zleceń projektowych z pewnością zauważył stabilizację z tendencją wzrostową. Od pamiętnego roku 2009, kiedy to anulowano ponad 70% projektów konstruktorskich, z początkiem roku 2012 aktywni projektowo użytkownicy oprogramowania CAD mogli odetchnąć z ulgą. Ilość zleceń pozwoliła im na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Jednocześnie w podświadomości konstruktorów pracujących dla przemysłu samochodowego zaczęła się tlić wizja nadchodzącej transformacji.
PL
Oprogramowania LMS Virtual.Lab oraz LMS AMESim umożliwiają przeprowadzenie procesu wirtualnego prototypowania, począwszy od koncepcji inżynierskiej, a kończąc na wielokryterialnej optymalizacji całego projektu. Oprogramowanie LMS AMESim stosowane jest podczas projektowania procesów zachodzących w silnikach spalinowych. Użycie szeregu gotowych komponentów (takich jak pompy, zawory, wały korbowe, krzywki, wtryskiwacze), zebranych w biblioteki tematyczne, skraca czas projektowania do minimum. Elementy można dowolnie modyfikować, co umożliwia dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb projektu. Oprogramowanie LMS Virtual.Lab stosowane jest do przeprowadzania analiz dynamicznych, akustycznych, analiz drgań oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Możliwości pakietu zintegrowane są w jedno środowisko symulacyjne oparte o CATIA V5.
PL
FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions) to oprogramowanie ułatwiające wykonywanie tych czynności, które przy projektowaniu pochłaniają najwięcej czasu: rysowanie, obliczenia hydrauliczne, generowanie zestawienia materiałów. Wersja 3.0 zawiera wiele dodatkowych funkcji umożliwiających wykonywanie wizualizacji zaprojektowanej instalacji w środowisku 3D.
PL
Budowa trójwymiarowych modeli używanych w systemach CAx, wymaga precyzyjnych danych geometrycznych. W zależności od aplikacji, konieczne jest pozyskanie (oprócz danych geometrycznych) dodatkowych danych takich jak: gęstość, tekstura powierzchni, itp. Autor prezentuje metody rekonstrukcji trójwymiarowych modeli w programach CAD i przedstawia koncepcją praktycznego zastosowania POD (Proper Orthogonal Decomposition). Trójwymiarowa rekonstrukcja POD bazuje na modach statystycznych opisujących obiekt 3D.
EN
The construction of three-dimensional models used in CAx systems, to require precision geometrical data of the real object is presented. Depending on application, it is necessary to obtain (besides geometrical dimensions) additional data such as: volume density, texture of the surface, etc. Author shows method of reconstruction 3D models in CAD software and presents conception of practicable Proper Orthogonal Decomposition (POD). The POD 3D reconstruction bases on the statistical modes which describe the 3D object.
10
Content available remote CAD partnerem w procesie planowania
PL
Wraz z narastającym umiędzynarodowieniem, krótszym czasem planowania i realizacji, specyficznymi oczekiwaniami klientów, oraz rosnącym dążeniem do redukcji kosztów, coraz ważniejsza staje się konieczność ograniczenia czasu poświęcanego na planowanie, jak również uproszczenia metod posługiwania się przewidzianymi do tego celu narzędziami. Wymogom tym można sprostać wykorzystując nowoczesne oprogramowanie CAD i sprzęt na bazie PC, zapewniając jednocześnie odpowiednią jakość rezultatów procesu planowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.