Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele procesów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to klienci oczekujący efektywnej i terminowej realizacji ich potrzeb. Czyni to systemy informatyczne ERP kluczowymi narzędziami w doskonaleniu i wspomaganiu zarządzania. W publikacji przedstawiono modele procesów jako metodę doskonalenia zarządzania poprzez rozszerzenie wspomagania systemem informatycznym ERP. W pierwszej części przedstawiono opis organizacji wydziału produkcji oraz przepływów i procesów przetwarzania informacji. W drugiej części przedstawiono modele konceptualne, oparte na założeniach analizy strukturalnej. Interpretowanie modeli konceptualnych procesów, w publikacji są to modele planowania i kontroli produkcji, jest metodą powiązania funkcji systemu ERP z organizacją i procesami przetwarzania informacji. Daje to możliwość doskonalenia zarządzaniu stosując system ERP w oparciu o umiejętności kadry przedsiębiorstwa.
EN
The production enterprise environment is the customer's expectation of effective and timely fulfillment of their needs. It makes ERP IT systems a key tool in improving and enhancing management. The paper presents process models as a method of improving management by extending the support of an ERP system. The first part describes the organization of the production department and the flows and processing of information. The second part presents conceptual models, based on the assumptions of structural analysis. Interpretation of conceptual models of processes, in publications are planning and production control models, is a method of linking the functions of the ERP system with the organization and processes of information processing. This gives you the opportunity to improve your management using an ERP system based on the skills of your company.
PL
Funkcjonalność systemów informatycznych ERP pozwala objąć wszystkie obszary aktywności przedsiębiorstwa wspomaganiem. Stanowi to podstawę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz osiągania efektywności w realizacji potrzeb otoczenia. Modele procesów, przedstawione w publikacji, maja na celu lepsze wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych ERP we wspomaganiu przedsiębiorstwa na przykładzie obsługi klienta. Modele procesów utworzone zostały z zastosowaniem analizy strukturalnej w modelowaniu procesów biznesowych.
EN
The functionality of ERP systems allows you to cover all areas of the company's support activities. This is the basis for improving the management of the company and achieving efficiency in meeting the needs of the environment. Process models, presented in the publication, aim to make better use of the functionality of ERP systems in supporting the company on the example of customer service. Process models were created using structural analysis in business process modeling.
3
Content available Podejście procesowe do zarządzania w budownictwie
PL
W pracy zaprezentowano metodykę zapisu i oceny procesów realizowanych w przedsiębiorstwie budowlanym. Podstawą opracowania metodyki jest podejście procesowe propagowane przez normy ISO. Procesy występujące w każdym przedsiębiorstwie są powiązane wzajemnymi oddziaływaniami i powinny być stale identyfikowane i udoskonalane. Celem wprowadzania podejścia procesowego jest poprawa skuteczności działania przedsiębiorstwa w osiąganiu zamierzonych wyników. W pracy przedstawiono zidentyfikowane, na podstawie badań ankietowych, procesy realizowane w branży budowlanej. Opracowano prosty ale nowatorski sposób prezentowana przebiegu procesu, który umożliwia filtrowanie bazy procesów i operacji oraz uzyskiwanie informacji wykorzystywanych w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
The paper presents partial results of the model of knowledge management system built on the basis of the process approach designed for construction companies. The process approach is defined in the management system application processes. These processes and related interactions are constantly identified and improved. The aim of implementing the process approach is to improve the performance of the company in achieving the intended results. The paper presents the processes in the construction industry that were identified on the basis of a survey. A simple but innovative way of presenting the process flow was developed. It allows one to filter the database of processes and operations, and to obtain the information used in the assessment and management of the company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.