Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naprężenia stykowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiona została analiza wytrzymałościowa kół zębatych przekładni planetarnej. Główne obliczenia dotyczące stanu naprężeń w wieńcach zębatych przeprowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) w programie Siemens NX. Wcześniej, w tym samym programie, przygotowano modele wirtualne kół zębatych na podstawie analitycznych obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych dla projektowanej przekładni. W celu weryfikacji otrzymanych wyników zestawiono ze sobą rezultaty otrzymane obiema metodami. Przedstawiono także uwagi i zalecania będące wskazówką przy przeprowadzaniu obliczeń numerycznych MES przekładni zębatych.
EN
In the publication has been presented the strength analysis of planetary gear wheels. The main calculations regarding the state of stress in toothed rims were performed using the finite element method (FEM) in the Siemens NX program. Before that, virtual models of gear wheels based on analytical geometric and strength calculations of the designed transmission were prepared in the same program. The results obtained with both methods were compared with each other to verify them. Comments and recommendations being a guide when performing FEM numerical calculations of gears have also been presented.
PL
O trwałości i bezpieczeństwie transportu szynowego decydują takie czynniki, jak rozkład naprężeń stykowych i odkształceń w miejscach kontaktu koła z elementami toru zasadniczego i rozjazdu. W obliczeniach numerycznych wyznaczono rozkłady obciążenia, a następnie rozkłady naprężeń stykowych i odkształceń w miejscach kontaktu koło − element rozjazdu. Ich wartości są zależne od warunków eksploatacyjnych. Przewidywanie rozkładu obciążeń oraz powstałych naprężeń stykowych i odkształceń umożliwia racjonalnie projektować rozjazdy kolejowe i służy właściwemu doborowi materiału na ich elementy.
EN
Distribution of stresses and strains in a place of a wheel contact with an element of the turnout during ride of the railway vehicle through the turnout are parameters, which decided on durability and safety of the transport. In numerical estimations there were marked distributions of the loads and then distributions of the contact stresses and the strains in places of contact wheel-turnout components. Their values depend on exploational conditions. Forecast of the load distribution and formed contact stresses and strains enable to rationally design the railway turnouts. It also serves to proper selection of a material for their elements.
3
Content available remote Calculation of squeezing forces during longitudinal rolling for the final passage
EN
In this paper, the author derives theoretical formulae for calculating of squeezing forces. This report is the first one concerning the method of forming stepped shafts by longitudinal cold rolling. The formulae of the radial squeezing forces for the final passage of longitudinal rolling were calculated under the Huber hypothesis of plastic deformation and maximum shear stress.
PL
W pracy opisano metodę kształtowania wałków stopniowych w procesie walcowania wzdłużnego na zimno. Przedstawiono teoretyczne zależności pozwalające obliczyć wartość promieniowej siły nacisku w przejściach wykańczających. Zależności te opracowano w oparciu o hipotezy odkształcania plastycznego M. T. Huberta.
4
EN
Purpose: FEA analyses are frequently faced with modeling situations where field surface and changing contact cannot be assumed ignored. Design/methodology/approach: The effect of stress in machine elements due to friction between working machine parts has to be considered for analyzing the machine component with ANSYS software package. The interaction between the hole surface and pin was modeled with contact elements. In this study, examination of stress in pin-pin hole connections was carried out by using ANSYS program. Findings: The connection in pin-pin hole plates occurs between surface of pin hole in plate and side surfaces of pin. Stresses in contact surface of selected machine elements were investigated. Three different materials such as steel, aluminium and structure steel were analyzed under three different rates of cylindrical plate radius r and length of hexagonal pin 2h (r/h = 2.5, 5 and 7.5). Stress analysis was carried out in x, y and z axises. Research limitations/implications: Among the stress forms, in general, the maximum stress for all the three types of materials examined here was found to be occurring as the von Mises stress. Originality/value: The comparison of the maximum normal stress, maximum shear stress and von Misses stress were determined.
PL
W artykule przedstawiono model geometryczny do wyznaczania wskaźnika naprężeń w miejscu styku zębów kół walcowych. Pokazano na wykresach wpływ współczynników przesunięcia zarysów zębów na przebieg naprężeń wzdłuż linii przyporu. Wykazano możliwość istotnej poprawy nośności zazębienia przez dobór odpowiednich współczynników przesunięcia zarysów, szczególnie dla kół o małych liczbach zębów, i zaproponowano dokonywanie takiego doboru przed przystąpieniem do obliczeń przekładni.
EN
The geometrical model for calculation the stress rate in teeth contact for spur gears is shown in this paper. The influence of the addendum modification coefficient on contact stress changeability along the teeth contact line, is shown in the diagrams. A possibility of the significant improvement in meshing capacity by proper selection of addendum modification coefficients, especially for a small teeth number, is proved. It has been also suggested to make such selection before the gear calculation starts.
6
Content available remote Contact stresses in plain bearings
PL
Opisano obliczeniowo - doświadczalną metodę analizy naprężeń stykowych w łożyskach ślizgowych. Metoda ta polega na hybrydowym zastosowaniu metody elementów skończonych i elastooptyki. Przedstawiono wyniki określania nacisków stykowych kąta styku w połączeniach wahliwych jako funkcję wielkości i kierunku obciążenia. Badano rozkład naprężeń stykowych w trójwymiarowych elementach maszynowych z łożyskami ślizgowymi z uwzględnieniem rzeczywistych odkształceń. Omówiono niektóre kierunki poprawy rozkładu naprężeń stykowych oraz zwiększenia żywotności zużyciowej i niezawodności.
EN
A calculation - experimental metod of contact stress analysis In plan bearings is reported. The method is based on a hybrid use of the finite element method and photoelasticity. The results of contact pressure and contact angle determination in hinge joints as functions of magnitude and direction of load are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.