Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  migracja zwierząt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przerwanie tras migracji zwierząt lub znaczne utrudnienie tych migracji podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest niemal nieuniknione. Zaplanowanie ochrony tych tras powinno zostać ustalone już na etapie projektowania inwestycji. W artykule opisano aspekty prawne i merytoryczne związane z budową przejść dla zwierząt. Uwzględniono również kwestie nowych trendów w projektowaniu systemów odwadniających wynikających z konieczności adaptacji do zmian klimatu.
PL
Ekspansyjny charakter systemów transportowych wymusza coraz obszerniejsze analizy ich wpływu na czynniki zewnętrzne. W artykule przeprowadzono analizę przejść dla zwierząt, uwzględniając ogólną charakterystykę aspektów ekologicznych i ekonomicznych, które warunkują konieczność budowy tego typu obiektów w ciągach sieci transportowych, oraz zarys przepisów prawnych obowiązujących w tym względzie.
EN
Expansion of transportation systems necessitates more extensive analysis of the impact of external factors. The paper presents an analysis for wildlife crossings, taking into account the general characteristics of ecological and economic aspects of determining the need for the construction of such facilities in arteries of transport networks and an outline of the laws in force in this regard.
3
Content available Drogi i migracje zwierząt – strefy kolizyjne
PL
Odpowiedni dobór lokalizacji, rodzaju i parametrów technicznych oraz użytkowych przejść dla zwierząt warunkuje ich efektywne wykorzystanie. Stanowi to punkt wyjścia w harmonizacji nowych inwestycji transportowych ze środowiskiem naturalnym. Wpływa także na redukcję szkodliwego oddziaływania infrastruktury drogowej na dziką faunę i florę. W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania lokalizacji przejść dla zwierząt i ich zagęszczenia. Przedstawiona została także syntetyczna klasyfikacja przejść dla zwierząt.
EN
Proper selection of the location, type and technical parameters and utility of wildlife crossings determines their effective use. This is very important for new investment in the of transport for purpose of harmonization with the environment. It affects the reduction of harmful effects of road infrastructure in wild fauna and flora. The paper discusses the basic conditions of the location of wildlife crossings and congestion. The synthetic classification of crossing to the animals has been presented.
EN
The relation between age, body parameters and the stopover behaviour of a small, short-distance, migratory bird during the season of autumn (August.October) was studied. Capture-recapture data of 1018 first-year and 89 adult European Robins migrating through central Poland ("Kaliszany" ringing station, 21 [degree] 48'E, 51 [degree] 05'N) in autumn between 1997 and 2005 were analysed. Body mass, length of wing and tail of young Robins caught and stayed at the stopover site showed significant seasonal variation. Immature Robins made longer stopovers (median = 4 days, 1.41) in the area than older ones (median = 3 days, 1.32). The stopover duration decreased continuously during the season. However, body mass changes at the staging site was not related to the age of birds. The birds migrating in the second half of autumn (late September.October) period accumulated fat faster than birds migrating in the early season. Our analyses confirmed that late migrants stayed for shorter stopovers and gained more body mass than early migrating birds due to a shift in migration strategy as an adaptation to time stress.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.