Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most wieloprzęsłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The seismic elastomeric bearings reinforced with fibre is considered as a new technology in comparison to other conventional isolator systems in civil engineering. In this type of bearing, recycled fibres replaced traditional steel plates used in common bearings. Therefore, this type of bearing has been studied in recent years due to both environmental and cost-saving advantages. The shortage of references about the application of this type of bearing in the bridge industry, and particularly the continuous-span bridges, prompted the researchers in this study to investigate the performance of the isolated reinforced concrete box girder bridges with continuous spans. Reducing the acceleration transmission from the substructure to the superstructure is one of the main advantages of using seismic bearings. Based on the study of the structural models, it was found that, in most cases, elastomeric bearings reinforced with fibres showed a suitable performance and reduced the acceleration applied to the superstructure by absorbing the earthquake energy.
PL
Przedstawiono informacje o liczbie mostów i warunkach ich budowy. Opisano niektóre najbardziej znaczące mosty historyczne, a także mosty obecnie budowane – Darnytskyi w Kijowie oraz przejście mostowe w Zaporożu przez Dniepr.
EN
Information on the number of bridges and their construction conditions is presented. There are described some of the most significant historical bridges, as well as the bridges currently under construction - Darnytskyi in Kyiv and the bridge crossing in Zaporizhia over Dnipro River.
PL
Przedstawiono wyniki obciążeń próbnych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym. Mierzono przemieszczenia pionowe przęseł i odkształcenia w wybranych przekrojach, przemieszczenia podpór i łożysk. Określono wartości współczynnika dynamicznego w przypadku wybranych obciążeń, a także dominującą częstotliwość drgań własnych.
EN
The paper presents results of a multi-span composite bridge test load. Statical and dynamical loads were applied. Vertical displacements of spans, strains in selected cross-sections of the spans, displacements of the supports and bearings were measured. Dynamical factor and natural freguency were established.
4
Content available remote O zespolonych konstrukcjach skrzynkowych mostów i wiaduktów
EN
There and presented the results of investigation of the composite box construction multispan reforced concrete and steel bridges with large dimensions precast elements.
EN
One-track multi-span railway steel bridges, composed of repeatable simply supported beam spans with closed platforms, are considered. Spatial transient vibrations of the bridge are induced by a fast train moving at high speed 100 - 260 km/h. A physic model of the bridge span is assumed as a ballasted thin-walled girder of an open profile, whereas a single rail-vehicle is modelled by a system of two spatial double-suspended oscillators, each with 6 degrees of freedom. A method of formulating dynamic equations of motion partly in the implicit form is developed. The study analyses the effect of several bridge spans and the effect of cyclic streams of rail-vehicles. Moreover, the influence of snaking of the wheel sets as well as of velocity of the train on the bridge is investigated. The numerical analysis is performed for the four-span bridge, with span lengths of 18 m, loaded by the passenger train composed of 8 repeatable vehicles.
PL
W pracy rozpatruje się jednotorowe wieloprzęsłowe stalowe mosty kolejowe, złożone z powtarzalnych belkowych przęseł swobodnie podpartych, z pomostem zamkniętym ciężkim. Przestrzenne nieustalone drgania mostu są wywołane przejazdem szybkiego pociągu, rozwijającego prędkości 100 - 260 km/h. Modelem fizycznym przęsła mostu jest balastowany dźwigar cienkościenny o przekroju otwartym, natomiast pojedyńczy pojazd jest odwzorowany przez układ dwóch oscylatorów przestrzennych, każdy o 6. dynamicznych stopniach swobody. Zastosowano metodę formułowania dynamicznych równań ruchu częściowo w niejawnej postaci. Analizowano wpływ wieloprzęsłowości mostu, cykliczności i prędkości obciążenia ruchowego oraz wężykowania zestawów kołowych. Obliczenia wykonano dla typowego mostu czteroprzęsłowego, o rozpiętości przęseł 18 m. Przez most przejeżdża szybki pociąg pasażerski, złożony z 8 pojazdów powtarzalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.