Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrozraszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the main reasons of salinization of irrigated lands in arid areas, including vast areas in Azerbaijan, is watering by high application doses exceeding by 1.3-2.0 times the doses sufficient for crops. The principle of drop irrigation is that water reaches only the root zone of a plant, whereas the amount and periodicity of water distribution is very exact and technically simply adjusted to the needs of the plant in each phase of its growth. The obtained results indicate practicability of the implementation of drop irrigation in a large production scale.
PL
Jedną z głównych przyczyn zasolenia nawadnianych gleb na obszarach o suchym klimacie (takich jak rozległe tereny Azerbejdżanu) jest nadmierne nawadnianie, które przekracza 1,3-3,0 razy dawki, pokrywające zapotrzebowanie upraw. W nawadnianiu kroplowym woda dociera tylko do strefy korzeniowej roślin. Ilość i okresowość zasilania w wodę można dokładnie zaplanować i w prosty technicznie sposób dostosować do potrzeb roślin w każdej fazie ich wzrostu. Uzyskane wyniki wskazują na celowość wprowadzania na dużą skalę nawadniania kroplowego nie tylko w uprawie bawełny, ale także winogron, jabłek, gruszek, pomidorów, ogórków, szczególnie w szklarniach. Biorąc od uwagę przyrodniczo-klimatyczne warunki Azerbejdżanu oraz rynkowe relacje cen, zwłaszcza cen wody, wydaje się, że przyszłościowe są tylko technologie oszczędzające wodę.
PL
Hipoteza badawcza zakładała, że nawadnianie może być jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania skutkom posuch na plantacji maliny założonej na glebie o małej pojemności wodnej. W tym celu, w latach 1999-2003, wykonano ścisłe doświadczenie polowe z nawadnianiem tej rośliny, w miejscowości Kruszyn Krajeński koło Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V klasy bonitacyjnej. Nawadnianie maliny uprawianej na glebie bardzo lekkiej było czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój tej rośliny oraz zapewniającym pozyskiwanie względnie dużych, jak na warunki klimatyczno-glebowe doświadczenia, a przy tym stabilnych i cechujących się dobrą jakością plonów. Plony roślin nawadnianych okazały się większe od uzyskiwanych w praktyce produkcyjnej regionu bydgoskiego. Produkcyjność wody w warunkach nawadniania kroplowego była większa niż mikrozraszania, co wynikało z mniejszego jej zużycia w systemie kroplowym. Suma opadów naturalnych i dawek nawodnieniowych dobrze korelowała z potrzebami wodnymi maliny oszacowanymi metodą DRUPKI [1976]. Potwierdza to przydatność maliny do wieloletniej uprawy na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nawodnień.
EN
Hypothesis of this work was that irrigation can be an efficient method for drought mitigation in raspberry plantation on a soil characterized by a small water capacity. Therefore, in the years 1999-2003 a field experiment was carried out on a degraded black earth of the Vth class soil quality, at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The use of irrigation in raspberry cultivation on the very light soil enabled regular growth and development of this crop and secured relatively high yields, under the climatic-soil conditions of the test. Fruit yields were stable and of good quality. Yields obtained from irrigated plants were higher than those from production practices of the Bydgoszcz region. The efficiency of water use in drip irrigation was higher than that in microjet sprinkling, which resulted from a lower water consumption in the drip system. Total rainfall and irrigation doses used in raspberry cultivation correlated well with water requirements estimated using the DRUPKA'S method [1976] which confirmed its usefulness for agricultural practice. Raspberry can thus be cultivated for a long time in the very light soil in regions of low rainfall providing irrigation of the crop during the vegetative period.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.