Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz falowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania otworowych pomiarów akustycznych w poszukiwaniach węglowodorów. Korzystając z pomiarów pełnego obrazu falowego zarejestrowanego sondą dipolową Wave Sonic, wylicza się czasy interwałowe przejścia przez formację skalną fali podłużnej, poprzecznej i Stoneley'a. Wyliczone spowolnienia fal mają szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym począwszy od klasycznej interpretacji litologiczno-złożowej, poprzez zagadnienia złożowe na modelowaniach wykorzystywanych przy interpretacji zdjęć sejsmicznych kończąc. Dodatkową zaletą nowoczesnych sond akustycznych, dzięki ukierunkowaniu pomiarów, jest możliwość wyznaczania poziomej anizotropii związanej z naprężeniami regionalnymi.
EN
This paper shows the method of the Wave Sonic tool measurements and their application to hydrocarbon exploration. A formation travel time of compressional, shear and Stoneley waves can be calculated from a full waveform recorded in a borehole. Obtained waves slowness have their application in formation evaluation and production geology issues, as well as in seismic petrophysics. The additional advantage of using cross-dipole data is the possibility of the determination of the acoustic azimuthal anisotropy related to regional stresses.
EN
Salt Dome “Góra” was studied with seismic tomography method. Three profiles are described. The interpretation of wave pictures helped to locate the walls of the studied salt dome’s. The research confirmed the salt dome has good properties for storage of gas or toxic and radioactive wastes.
PL
Profilowanie akustyczne z pełnym obrazem falowym jest nowoczesnym efektywnym narzędziem pozwalającym na określenie parametrów sprężystych i zbiornikowych skał w warunkach in situ. Wyniki profilowania akustycznego z pełnym obrazem falowym zarejestrowanego prototypową sondą SAM60 w dwóch otworach na polu górniczym Trzebionka wskazują na możliwość określenia współczynników porowatości ogólnej w jurajskich i triasowych utworach węglanowych i ilasto-mułowcowych. Akustyczne obrazy falowe są przydatne do wydzielenia stref o słabych właściwościach sprężystych - utworów ilastych, marglistych lub o wysokiej szczelinowatości oraz stref o dobrych właściwościach sprężystych - skał twardych, nieporowatych i bez szczelinowatości. W utworach dolomitycznych możliwe jest także określenie dynamicznych parametrów sprężystych, Otworowe profilowania akustyczne z pełnym obrazem falowym mogą być uznane za metodę uzupełniającą w stosunku do laboratoryjnych oznaczeń współczynnika porowatości na próbkach skał.
EN
Acoustic full waveform in borehole is modern and effective tool for determining of the rock elastic and reservoir parameters in situ. The results of interpretation of the acoustic full waveforms recorded in two boreholes in mine field Trzebionka with SAM60 prototype device point out the possibility of determining of total porosity of Jurassic and Triassic carbonate and shaly-mudstone deposits. Acoustic full waveforms are useful to distinguish between zones with low elastic parameters, i.e. shales, marls or fractured rocks from zones of good elastic parameters, i.e. hard, nonporous and nonfractured rocks. In dolomite type rocks it has been possible to obtain the dynamic elastic parameters. Acoustic full waveform recordings may be treated as a complementary method to laboratory measurements of porosity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.