Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt biurowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Najczęściej zalecanym poziomem wilgotności względnej dla pomieszczeń biurowych jest zakres 40-60%. Oprócz niewątpliwego wpływu na odczuwanie komfortu, nastawiona wartość wilgotności względnej ma duży wpływ na zużycie i koszty energii w budynku. W artykule zostały omówione najważniejsze systemy nawilżania stosowane w tego typu pomieszczeniach.
PL
Kwestia kształtowania wysokiej architektury w przestrzeni miejskiej jest obecna w architekturze, urbanistyce i naukach społecznych od początku XX wieku do współczesności. Odniesienia do tej idei są widoczne do dziś w praktyce i teorii architektury w projektach budynków oraz w publikacjach. Artykuł omawia temat opisujący ideę kształtowania wysokiej architektury w przestrzeni miejskiej. Dwa przykłady projektów wysokich budynków w Rzeszowie zostały opisane. Próba odpowiedzi na pytanie czy kształtowanie wysokich obiektów architektury w zabudowie miejskiej Rzeszowa jest uzasadnione przestrzennie. Ukazanie kształtowania wysokich obiektów architektury w zabudowie miejskiej Rzeszowa na dwóch przykładach - jako odpowiedź na potrzeby miasta. Poruszenie problemu trwałości konstrukcyjnej i technologicznej, Kształtowania formy obiektu w oparciu o wybrane rozwiązania konstrukcyjne, optymalizację bryłową zastosowanych rozwiązań. Dwa przykłady architektoniczne zależne od miejsca lokalizacji w dwóch różnych miejscach środowiska miejskiego Rzeszowa, stanowią przeciwwagę niestałości powtarzalnych rozwiązań.
EN
The issue of Formation of high architecture in the urban area is present in architecture, Urban planning and social science since start of XX century until contemporary. References to the idea are seen today in practice and theory of architecture in projects of the buildings and in publications. The article introduces the subject describing the idea of Formation of high architecture in the urban area - Its roots and cultural background. Two example of project of high rise buildings in Rzeszow were described. Attempt to answer the question of whether the development of high architecture in the urban area of Rzeszow is justified spatially. The appearance of the development of high architecture in the urban area of Rzeszow in two guises - as a response to the needs of the city. Moving the stability problem of structural and technological Shaping the shape of the object based on the selected design solutions, optimization of the solid solutions applied. Architecture depends on the place where the counterbalances the instability of repetitive solutions presented in two different locations of the urban environment Rzeszow.
PL
Nowoczesne biuro to nie tylko nowoczesny budynek i nowoczesne wyposażenie biurowe, ale także warunki środowiskowe odpowiadające współczesnym, coraz lepiej rozumianym, uświadamianym i dobitniej artykułowanym przez pracowników, oczekiwaniom. Zapewnienie w pomieszczeniach biurowych właściwych warunków pracy (komfortu cieplnego, akustycznego i wizualnego oraz wymaganej jakości powietrza) jest podstawą nie tylko dobrego samopoczucia pracowników, ale także wyższej produktywności podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Instalacje techniczne mające stworzyć takie warunki muszą jednocześnie odpowiadać wymaganiom dotyczącym energooszczędności.
PL
Systemy i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne mają zapewnić wymagane parametry i czystość powietrza oraz jego wymianę. Pomieszczenia biurowe obarczone są zazwyczaj dużymi zyskami ciepła. W celu ich odebrania stosowane są systemy powietrzne lub powietrzno-wodne lub wykorzystujące powietrze i czynnik chłodniczy.
PL
Znajomość obiektu i jego cech charakterystycznych jest kluczowym priorytetem przy wyborze właściwego rozwiązania systemu klimatyzacyjnego. Budynki komercyjne typu biura, hotele, galerie handlowe, budynki mieszkalne itp. charakteryzują się szeregiem cech, które powinny zostać uwzględnione przy wyborze właściwego rozwiązania systemu klimatyzacyjnego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu oświetlenia obiektu biurowego. Porównano zużycie energii elektrycznej przy tych samych wymaganiach oświetleniowych proponując zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ze źródłami fluorescencyjnymi oraz ze źródłami LED. Dokonano oceny kosztów inwestycji oraz wyznaczono współczynniki całkowitego kosztu "życia" źródeł światła (opraw).
EN
The results of project of lighting of office object were presented in the article. The energy consumption was compared with the same lighting requirements by proposing use energy saving fluorescent lighting sources and LED sources. It was executed the estimation of costs of investment as well as the coefficients of total cost of "life" light sources (lighting fittings) were calculated.
PL
Projektowanie parametrów środowiska wewnętrznego powinno być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich aspektów wpływających na jakość mikroklimatu.
10
Content available Ocena ryzyka pożarowego dla obiektów biurowych
PL
Artykuł opisuje metodę oceny ryzyka dla obiektów biurowych. Opisane zostały kolejne kroki konieczne do wykonania, aby stworzyć wartościowy dokument służący poprawie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Wyszczególnione zostały elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę, takie jak: źródła zapłonu, materiały niebezpieczne, osoby zagrożone, poziom ryzyka i rozwiązania obniżające jego wartość, monitorowanie i korygowanie ryzyka. Opracowanie stanowi próbę wskazania osobom zajmującym się tematyka oceny ryzyka w obiektach biurowych.
EN
This article includes basic information about fire risk assessment. There are described five steps fire risk assessor must take to analyze risk: identify potential fire hazards, decide which people are in danger, evaluate the risk and decide whether existing fire precautions are adequate, record findings and details, keep the assessment under review and revise it when necessary. This article should help building owners to maintain and provide effective and functional fire safety measures to protect the building and its occupants from fires.
PL
Systemy automatyki i sterowania są już zasadniczo podstawowym wyposażeniem we wszystkich gałęziach techniki i przemysłu. Ich sens stosowania wynika z bezpośrednio z zalet jakie przynoszą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.