Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawigacyjny system satelitarny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powslały wJaponii system QZSS (Quasi-Zenitalny System Satelitarny) zapewnia regionalny serwis nawigacji satelitarnej (w tym również usługi wspomagające) w Azji Wschodniej i Oceanii. System ten został zbudowany w celu zapewnienia możliwości określania pozycji za pomocą systemu satelitarnego w miejskich kanionach i regionach górzystych. Opisano segment kosmiczny obejmujący satelity na nachylonych orbitach geosynchronicznych (IGSO), podano parametry wszystkich szesciu sygnałów depesz nawigacyjnych wysyłanych przez te satelity. Opisano segment naziemny z 11 stacjami, segment użytkownika ze zintegrowanymi odbiornikami (QZSS i inne nawigacyjne systemy satelitarne), możliwosci i zastosowania systemu obecnie i w przyszłości.
EN
The Quasi - Zenith Satellite System (QZSS), developed by Japan, provides a regional satellite navigation service (augmentation also) in East Asia and Oceania. QZSS was developed to provide position service in urban canyons and mountainous environments. Spatial segments with Inclined GeoSyn-chronous Orbit (IGSO) satellites, the parameters of all six signals transmitted by satellites, all six navigation messages, terrestrial segment with 11 stations, user segment with integrated (QZSS and other satellite navigation system) receivers and the system performance and its use today and in the future are described in this paper.
PL
Pozycjonowanie GNSS i nawigacja mają znaczny wpływ na życie codzienne. Jednym z głównych problemów nawigacji współczesnej, zarówno systemów transportowych załogowych, jak i bezzałogowych jest problem bezpieczeństwa transportu. W celu zwiększania dokładności pozycjonowania transportu wykorzystuje się technologię DGNSS – Różnicowy GNSS, która opiera się na instalacji nieruchomej stacji bazowej przy użyciu znanej pozycji XY z dokładnością geodezyjną. W artykule tym rozpatrywane są zasady architektury MDGNSS – Przenośnego DGNSS, w którym stacja bazowa wykorzystuje konwencjonalny przenośny komputer, obliczający dokładną lokalizację XY poprzez analizę statystyczną wyników jej pozycjonowania w ciągu kilkudziesięciu minut.
EN
System The GNSS positioning and navigation have a significant impact on daily life. One of the main problems of modern navigation both manned and unmanned transport systems is a problem of transport safety. To improve the accuracy of positioning of transport used DGNSS technology – Differential GNSS, which is based on setting a fixed base station with a known geodetic position XY. In this article we consider the principles of MDGNSS architecture – Mobile Differential GNSS, in which a base station uses a conventional laptop, defining your location XY accurately, through statistical analysis of its positioning results for several tens of minutes.
EN
Actually (March 2013) more than 60 operational GPS and GLONASS (Satellite Navigation System – SNS), EGNOS, MSAS and WAAS (Satellite Based Augmentation System – SBAS) satellites are in orbit transmitting a variety of signals on multiple frequencies. As nowadays more than one hundred million receivers of all these systems are used in every mode of transportation in the world a land, maritime and air a the problem of compatibility and interoperability of SNS and SBAS also under development, Galileo & BeiDou and GAGAN, SDCM & QZSS respectively is described in the paper. Three parameters a signal in space (frequency carrier), system time and coordinate reference a frame (datum) were taken into account in particular. A reply to several questions such as how many systems can be used at the same time and which system must be preferred in individual mode of transport, what does for the user new SNS and SBAS mean is described also.
PL
Obecnie (marzec 2013) ponad 60 satelitów operacyjnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (SNS) GPS i GLONASS oraz satelitarnych wspomagających (SBAS) EGNOS, MSAS i WAAS znajduje się na orbitach około ziemskich transmitując pakiet sygnałów na różnych częstotliwościach. Ze względu na fakt, że już więcej niż 100 mln użytkowników wszystkich trzech gałęzi transportu, lądowego, morskiego i powietrznego, korzysta dzisiaj z odbiorników w/w systemów, w artykule omówiono problem kompatybilności i międzyoperacyjności SNS i SBAS, również tych znajdujących się na etapie budowy, czyli odpowiednio Galileo i BeiDou oraz GAGAN, SDCM i QZSS. Pod uwagę wzięto trzy parametry, czyli sygnał w przestrzeni (częstotliwość nośna), czas systemu oraz układ odniesienia współrzędnych określanej pozycji. Udzielono również odpowiedzi na takie pytania jak: z ilu systemów można jednocześnie korzystać, który system zalecany jest dla danej gałęzi transportu, co oznacza dla użytkownika pojawienie się nowego SNS i SBAS.
PL
Nieprzerwana znajomość pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie transportu każdego rodzaju, a w szczególności transportu morskiego, śródlądowego oraz samochodowego. W artykule opisano jaki wpływ na bezpieczeństwo transportu mają i mieć będą systemy najczęściej (obecnie i w przyszłości) wykorzystywane do określania owej pozycji, czyli nawigacyjne systemy satelitarne (GPS, GLONASS, Galileo) i satelitarne systemy wspomagające (EGNOS). Dodatkowo omówiono też wpływ czynnika ludzkiego, techniki oraz środowiska.
EN
The continuous information of the user’s position is one of the most important elements, which determines the safety of each mode of the transport; The influence of the satellite navigation systems and satellite basedaugmentation systems on the transport safety, today and in the future, is presented in the paper. Additionally the influence of the human factor, used technics and environment will be showed.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju transportu wodnego klasyczne metody nawigacyjne przestały wystarczać. Dzień dzisiejszy i przyszłość należą do nowoczesnych systemów wykorzystujących technologie satelitarne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.