Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model akceptacji technologii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The primary purpose of the research is to examine and validate determinants of user intention to use AutoCAD software, utilising the constructs from prior studies in a more integrated model. The paper proposes a revised Technology Acceptance Model (TAM) for measuring the adoption of AutoCAD. In the study, a latent construct PPA (perceived physical accessibility) was added to the proposed research model as a new determinant of AutoCAD adoption. An online survey of AutoCAD users was conducted to collect data. This data was empirically used to test the proposed research model. The Structural Equation Modelling (SEM) technique was used to evaluate the causal model, and the confirmatory factor analysis was performed to examine the reliability and validity of the measurement model. The study results show that user behavioural intention to use AutoCAD is significantly affected by three determinants: perceived usefulness, perceived ease of use and perceived physical accessibility of the software. This finding contributes to an expanded understanding of the factors that promote acceptance of AutoCAD software. Moreover, the main contribution of this study is to verify the impact of the added PPA variable on the behavioural intention to use and the actual use of AutoCAD, and also to create measurement scales for this new latent variable in TAM.
EN
The purpose of this study is to complement the existing approaches towards the evaluation of the quality of ITS use in enterprise management. This article explores the point of using information technologies and systems in enterprise management and articulates an evaluation approach that can be applied to it. In this article, a Technology Acceptance Model is used to evaluate the use of information systems and technologies. According to this model, the use of any technology will be effective only if the Perceived Usefulness and the Perceived Ease of Use are high. The study surveys 120 industry experts. The survey sample is composed in accordance with the compatible criteria (competence, area of engagement, and experience of work in the leading companies). The Enterprise-Resource Planning, Customer Relationships Management, and Supplier Relationships Management systems have the highest scores, with the reliability coefficient of 0.89. A comparative assessment has been conducted on information technologies, which are used in operations management. The proposed approach can be used in any enterprise.
PL
Celem tego badania jest uzupełnienie istniejących podejść do oceny jakości wykorzystania ITS w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym artykule bada się zastosowanie technologii i systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz przedstawia podejście ewaluacyjne, które można do niego zastosować. W tym artykule zastosowano model akceptacji technologii do oceny wykorzystania systemów i technologii informatycznych. Zgodnie z tym modelem korzystanie z dowolnej technologii będzie skuteczne tylko wtedy, gdy postrzegana użyteczność i odczuwalna łatwość użytkowania będą wysokie. W badaniu wzięło udział 120 ekspertów branżowych. Próbka ankiety składa się zgodnie z kompatybilnymi kryteriami (kompetencje, obszar zaangażowania i doświadczenie w pracy w wiodących firmach). Systemy planowania przedsiębiorstwa i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania relacjami z dostawcami mają najwyższe wyniki, a współczynnik niezawodności wynosi 0,89. Przeprowadzono ocenę porównawczą technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu operacjami. Proponowane podejście można zastosować w dowolnym przedsiębiorstwie.
EN
The purpose of this study was to investigate factors influencing consumers’ intention to use Apple Watch by applying Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB). The subject of the study was the Apple Watch users in Taiwan. The researcher used purposive and snowball sampling as the sampling method, a total of 350 surveys were issued, 327 valid surveys were collected and the effective response rate was 93.43%. The collected data were analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation model. The results are illustrated as follow. First, the overall behavior model of Apple Watch users constructed by Decomposed Theory of Planned Behavior in this study fitted well. Second, the research model has well explanatory power to wearable device users, which is R² of attitudes, subjective norms and perceived behavioral control on behavior intentions have reached 63%. Third, perceived usefulness and perceived playfulness are the most two important influencing factors on attitudes. Interpersonal influence is the most important influencing factor to subjective norm. The most influencing factor of perceived behavioral control is facilitating condition.
PL
Celem tego badania było zbadanie czynników wpływających na zamiar korzystania przez Apple z zegarka przez zastosowanie dekompozycji teorii planowanego zachowania (DTPB). Przedmiotem badania byli użytkownicy Apple Watch na Tajwanie. Badacz zastosował celowe i śnieżkowe pobieranie próbek jako metodę pobierania próbek, wykonano w sumie 350 badań, zebrano 327 ważnych badań, a efektywny odsetek odpowiedzi wyniósł 93,43%. Zebrane dane przeanalizowano za pomocą potwierdzającej analizy czynnikowej i modelu równań strukturalnych. Wyniki zostały zilustrowane w następujący sposób. Po pierwsze, ogólny model zachowania użytkowników Apple Watch skonstruowany przez Dekomponowaną Teorię Planowanego Zachowania (DTPB) w tym badaniu dobrze skonstruowany. Po drugie, model badawczy wyjaśnia użytkownikom tych urządzeń, subiektywnych norm i postrzeganej kontroli behawioralnej nad zamiarami zachowań osiągnął 63%. Po trzecie, postrzegana użyteczność i postrzegana zabawa to dwa najważniejsze czynniki wpływające na postawy użytkowników.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.