Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-component coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of work on the verification of the technological capabilities of the EB-Dual BEAM device in the field of complex coatings, including gradient coating Ti↑-Zr↓, multi-pattern coating Ti-Zr, and multi-layer coating Ti/Ti-Zr/Zr. The obtained coatings were subjected to an analysis of changes in the chemical composition by the EDS method as a function of distance from the surface and observations of brittle fracture using scanning microscopy in order to analysis their internal structure. It has been shown that the use of two independent electron guns provides the ability to differentiate the chemical composition of two-component coatings independently from the character of these changes, i.e. linear changes, and step changes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczące weryfikacji możliwości technologicznych urządzenia EB-Dual BEAM w zakresie wytwarzania powłok złożonych, w tym: gradientowych Ti↑-Zr↓, wieloskładnikowych Ti-Zr oraz wielowarstwowych Ti/Ti-Zr/Zr. Wytworzone powłoki poddano analizie zmian składu chemicznego metodą EDS w funkcji odległości od powierzchni oraz obserwacjom przełomów z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, w celu oceny ich budowy wewnętrznej. Wykazano, że wykorzystanie dwóch niezależnych dział elektronowych zapewnia możliwość różnicowania składu chemicznego powłok dwuskładnikowych niezależnie od charakteru tych zmian, tj. zmiany liniowe, zmiany skokowe.
EN
The paper presents an analysis of the efficiency of multi-component coatings based on metal nitrides of various thickness deposited using of the PVD method when turning of steels with coated cemented carbide. The research proves a positive influence of the tested coatings and their thickness on the tested characteristics such as the chip thickness compression ratio, shear angle, shear strain and mean coefficient of friction on the rake face Among others, they provide a decrease of the value of about and the value of 10%. In order to improve the cutting conditions, a proper selection of both types of coatings and their thickness depending on the processed material is necessary.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowych powłok (Al, Cr, Ti)N osadzonych na podłożach ze stali WLV wieloźródłową techniką łukowo-próżniową. W ramach zrealizowanych badań określono zakres zmienności składu chemicznego w wytworzonych powłokach oraz wpływ zmian zwartości pierwiastków składowych materiału powłokowego na twardość, moduł Younga i adhezję powłok. Przeanalizowano również zmiany topografii powierzchni i chropowatości powłok wywołane zastosowaniem do realizacji procesów osadzania powłok układów katod o zróżnicowanym właściwościach (skład chemiczny, temperatura topnienia, przewodność cieplna).
EN
The paper presents experimental results for multi-component (Al, Cr, Ti)N coatings deposited on WLV steel substrates using the multi-cathodic arc-vacuum technique. The research included the changeability of the coating elemental composition, as well as the effect on the hardness, Young's modulus, and adhesion to the substrate of the content of particular elements in the coating materials. The study also contains the influence of the system of cathodes on various properties (elemental composition, melting point, and thermal conductivity) and on the change in the surface topography and roughness of the coating.
EN
The paper presents an analysis of the influence of multi-component coatings based on metal nitrides of various thickness deposited using of physical vapour deposition - PVD method on the values of chip thickness compression ratio […], shear angle […], shear strain […] and mean coefficient of friction on the rake face when turning of C45 steel and hardened 30HGSA steel with coated inserts made of cemented carbide. The research proves a positive influence of the tested coatings and their thickness on the tested characteristics; among others, they provide a decrease of the […] value of about 15% and the value of 10%. In order to improve the cutting conditions, a proper selection of both types of coatings and their thickness depending on the processed material is necessary.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i własności wielowarstwowych i gradientowych powłok PVD (Physical Vapour Deposition) i CVD (Chemical Vapour Deposition) wytworzonych na podłożu z narzędziowej ceramiki azotkowej Si3N4. Przedstawiono kompleksowe wyniki badań na transmisyjnym i skaningowym mikroskopie elektronowym, wyniki badań własności mechanicznych i skrawnych badanych płytek wieloostrzowych.
EN
Comprehensive structure and properties investigation results of the multilayer, gradient PVD and CVD coatings developed on the nitride tool ceramics substrate are presented in the paper. The detailed results are presented of examinations carried out on the scanning and transmission electron microscopes, as well as of the mechanical properties and cutting tests of the investigated inserts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.