Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie opadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy dokonano porównania dokładności opisu wysokości maksymalnych opadów deszczowych przy pomocy rozkładów Pearsona typu III i Fishera-Tippetta typu lllmin oraz nowoopracowanego uogólnionego rozkładu wykładniczego dwu-i trójparametrowego. Weryfikację przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych ze stacji IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-2009.
EN
The paper is a methodological extension of the current description of maximum precipitation amounts on the basis of Pearson's type III or Fisher-Tippett's type IIImin to newly developed theoretical distributions, namely, the two- and threeparameter generalized exponential distribution. The verification is carried out on the basis of meteorological data from the IMGW station in Wroclaw-Strachowice in years 1960-2009.
EN
The paper presents the method for model formation to describe the maximum rainfall depth in Wroclaw for practical applications. Two models have been formulated: a probabilistic model for rainfall frequency range from C = 1 year do C = 100 years, and a physical model for frequency range from C = 1 year do C = 0.1 year. The probabilistic model can be used for dimensioning and modeling effects of sewage or combined sewage systems, for the required EN 752 standard for drainage area. This model, due to the time range of rainfalls (up to 3 days) can be also suitable for determining the volume of the storage reservoirs. The physical model, in turn, allows determination of storm overflows number per year.
3
Content available remote Fizykalne modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji
PL
Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-2009. Celem wyodrębnienia z pluwiogramów intensywnych deszczów, do analiz statystycznych częstości ich występowania przyjęto własne kryterium wysokości opadów, które pozwoliło na wyselekcjonowanie dla każdego roku od kilku do kilkunastu najintensywniejszych opadów. Łącznie z okresu 50 lat obserwacji wyodrębniono 514 opadów syntetycznych, które następnie były szeregowane według nierosnących wysokości w 16 przedziałach czasowych ich trwania (od 5 min do 72 godz.). Na tej podstawie opracowano modele fizykalne na maksymalną wysokość opadów, w tym przekształcone na natężenie jednostkowe, do projektowania odwodnień terenów w warunkach wrocławskich.
EN
The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wrocław-Strachowice for the period of 1960-2009. For choosing pluviograms of intensive rainfalls and for statistic analysis of the frequency of their appearance, the own criterion of precipitation amount was accepted. It allowed to choose several most intensive precipitations for each year. For 50-years period of observations the total amount of 514 rain falls were singled out. Afterwards they were ranged into in 16 time intervals according to their periods of lasting (form 5 minutes to 72 hours). On this basis the physical models were formulated for the maximal precipitation amount for the purposes of designing the drainage of Wroclaw area.
4
Content available remote Analiza metodologii modelowania opadów do wymiarowania kanalizacji
PL
Opracowane w latach 50. ubiegłego wieku zasady wymiarowania odwodnień terenów w Polsce są nieodpowiednie, zaniżają bowiem wyniki obliczeń miarodajnych strumieni opadów. Zasady te wymagają weryfikacji; pilnego zastąpienia wymaga zwłaszcza model Błaszczyka nowymi, dokładniejszymi modelami o zasięgu lokalnym, na podstawie których byłoby możliwe opracowanie szczegółowego atlasu opadów w Polsce - na wzór atlasu KOSTRA w Niemczech. Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-1990. Na tej podstawie sformułowano i zweryfikowano w praktyce metodologię do fizykalnego bądź probabilistycznego opracowywania wyników pomiarów opadów do zastosowania na innych stacjach meteorologicznych w kraju.
EN
The rules of measuring of drainage area in Poland, which were worked out in the fifties of last century, are frequently not suitable, that means lower results of calculations of unreliable precipitation stream. Those rules need verification, particularly urgent change of the Blaszczyk's model with new precise models, including local range, on which base would be probable to develop the precipitation atlas in Poland - like KOSTRA atlas in Germany. The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wroctaw-Strachowice from years 1960-1990. On this basis methodology was elaborated, verified in practice for the use in other meteorological stations in the country, for the physical or probabilistic description of rainfall measurement results.
PL
Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska przyrodnicze, takie jak gwałtowne bądź długotrwałe opady i związane z nimi powodzie czy wylewy z kanalizacji, powodują znaczne straty gospodarcze. Zmuszać to nas powinno do ciągłego doskonalenia zasad wymiarowania odwodnień terenów, w tym systemów melioracyjnych i kanalizacyjnych. Współczesne metody badawcze stosowane w hydrologii - monitoring opadów w powiązaniu z wiedzą z zakresu statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i modelowania matematycznego - stają się obecnie niezbędnymi narzędziami w praktyce inżynierskiej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.