Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odprawy celne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisany jest rzeczywisty problem przydziału pracowników do stanowisk pracy występujący w jednostkach administracji celnej. Zakłada się, że alokacja pracowników do stanowisk powinna być losowa, niemożliwa do przewidzenia dla pracowników. W poszukiwanej alokacji zalecane jest również unikanie przydziału pracowników do stanowisk, na których w ostatnim czasie pracowali najczęściej. Proponowany jest model matematyczny przydziału pracowników do stanowisk, który bierze pod uwagę rotację stanowisk. Dla tego modelu opracowany jest algorytm heurystyczny, który tworzy losową alokację pracowników.
EN
The article describes the real problem of assignment of workers to workplaces occurring in customs administrations. This problem assumes that the allocation of employees to stations should be random, unpredictable for workers. It is also advisable to avoid assigning staff to workplaces where they have worked most recently. A mathematical model of the allocation of staff is proposed to the position, which takes into account the job rotation. For this model a heuristic algorithm, which creates random allocation of employees, is developed.
PL
W artykule wskazano na normę ISO 28000 i standaryzację obsługi łańcuchów dostaw jako jedną z metod, pozwalających na minimalizację ryzyka występującego na poszczególnych etapach SCM. Organizacja polskiego rynku spedycyjnego i logistycznego jest przewodnikiem po ofercie firm operujących na polskim rynku i pozwala na zorientowanie się w rodzajach oferowanych serwisów pelnokontenerowych i drobnicowych, omawia ich główne kierunki oraz zalety i wady. Czytelnik ma tutaj możliwość skonfrontowania dostępnej na rynku oferty z własnymi potrzebami. Omówiono także szczegółowo poszczególne etapy łańcuchów dostaw (FCL i LCL), ze wskazaniami występujących w nich lub mogących wystąpić ryzyk i zagrożeń. Przedstawiono praktyczne metody możliwych działań prewencyjnych oraz rozwiązywania pojawiających się problemów, wypracowane w trakcie wieloletniej praktyki autora w firmach spedycyjnych, armatorskich i logistycznych. Zamieszczono również, w formie tabeli, uporządkowane informacje dotyczące identyfikacji ryzyk na poszczególnych etapach SCM oraz sposobów ich ograniczenia lub eliminacji. Ponadto omówiono nowe zagrożenia, jakie pojawiły się wraz z rozwojem konteneryzacji (tzw. cargo misdeclaration), m.in. celowe ukrywanie przez część załadowców (zdaniem IMO, ok. 5% globalnego wolumenu skonteneryzowanego) frachtowanych ładunków niebezpiecznych, przyczyny takiego stanu rzeczy oraz fatalne w praktyce skutki, które taka sytuacja już wywołała, m.in. w przeszłości. Zawarto tutaj również wskazanie na dobrą praktykę ubezpieczania ładunków (CARGO) jako skuteczny sposób przeniesienia części ryzyk na ubezpieczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji skutków ogłoszenia awarii wspólnej.
EN
This article describes the ways to minimize main potential risks on the particular stages of SCM (Supply Chain Management), inclusive ISO 28000 norm and SCM standardization. This paper describes organization of polish international forwarders and logistics companies market, shows the different FCL and LCL offers and solutions proposed by the polish market, pointing at their main directions, advantages and disadvantages. Readers can compare proposed offers directly with their needs. Article contains the descriptions of particular stages of SCM pointing at their potential risks which may occur, as well possibilities of taking necessary prevention in advance, based on author’s long experience coming from his work the real market. Article shows also the potential risks coming from cargo misdeclarations made by the shippers (5% of all cargo being shipped in total). Author encourage shippers and consignees, as well third party logistics operators to insure the cargo in general, as convenient method of covering potential SCM risks. Information included in this paper are helpful for the choice of the particular service to the particular needs of customers and can be useful for exporters and importers.
PL
Sprawność i niezawodność logistycznych procesów dostaw, produkcji i dystrybucji jest uzależniona od szybkości i efektywności przetwarzania informacji, która w obecnych czasach jest determinowana przede wszystkim możliwościami nowoczesnej technologii komputerowej. Systemy informatyczne i rozwiązania techniczne związane z elektroniczną wymianą danych gospodarczych stanowią podstawowy element współczesnej infrastruktury logistycznej. Głównym zamierzeniem autorów artykułu jest przedstawienie tego typu rozwiązań stosowanych w procesie obsługi towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych.
EN
The efficiency and reliability of logistics processes in supply, production and distribution is dependent on the speed and efficiency of information processing, which is primarily determined by the possibilities of modern computer technology. Information systems and technical solutions related to the electronic data interchange of business data are an essential element of modern logistics infrastructure. The main aim of the article is to present this type of solutions used in the service process of goods in container terminals in Gdynia.
PL
Artykuł jest streszczeniem wystąpienia p. Jana Kafarskiego na seminarium "Dumping w obrocie międzynarodowym" zorganizowanym przez firmę UNIKAT PROMOCJA MEDIA. Teksty pozostałych osób mających swoje wystąpienia na seminarium są do wglądu w KIGEiT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.