Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-dominated solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A New Multi-objective Optimization Algorithm: MOAFSA and its Application
EN
This paper proposes a multi-objective artificial fish swarm algorithm (MOAFSA), which imitates the behaviors of fish for local search, uses the quick sort method to get non-dominated solution set, and cuts the external set according to the crowding distance. This paper firstly uses MOAFSA for multi-objective functions test. Results show that MOAFSA has a faster convergence speed and the corresponding Pareto set is more evenly distributed; then MOAFSA is applied in the scheduling optimization of hydropower station reservoir.
PL
Przedstawiono nowy algorytm optymalizacyjny MOAFSA (multiobjective artificial fish swarm algorithm) bazujący na ławicy ryb. Algorytm sprawdzono na przykładzie projektowania obciążeń hydroelektrowni.
PL
Problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych jest przykładem zadania optymalizacji wiełokryterialnej, którego rozwiązaniem jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Wyznaczenie połączeń polega na rozwiązaniu dwukryterialnego problemu najkrótszych ścieżek w grafie ważonym o zmiennych wagach. W pracy przedstawiono algorytm umożliwiający wyznaczenie połączeń należących do zbioru rozwiązań niezdominowanych. Rozwiązania są wyznaczane z użyciem metody skalaryzacji, w której k (k>1) funkcji kryterialnych jest zastępowanych jedną ważoną funkcją kryterialną. Zaprezentowano także przykładowe wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.
EN
The communication networks routing problem is an example of mulitcriteria optimization problem which the solution is the set of non-dominated solutions. Establishing routes consists in solving the bicriterion shortest path problem in the weighted graph with non-constant weights. In the paper an algorithm which determines routes belong to the set of non-dominated solutions is shown. The solutions are computed using scalarization method where the k (k > 1) criterion functions are replaced with single weighted criterion function. Apart from that a sample results of experimental tests are presented.
3
Content available remote Algorytmy optymalizacji tras przejazdu pojazdów
PL
Wyznaczanie tras przejazdu jest jednym z badanych problemów transportowych. W niniejszej pracy przedstawiono problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych. Problem ten jest przykładem zadania optymalizacji wielokryterialnej, którego rozwiązaniem jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Przedstawione zostały 4 algorytmy, umożliwiające wyznaczenie połączeń należących do zbioru rozwiązań niezdominowanych. Dodatkowo omówiono inne problemy związane z wyznaczaniem tras przejazdu, które były badane przez pracowników Instytutu Informatyki.
EN
The routing problem is one of the studied transportation problems. In the paper the communication networks routing problem is presented. This problem is an example of mulitcriteria optimization problem which the solution is the set of non-dominated solutions. Four algorithms for determination routes belong to the set of non-dominated solutions are shown. Additionally, other routing problems that have been researched by Staff of the Institute of Informatics are discussed.
4
Content available remote Wyznaczanie połączeń w sieciach komunikacyjnych o zmiennych wagach
PL
Problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych jest przykładem optymalizacji wielokryterialnej. Rozwiązaniem problemu optymalizacji wielokryterialnej jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Wyznaczenie połączeń polega na rozwiązaniu dwukryterialnego problemu najkrótszych ścieżek w grafie ważonym o zmiennych wagach. W pracy przedstawiono algorytm umożliwiający wyznaczenie wszystkich połączeń należących do zbioru rozwiązań niezdominowanych. Zaprezentowano także przykładowe wyniki działania algorytmu. Oprócz tego przedstawiono dwa algorytmy rozwiązujące dwukryterialny problem najkrótszych ścieżek w grafie ważonym o stałych wagach.
EN
The communication networks routing problem is an example of mulitcriteria optimization. The solution to a multicriteria optimization problem is the set of non-dominated solutions. Establishing routes consists in solving the bicriterion shortest path problem in the weighted graph with non-constant weights. In the paper an algorithm which determines all routes which belong to the set of non-dominated solutions is shown. The result of the tests are also presented. In addition, two algorithms for solving the bicriterion shortest path problem in a weighted graph with constant weights are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.