Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most towarzyszący
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację przeszkód wodnych pod kątem trudności ich pokonywania za pomocą wojskowego sprzętu przeprawowo- mostowego. Zaprezentowano 3 rodzaje tego sprzętu: - zmechanizowane mosty towarzyszące ( ZMT ); - samobieżne i przewożone parki pontonowe (promy i mosty pływające); - mosty składane (MS) oraz możliwości ich zastosowania w zależności od potrzeb.
EN
The article presents the classification of water obstacles in terms of the difficulty with which they are crossed with military crossing and bridging equipment. It discusses three types of equipment: - support bridges, - self-propelled and transported pontoon parks (ferries and amphibious rigs), - foldable bridges, and their employment as needed.
2
Content available remote Układ sterowania mostu przewoźnego wykorzystujący magistralę CAN
PL
Artykuł przybliża złożoność problemu, jakim jest sterowanie pojazdem mostowym, umożliwiającym rozłożenie przęseł mostu na przeszkodzie szerokości 40 m. W artykule przedstawiono rozwiązanie komunikacji pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi oraz sterownikami PLC, z wykorzystaniem magistrali CAN i protokołu CANOpen. W oparciu o schemat blokowy omówiono podstawowe elementy układu sterowania. Opisano również możliwość sterowania pracą żurawia oraz układacza mostu za pomocą uniwersalnego pulpitu sterowania.
EN
The subject of matter of this article is the problem of complexity of the control the modern vehicle bridge which is able to set over an obstacle spans up to 40 m long. Brought closer solutions concerning communication between sensors, actuators and controllers PLC using CAN bus with CANOpen protocol and also presents possibility of control with use of universal control desk built in OBRUM company.
3
Content available remote Wybrane aspekty analizy numerycznej złącza mostu nożycowego
PL
Przedstawiono różnej klasy modele numeryczne złącza mostu nożycowego. Zbudowano przestrzenne modele MES – powłokowe (2D) i bryłowe (3D) – różniące się wprowadzonymi w nich uproszczeniami. Modele te skonfigurowano w taki sposób, aby testowane numerycznie złącze i warunki brzegowe odpowiadały badaniom wykonanym na stanowisku laboratoryjnym. Poprawność zastosowanych modeli i metodyki badań numerycznych oceniono przez porównanie wybranych wyników z badaniami eksperymentalnymi złącza.
EN
Numerical models of different class scissors AVLB bridge pin joint are presented in the paper. Spatial shell (2D) and solid (3D) FE models were built. They differed by certain modifications applied for simplification of the design. Numerical models were configured in such a way that the numerically tested pin joint and the boundary conditions corresponded to the tests developed on the laboratory stand. Selected numerical results were compared with the experimental results of the pin joint for assessment of the models and the research methods.
4
Content available remote Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego
PL
Dla przemieszczających się wojsk niezmiernie ważne jest szybkie pokonywanie przeszkód wodnych, które może zapewnić właściwy sprzęt przeprawowo-mostowy, znajdujący się na ich wyposażeniu. W artykule zaprezentowano koncepcje przekraczania przeszkód terenowych oraz najnowszy sprzęt mostowy będący na wyposażeniu państw NATO, który w wielu przypadkach musi być przystosowany do budowy mostów objazdowych w ramach rozbudowy krajowej sieci dróg.
EN
Quick water obstacle crossing is critical for the mobility of the armed forces. This can be facilitated by the use of proper bridging equipment which is a vital element of their capabilities. The paper presents an idea of crossing the existing natural features and state-ofthe-art bridging equipment in service with the NATO countries. It is this bridging equipment which in many cases has to be adjusted in such a way that it can be used to construct by-pass bridges as an element of national roadway development project.
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w pracy jest most nożycowy AVLB. Długość pojedynczego przęsła mostu nożycowego wynosi 20m, a nośność 500kN. Przedstawiono modele numeryczne 3D pojedynczego przęsła mostu jako modele bryłowo-powłokowe. Modele takie zastosowano w analizach numerycznych metodą elementów skończonych. Analizę wytrzymałości przęsła wykonano przy założeniu różnych wariantów obciążeń zewnętrznych i konfiguracji eksploatacyjnych mostu BLG. Określono wpływ luzu w ruchomych złączach na przemieszczenia i wytężenie badanego mostu towarzyszącego.
EN
Scissor-AVLB type bridges are subject of studies presented in the paper. The single-span scissors-type BLG bridge length available is up to 20m and the load bearing capacity is of 500kN. The 3D numerical models have been presented as shell/solid models of BLG bridge. Such models have been used to FE simulation of such structure. Strength analysis of the scissors-AVLB type bridge has been carried out assuming a variety of selected external loads and operating configurations of the bridge. The influence of the clearance in pin joints on displacements as well as effort of the bridge structure were determined.
6
Content available remote Badania wytrzymałościowe i trwałościowe kolein mostu towarzyszącego MS-20
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska, metodykę oraz wybrane wyniki badań modelu wytrzymałościowego kolein mostu samochodowego MS-20. Opisano także próbę niszczenia badanych kolein.
EN
In the paper, a describtion the stand, a methodology and a some results of a strenght investigation MS-20 Support Bridge sections model are presented. The destructive test of the sections is also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.