Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mostek pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Direct digital synthesis (DDS) is a well known technique to generate sine-wave signals which can be tuned in amplitude and phase. Impedance meters routinely implement DDS techniques with electronic digital-to-analog converters (DAC), with re I alive accuracies in the 10 ⁻⁴ to 10 ⁻⁶ range. Recently, new approaches to employ DDS generation in impedance measurements have been experimented. Digitally-assisted bridges employ electronic DDS generation in coaxial transformer bridges. Josephson impedance bridges employ Josephson junction binary arrays to achieve intrinsically-referenced DDS generation. Both approaches achieve relative measurement accuracies in the 10 ⁻⁸ range, thus are suitable for primary impedance metrology in national metrology laboratories.
PL
Bezpośrednia synteza cyfrowa (DDS) jest dobrze znaną metodą do generowania sygnałów sinusoidalnych o przestrajanej amplitudzie i fazie. Mierniki impedancji zwykle wykorzystują syntezę DDS oraz przetworniki cyfrowo analogowe, co podwala na względną niepewność pomiaru w zakresie od 10 ⁻⁴ do 10 ⁻⁶. Od niedawna sprawdza się nowe zastosowanie metody DDS do pomiarów impedancji. Mostki cyfrowe wykorzystują syntezę DDS w mostkach transformatorowych współosiowych. Impedancyjne mostki Josephsona wykorzystują matryce binarnych złączy Josephsona w celu generowania sygnału metodą syntezy DDS, przy korzystaniu z wewnętrznego źródła referencyjnego. Te dwa czynniki pozwalają na uzyskanie niepewności pomiarów rzędu 10 ⁻⁸, a zatem jest wystarczające do wykorzystania tych mostków jako przyrządów wzorcowych do pomiarów impedancji w państwowych laboratoriach metrologicznych.
2
Content available remote Mostkowa metoda pomiaru stratności materiałów magnetycznie miękkich
PL
W referacie przedstawiono mostek pomiarowy przeznaczony do pomiaru mocy strat i stratności materiałów magnetycznych. Cechą szczególną omawianego mostka jest to, że jest on w równowadze przy zasilaniu napięciem stałym, natomiast podczas zasilania napięciem przemiennym jest mostkiem niezrównoważonym. Sygnały pomiarowe mostka w stanie nierównowagi są miarą mocy strat materiału magnetycznego. Wyniki eksperymentów przedstawione w referacie są potwierdzeniem tezy, że przedstawiona metoda mostkowa do pomiaru mocy strat oraz stratności materiałów magnetycznych zapewnia uzyskanie poprawnych wyników pomiarów
EN
In this paper the measuring bridge dedicated to power losses measurement of magnetic materials is presented. The bridge has a unique property; it is balanced when it is supplied by a direct current and it is unbalanced when supplied by an alternating current. When the bridge is unbalanced the measuring signals at are the measure of the power losses of the magnetic material. Experiment results confirm the thesis that this bridge method provides proper measuring results of power losses of magnetic materials.
PL
Opisano czterozaciskowy (4T) układ mostka rezystancyjnego zasilanego niekonwencjonalnie z dwóch źródeł prądowych i o dwu wyjściach z obu jego przekątnych, nazwany mostkiem dwuprądowym (2J). Podano napięcia wyjściowe niezrównoważonego mostka jako funkcje rezystancji jego gałęzi lub ich przyrostów od równowagi mostka w wartościach względnych. Przedstawiono przykład realizacji dwuparametrowego (2D) przetwornika do równoczesnego pomiaru odkształcenia i temperatury wykorzystującego ten mostek i omówiono wybrane wyniki pomiarów eksperymentalnej jego weryfikacji.
EN
A four-terminal (4T) bridge circuit unconventionally supplied by two current sources connected in parallel to opposite arms, named double current bridge (2J) is presented. It has two different outputs from both diagonals. The output voltages described as functions of arm resistances or their increments from bridge balance in relative units are given. Example of its application is proposed. Signals conditioning formulas of the two-parameter (2D) measurement - of strain and temperature are discussed in details. Some results of experimental verification of instrumetation circuit, designed for this bridge are shortly presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.