Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mięsień sercowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cel pracy: Naturalne związki halucynogenne oprócz działania na ośrodkowy układ nerwowy, mogą wykazywać również wpływ na funkcjonowanie innych narządów - np. mięśnia sercowego. Celem niniejszej pracy jest ocena metabolizmu energetycznego mięśnia sercowego szczura w warunkach eksperymentalnych, po wielokrotnym podawaniu psylocyny i fenyloetyloaminy - związków aktywnych biologicznie, które występują w łysiczce lancetowatej, należącej do rodzimych grzybów halucynogennych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na szczurach, samcach szczepu Wistar, którym wielokrotnie podawano psylocynę i fenyloetyloaminę, a następnie w pobranym podczas sekcji materiale biologicznym, oceniono metabolizm mięśnia sercowego, na podstawie miokardialnych stężeń nukleotydów, nukleozydów i oksypuryn, z zastosowaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pod wpływem wielokrotnego podawania psylocyny i fenyloetyloaminy widoczna jest kompleksowa zmiana miokardialnego profilu stężeń puryn, co może być efektem oddziaływania naturalnych halucynogenów na metabolizm energetyczny mięśnia sercowego szczurów w warunkach przeprowadzonego eksperymentu.
EN
Introduction and purpose: In addition to central nervous system effect, natural hallucinogenic compounds may also affect other organs e.g., heart muscle. The aim of this study is to assess myocardial energy metabolism in rats, under experimental conditions, after repeated administration of psilocin and phenylethylamine - naturally occuring, biologically active compounds found in hallucinogenic mushrooms Psilocybe semilanceata, commonly known as the magic mushrooms. Material and methods: The studies were carried out on male Wistar rats, which were repeatedly administered psilocin and phenylethylamine. The biological material collected post-mortem was used to assess myocardial energy metabolism, based on nucleotide, nucleoside and oxypurine concentrations, using the high-performance liquid chromatography method (HPLC). Results and conclusions: Based on the conducted analyses, it can be concluded that repeated administration of psilocin and phenylethylamine caused a comprehensive change of the myocardial purine concentration profile, which may be the result of natural hallucinogens’ effect on myocardial energy metabolism in rats under the experimental conditions.
EN
Our work involved experimental study of the influence of actomyosin complexes and the main structural components of the myocardial tissue – connective tissue collagen framework and cardiomyocytes – on the characteristics of viscoelastic hysteresis at different frequencies. In this paper a new method was introduced for the analysis of the viscoelastic characteristics of the force hysteresis in the isolated myocardial preparation for the assessment of mechanical energy expenditure in the tension-compression cycle. We established that basic myocardial structures have an impact on the to the characteristics of the viscoelastic hysteresis in many ways. It was shown that in rat’s myocardium cardiomyocytes one main factor that define the stiffness and viscosity of the myocardium in the physiological range of deformations, while binding of calcium ions with EGTA and calcium removal of sarcoplasmic reticulum with caffeine reduces viscoelasticity by ~30% and collagen framework is responsible for about 10% of viscoelasticity. It was revealed that in the physiological range of the hysteresis frequencies (3 to 7 Hz) expenditure of mechanical energy per unit of time increases linearly with increasing frequency. We proposed the structural and functional model that adequately describes the characteristics of the viscoelastic hysteresis in myocardial preparation in the range of strains and frequencies being under study.
PL
Artykuł jest kontynuacją opublikowanego w numerze 6-7/2014 „TCHK” opracowania autorki poświęconego wykorzystaniu techniki chłodniczej w zabiegu krioablacji w leczeniu arytmii serca. W tej publikacji na wstępie przedstawione zostały przykładowe, dostępne na rynku urządzenia przeznaczone do wykonywania takich zabiegów. Istotnym zagadnieniem są przedstawione wyniki modelowania rozkładu temperatur w tkance sercowej podczas omawianego zabiegu. Zasadniczym elementem artykułu jest prezentacja autorskiej koncepcji systemu przygotowania i doprowadzenia płynu niskotemperaturowego do kriosondy wraz z wybranymi obliczeniami cieplnymi układu. Prezentowany system składa się z dwóch obiegów: obiegu otwartego w którym przepływa podtlenek azotu i zamkniętego obiegu chłodniczego z czynnikiem R404A, dochładzającego wstępnie ciecz kriogeniczną do wymaganej temperatury.
EN
This article is a continuation of the published in the issue 6-7 / 2014 "TCHK" dedicated to the development of the author's use of refrigeration in the cryoablation in the treatment of cardiac arrhythmias. In this publication are presented at the beginning of the sample, commercially available equipment designed to perform such procedures. Another important issue are presented the results of modeling of the temperature distribution in the tissue of the heart during the procedure in question. An essential element of this article is to present an original concept of the system of preparing and supplying fluid to the cryoprobe low temperature together with selected thermal calculations of the system. The present system comprises two circuits: the open circuit wherein the flow of nitrous oxide and the closed-loop refrigerant R404A, dochładzającego pre cryogenic liquid to the desired temperature.
4
Content available remote High-resolution multichannel measurement and analysis of cardiac repolarization
EN
Time and spatial inhomogeneity of the repolarization phase is considered to be an important, noninvasive indication of sudden cardiac death in patients after myocardial infarction. Analysis of spatial variability of the repolarization phase was carried out on signals recorded with the 64-channel system for measurement of high-resolution ECG. The lead position on the torso, according to the University of Amsterdam lead system, was used. A new parameter, called the T-wave shape index and the distribution function method, as a method sensitive to shape variations, were applied to examine spatial variability of the T-wave shape in HR ECG maps. A group of 14 healthy volunteers and a group of 12 patients after myocardial infarction were studied. The diversity of spatial distributions of the parameters connected to the shape of the T-wave is clearly noticeable in the group of patients after myocardial infarction. The similarity of spatial distributions of proposed parameters in the group of healthy subjects is observed. The obtained results confirm the hypothesis that the spatial heterogeneity of the repolarization phase increases after myocardial infarction.
PL
Praca opisuje metody elektrostymulacji oraz poziom ich inwazyjności. Prezentuje również wpływ czynników środowiskowych na rozruszniki serca, wskazuje w jakim stopniu życie ludzkie zleży od urządzeń stymulujących.
EN
The paper describes the methods of electrostimulation and the level of their invasive propensity, as well as influence of the environment factors on the work of heart stimulators and patients life quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.