Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mleczne produkty fermentowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach konsumenci, przywiązując dużą wagę do zdrowego odżywiania i trybu życia, chętniej sięgają po żywność funkcjonalną. Dlatego producenci prześcigają się we wprowadzaniu produktow spożywczych zawierających substancje bioaktywne. Spośrod nich duże zainteresowanie budzi kwas γ- aminomasłowy - GABA. Pełni on w organizmie ludzkim funkcję neurotransmitera hamującego. Odpowiedzialny jest za rozluźnienie mięśni szkieletowych, a ponadto wykazuje działanie uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, moczopędne oraz obniżające ciśnienie krwi. Niski poziom GABA bądź osłabienie funkcji jego działania wywołuje zaburzenia neurologiczne i psychiczne, takie jak depresja, epilepsja, niepokój, bezsenność. Ze względu na liczne korzyści GABA, istnieje potrzeba wprowadzenia go do codziennej diety. Suplementacja żywności syntetycznym GABA powoduje rożne skutki uboczne, których nie stwierdza się po spożyciu naturalnego GABA. Poszukuje się więc naturalnych metod otrzymywania bądź zwiększania stężenia tego tak cennego bioaktywnego składnika w diecie. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie odpowiednio wyselekcjonowanych szczepow bakterii fermentacji mlekowej mających zdolność produkcji GABA.
EN
Recently, consumers, when paying a lot of attention to healthy nutrition and lifestyle, prefer more willingly functional food. Therefore, the manufacturers compete in the introduction of food products containing many different bioactive substances. Among them, γ- aminobutyric acid (GABA) is a subject of great interest. GABA plays inhibitory neurotransmitter role in human body. It is responsible for the relaxation of skeletal muscles, and also has sedative, hypnotic, anticonvulsant, diuretic and blood pressure-lowering properties. Low level of GABA or its functional impairment causes neurological and psychiatric disorders such as depression, epilepsy, anxiety, insomnia, which are dramatically risen among the public. Due to many benefits of GABA, there is a need to introduce it to daily diet. The direct addition of synthetic GABA to food leads to various side effects that have not been reported after consumption of natural GABA. Natural methods for the synthesis GABA or increasing the concentration of this bioactive component in diet are actively pursued. The application of appropriately selected strains of lactic acid bacteria with the ability of GABA producing can be an excellent solution.
PL
W artykule przedstawiono poglądy na temat pochodzenia i właściwości prozdrowotnych pożytecznej mikroflory jelitowej człowieka. Omówiono także możliwości wspomagania tej mikroflory w wypełnianiu jej funkcji prozdrowotnych przez probiotyki stosowane w produkcji mlecznych napojów fermentowanych nowego typu lub preparatów farmaceutycznych. Podano przykłady stosowania probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób. Przedstawiono argumenty przemawiające za możliwością prozdrowotnego oddziaływania bakterii fermentacji mlekowej stosowanych do produkcji tradycyjnych rodzajów mleka fermentowanego.
EN
The article presents the views on the origin and health promoting properties of advantageous intestinal microflora. It discusses the possibility of supporting that microflora in performing its functions, by probiotics used in production of novel cultured milks or pharmaceutical preparations. Examples are presented on the use of probiotics in prophylaxis and treatment of certain diseases. Arguments are cited supporting the view that lactic acid bacteria used in production of traditional cultured milks, have also positive influence on our health.
PL
Cholesterol w ludzkim organizmie jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Jest wykorzystywany do budowy wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych. Jednak jego nadmiar może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego podejmowane są badania nad obniżeniem poziomu cholesterolu w serum krwi ludzi. Liczne badania in vitro wskazują, że na obniżenie poziomu cholesterolu w podłożach modelowych wpływają bakterie mlekowe - zarówno te powszechnie stosowane w mleczarstwie, jak i pochodzenia jelitowego. Jako jeden z głównych mechanizmów, wg których to zjawisko może następować, wymienia się wiązanie cholesterolu ze ścianami komórkowymi lub/i jednoczesne wbudowywanie go do błon cytoplazmatycznych komórek.
EN
Cholesterol in the human organism is necessary for the correct run of life processes. It is used to build up all cell and endocellular membranes. However, its excess in the organism can cause serious health troubles. Hence numerous attempts over the decreasing of the cholesterol level in human blood serum are undertaken. Numerous in vitro investigations show that lactic acid bacteria both traditionally applied in the dairy technology and those of the intestinal origin possess the ability of reducing the cholesterol level in model laboratory media. As one of principal mechanisms according to which this can occur is the binding of cholesterol to cell walls or/and the simultaneous incorporation of it into membranes of cytoplasm of the cells.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.