Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okupacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty
PL
Artykuł jest próbą scharakteryzowania okresu okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim w latach 1939–1945. Problematykę tę ukazano przez pryzmat aspektów wojskowych, funkcjonowania społeczności lokalnej oraz niemieckiej, tzw. wielkiej ewakuacji roku 1945. Rozważania oparto przede wszystkim na dostępnej literaturze krajowej i obcojęzycznej, a także nieznanych relacjach mieszkańców półwyspu. W swoich przemyśleniach autor, na podstawie dotychczasowej wiedzy i własnych badań, usiłował pokazać dzieje militarne półwyspu w okresie drugiej wojny światowej oraz życie codzienne mieszkańców po klęsce wrześniowej 1939 roku. Artykuł jest próbą rozpoczęcia szerszej dyskusji naukowej nad tym obszarem wiedzy historycznej, przyjmując, że stan badań w tym zakresie jest wysoce niezadowalający.
EN
The article is an attempt to characterize a period of the Nazi occupation on Hel Peninsula in 1939–1945. It shows military aspects, functioning of the local community and the so-called German grand evacuation in 1945. Considerations are based primarily on available national and foreign language literature as well as unknown accounts of Peninsula inhabitants. The author, in his considerations, based on his up to date knowledge and his own research, tries to show the military history of the Peninsula during World War II and daily life of the Peninsula inhabitants after the September’s defeat in 1939. The article attempts to begin a wider scientific discussion related to this area of historical knowledge, assuming that the state of research in this realm in highly unsatisfactory.
3
Content available remote Produkcja broni w czasie okupacji
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania spawania łukowego i acetyleno-tlenowego przez ruch oporu podczas II wojny światowej. Omówiono broń ręczną i pojazdy bojowe wykonane w latach 1939 - 1944 na terenie Generalnej Guberni.
EN
The article presents examples of the use of arc welding and air-acetylene welding by the resistance movement in the World War II. Presented handguns as well as fighting vehicles made between 1939-1944 in the General Government.
4
Content available remote Rolnicze badania naukowe w Puławach podczas okupacji niemieckiej
EN
In March 1940, during the German occupation of Poland in the Second World War, the occupation authorities decided to restart the activities of the renowned Polish agricultural institute at Puławy, the Puławy Institute [Instytut Puławski], Many Polish employees were included in its staff, among them 245 research workers, as well as 195 laboratory assistants and auxiliary staff. The experimental farms employed nearly 600 people, and additionally up to 1600 seasonal workers were taken on during the farming season. There were few German research workers at the Institute in Puławy: their number oscillated between 16 and 20, but the Germans held all the executive positions. In 1943, reports on the research carried out at the Puławy Institute began to published (in German). In spite of the fact that in many cases the research was conducted jointly, the results were published separately by the Poles and by the Germans. Polish research workers not to reveal some of the more important results that might contribute to the German war economy. Such results were published only after the war.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.