Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanozłącza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of nanocontacts on transient states in electrical circuits
EN
This paper proposes a model of mechanical switch with stretched nanocontacts based on an analysis of the mechanisms of electron transport within a nanocontact. We use the model proposed to derive equations describing the current in a circuit with an opening switch. The measurement data and the calculation results confirm that nanocontacts substantially modify transient states in the studied circuit and therefore their effect must be taken into account in theoretical analysis.
PL
W artykule na podstawie analizy mechanizmów transportu elektronów w obrębie nanozłączy zaproponowano model łącznika mechanicznego z rozciąganymi nanozłączami. Na podstawie modelu wyprowadzono wzory opisujące prąd płynący w obwodzie elektrycznym podczas otwierania łącznika. Wyniki pomiarów i obliczeń potwierdziły, że nanozłącza w sposób znaczny modyfikują stany nieustalone prądu w badanym obwodzie, co potwierdza konieczność uwzględnienia tego efektu w analizie teoretycznej.
PL
Skokowe zmiany przewodności elektrycznej zostały zaobserwowane w nanozłączach formowanych dynamicznie, pomiędzy ostrzem ze złota a wielowarstwową nanostrukturą magnetyczną (Ni₈₀Fe₂₀/Au/Co/Au) (sub)N. Korzystając z histogramów przewodności wykazano, że warstwy ferromagnetyczne nie modyfikują transportu elektronów przez nanozłącze, odbywa się on w sposób charakterystyczny dla nanozłączy ze złota. Magnetyczna struktura domenowa zoslała zobrazowana za pomocą mikroskopu sił magnetycznych (MFM). Przedstawiono rozkład domen dla dwóch grubości warstw kobaltu (1,4 nm oraz 0,8 nm). Wielkości domen dla tych warstw zależą od kierunku spontanicznego namagnesowania w warstwie Co.
EN
Conductance steps were observed in nanocontacts formed dynamically between gold tip and magnetic multilayer nanostructures (Ni₈₀Fe₂₀/Au/Co/Au) (sub)N. It was shown that ferromagnetic layers do not modify electronics transport in nanocontacts, it occurs the manner characteristic for gold nanocontacts. Magnetic domain structure was investigated by means of magnetic force microscope (MFM). For cobalt layers of thickness 1.4 nm and 0.8 nm domain distribution was shown. Domain size depends on the direction of the spontaneous magnetization vector in Co layer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.