Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona zdrowia w pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
Artykuł zawiera omówienie dokumentu Komisji Europejskiej "Dostosowanie do zmian zachodzących w pracy i społeczeństwie: nowa strategia Unii dotycząca bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006". Autor zwraca uwagę na rolę jaką odgrywają tego typu dokumenty w kreowaniu polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informuje o realizacji jednego z zadań określonych w strategii tj. powołania Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Zdrowia w Pracy.
EN
The article contains a discussion of the European Commission's document of "Adaptation to Changes Undergoing at Work and within Community: a New Strategy of the Union Pertaining to Work Safety and Health Protection for the Years of Health Protection for the Years of 2002-2006". The author draws attention to the role such documents play in creating the policy in work safety and health protection and informs about implementation of the tasks determined in the Strategy, i. e. setting up an Advisory Committee for Work Safety and Health Protection.
PL
Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.
EN
Europe is experiencing profound societal changes, changes in forms of employment and in the nature of risk. That is why it is necessary to take a fresh look at directions of policies and new priorities in this field. The ECs strategy for 2002-2006 is a response to that need.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.