Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odległość próbkowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The assessment of the density and cover of very scarce vegetation in dry habitats may create methodological problems. The variable area transect method (VAT) is a potential labour-saving sampling method and an alternative to plot (quadrate) method. It allows for density estimation without the time-consuming studies associated with other plot-less density estimators. We used the method in a natural shrubland of Saxaul (Haloxylon ammodenderon C.A.M) to define optimum parameters include transect width and individual.s number to which, distance is measured. Three transect widths were chosen, 10-m, 15-m and 20-m and distances to the 3rd, 4th and 5th individual. Transect width affected the estimation, a 20-m width transect had the least relative bias (-0.5%), and a 10-m width sampling had the greatest bias (-20%). However, all methods underestimated the plant density. The most accurate estimation was with the 3rd plant distance and 20-m transect. As the VAT method is more efficient per unit effort in the field than the quadrate methods, it can be recommended for rapid assessment of desert communities density (like saxaul) especially when plants are dispersed at random.
2
Content available remote Analiza częstotliwościowa topografii gładzonej powierzchni tulei cylindrowych
PL
W artykule przedstawiono ocenę topografii powierzchni tulei cylindrowych silnika wysokoprężnego obrobionych gładzeniem płaskowierzchołkowym o kącie skrzyżowania śladów obróbki 50° i 142°. Podano trójwymiarową ocenę chropowatości powierzchni na podstawie funkcji autokorelacji i gęstości widmowej mocy powierzchni oraz ich wykresów kątowych dla odległości próbkowania 5, 10, 15, 20 i 40 |tim. W ocenie kierunkowości śladów obróbki uwzględniono także kątowy wykres funkcji korelacji wzajemnej. Stwierdzono większą przydatność mocy widmowej skumulowanej, unormowanej niż funkcji autokorelacji, dystrybuanty gęstości prawdopodobieństwa innych funkcji profilu w ocenie poprawności przyjmowanych odległości próbkowania powierzchni. Sformułowano zalecenia dotyczące doboru odległości próbkowania powierzchni nośnej i wgłębień cylindrów gładzonych wykończeniowe i ostatecznie.
EN
The paper presents an analysis of the surface roughness topography for a diesel engine cylinders liner machined by plateau honing at marks angles 50° and 142°. It also shows a determination of three dimension surface roughness based on autocorrelation function and spectral power density, and their phase diagrams for sampling lengths 5, 10, 15, 20 and 40 μm. For evaluation of the machining marks lay, a phase diagram of cross-correlation function has been taken into consideration, too. It was observed, that normalized cumulative spectral power is more useful for sampling length correctness assessing than autocorrelation and cumulative distribution functions defined for some roughness parameters. It also was given the recommendations concerning to sampling length selection for bearing surfaces and valleys of finishing machined cylinders.
PL
Przedstawiono analizę literatury na temat doboru odległości próbkowania profilu i stereometrii chropowatości powierzchni. Omówiono także wpływ warstwy wierzchniej i jej chropowatości powierzchni na właściwości użytkowe elementów maszyn.
EN
The article presents analysis of publications including the problem of sampling length profile distance and stereometry of surface roughness. The problem of surface roughness and its usage is also described in work below.
4
Content available remote Dobór odległości próbkowania profili powierzchni zdeterminowanej
PL
Analizowano modelowe powierzchnie zdeterminowane na podstawie ich profili: sinusoidalnego, trójkątnego o zmiennej wysokości i odległości, łukowego symetrycznego, łukowego o zmiennej wysokości i odległości, repliki profilu lukowego o zmiennej wysokości i odległości. Stosowano trzynaście odległości próbkowania. Przyjęte odległości próbkowania obejmowały cały zalecany w literaturze zakres ich długości. Wyznaczono je także z analizy widmowej i korelacyjnej profilu. Oceniono poprawność zaproponowanej odległości próbkowania profili na podstawie odchyleniem ich rekonstrukcji uzyskanej obwiedniami łuku okręgu. Wyniki badań zweryfikowano badaniami profili powierzchni walcowej kołowej obrobionej wierceniem oraz wytaczaniem elementu z niklowego stopu żarowytrzymałego. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań.
EN
In model determined surfaces were analysed on their basis profiles: sinusoidal, triangular about variable of height and distance, curved symmetrical, curved about variable of height and distance, curved opposite. Testing were applied thirteen sampling length. The received sampling length hugged whole recommended in literature range of their length. It was marked with spectral analysis also and correlation profile. Proposed sampling length was estimated the correctness the profile on basis of their reconstruction got the envelope of bow the circle. It the investigations of section of cylindrical circular surface were verified was the results of investigations worked by drilling as well as boring from nickeI melt unit high - temperature creep resisting. The statistical analysis of results of investigations was conducted.
5
Content available remote Chropowatość gładzonych powierzchni tulei cylindrowych
PL
Analizowano profil i stereometrię chropowatości powierzchni symulowanej i obrobionej gładzeniem płasko wierzchołkowym tulei cylindrowych silnika wysokoprężnego. Dla odległości próbkowania 5, 10, 15, 20 i 40 &m;m wyznaczono wartości parametrów: wysokościowych, odległościowych, mieszanych, kształtu, funkcji profilu i stereometrii powierzchni. Szacowano pole powierzchni wgłębień profilu chropowatości oraz średnią głębokość rys gładzenia, ich szerokość, odstęp i wskaźnik plastyczności zarysu profili. Uzyskane wyniki stereometrii chropowatości powierzchni gładzi cylindrów porównano z odpowiednimi wartościami profili powierzchni gładzonych. Na podstawie błędów parametrów chropowatości powierzchni i jej funkcji określono odległość próbkowania profilu i stereometrii powierzchni uwarstwionych po dwóch operacjach.
EN
Profile and roughness stereometry for simulated and honed surface of diese! engine cylinder liner were analyzed. For 5, 10, 15, 20 and 40 μm sampling lengths, the value of height, length, hybrid, shape, and functional parameters were determined. Also the area of roughness valleys and scratches' mean depth, width, spacing and profile plasticity index was estimated. Obtained results of roughness stereometry were compared with equivalent values of honed surface profiles. On the base of errors of roughness parameters and functions, sampling lengths for surface profile and stereometry analysis for plateau surfaces machined by twice-technological operation were specified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.