Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Dräger probe in the measurement set to the geochemical research of the soil gases composition is inconvenient to use. It's heavy, which are reąuired to operate at least two people. Cumbersome and time-consuming is to place it into the soil by impact method, and often there is fail to reach the planned measurement depth. For this reason, there was designed and made the new modified Dräger probe. The new probe has significantly lower mass and outer diameter. In principle it should be possible to introduce it into the soil by pushing, which will greatly facilitate and accelerate conducting the geochemical research of the soil gases composition.In the autumn of 2014 has been tested the modified Drager probe. The purpose of this study is to assess it suitability to conduct the geochemical research of the soil gases composition. In total there were performed 374 measurements of the soil gases composition at different depths in the 247 measurement points. In 99 cases (26.5%) there was failed to perform the measurement because the soil gases flow rate through the meter was too little. Pulling probe usually allowed to perform the research - in only 6 measurement points (2.4%), it was impossible. The average depth of the measurement point is equal to 0.78 m.
EN
In the article there were presented the results of modern composite materials for cementing the boring casing during the construction of boreholes at oil-and-gas deposits of Pry-Carpathians region. Implemented investigations evidenced the effectiveness of use of composite oil-well and oil-and-gas materials and deposit.
EN
Researching salinity of some deposit waters that influence the process of oil deposits' exploitation. Chemical characteristics of Polish subterranean waters. Charts of quality analysis for selected brines. Researching brines using a spectrometer.
4
Content available remote Wyznaczanie konturów złóż ropy i gazu w oparciu o kryteria hydrodynamiczne
PL
Wielkość i kształt pułapki złożowej determinują granice geologiczne warstw oraz powierzchnia konturu złożowego. Na położenie konturów złożowych ma wpływ ruch przepływających wód złożowych, własności zbiornikowe skał oraz własności płynów złożowych. W artykule przedstawiono oryginalną metodyką kartowania hydrodynamicznych pułapek węglowodorów, będącą modyfikacją potencjometrycznej teorii M.K. Hubberta. Metodyka ta pozwala na dokładne wyznaczenie położenia konturów złożowych dla złóż ropy i gazu. W celu wyznaczenia konturów złożowych należy skonstruować mapę strukturalną stropu horyzontu wodo-roponośnego, mapę potencjometryczną dla wody złożowej, mapę ciężaru właściwego wody złożowej, mapę ciężaru właściwego ropy w warunkach złożowych, mapę współczynnika porowatości oraz mapę współczynnika przepuszczalności, a następnie należy postępować zgodnie z równaniem (14). Cała procedura sprowadza się do wykonania kilku prostych operacji algebraicznych na mapach. Zastosowana w pracy metodyka pozwala na precyzyjne wyznaczenie konturów złożowych, a więc dokładne określenie granic złoża. Ma to istotne znaczenie dla dokładności oszacowania wielkości zasobów węglowodorów. Realizację zaprezentowanej w pracy metodyki przedstawiono na. przykładzie złoża ropy naftowej Pomorsko, występującego w utworach dolomitu głównego na obszarze przedsudeckim.
EN
The size and shape of a trap are determined by geological borders of strata and reservoir contours. The latter are influenced by the migration of formation waters, reservoir properties of rocks and properties of formation fluids. An original method of carting hydrodynamic hydrocarbon traps is presented in the paper. It is a modification of M. K. Hubbert potentiometric theory. With this method it is possible to accurately determine the contours for oil and gas. To define the contours, a structural map of the roof of a water-oil horizon, potentiometric map of formation water, map of specific weight of oil in reservoir conditions, map of porosity and map of permeability. Then, equation (14) should be applied. The whole procedure lies in a few simple algebraic operations on maps. The applied methodics enables a precise determination of reservoir contours, and thus also reservoir boundaries. It is of great significance for the accuracy of assessment of hydrocarbon reserves. The realization of the methodics is presented on the example of Pomorsko oil field, in the Main Dolomite strata in the Fore-Sudetic Monocline.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.