Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowoczesne metody sterowania i badań diagnostycznych kopalnianych pomp głównego odwadniania. Od silników stosowanych w napędach pomp głównego odwadniania wymaga się prawie 100% niezawodności w każdych warunkach eksploatacyjnych. Dlatego w stacjach tych pomp stosowane są przeważnie napędy wielostopniowe oraz rezerwowe, gwarantujące ciągłość procesu odwadniania kopalni. Nowoczesne systemy sterowania powinny zawierać procedury smart (sztucznej inteligencji), zapewniające optymalne i energooszczędne odwadnianie wyrobisk kopalnianych.
PL
Nowoczesne metody sterowania zintegrowanych agregatów pompowych. Zastosowanie sterowników PLC lub komputerów przemysłowych w układach sterowania górniczych maszyn przepływowych, zapewni ich lepszą kontrolę. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne zintegrowanych agregatów pompowych oraz metody ich sterowania optymalnego przy zastosowaniu metod klasycznych, adaptacyjnych, fuzzy logie oraz sztucznej inteligencji.
PL
Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pracy przedstawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw branży metalowej na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dysponowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów.
EN
The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, among the logistics aims and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises.
PL
Omówiono wykorzystanie algorytmu pattern search w sterowaniu centralnym mikrosiecią oraz przedstawiono i porównano dwie metody jego implementacji.
EN
The paper discusses using "pattern search" algorithm in central control system of a network and presents and compares two methods of its implementation.
PL
Przedstawiono strategię sterowania szeregowym falownikiem rezonansowym, który umożliwia pracę łączników w pełni sterowanych, z tzw. komutacją miękką.
EN
The paper presents control strategy for serial resonance inverter, which enables soft commutation of fully controlled switches.
7
Content available remote Sterowanie przekształtnikiem AC/DC z zastosowaniem metod logiki rozmytej
PL
Artykuł prezentuje badania wybranych układów sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC o dwukierunkowym przepływie energii z zastosowaniem metod logiki rozmytej. Dokonano omówienia klasycznych metod sterowania przekształtnikami AC/DC opartych na metodach wektorowych. Przedstawiono możliwości i zasady zastosowania sterowania rozmytego w układach sterowania przekształtnikami AC/DC. Opracowano modele symulacyjne i wykonano badania symulacyjne wybranych układów sterowania rozmytego. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych stanów pracy i parametrów układu sterowania. Określono właściwości układów sterowania przekształtnikami AC/DC z zastosowaniem sterowania rozmytego. Stwierdzono, że metody sterowania rozmytego są proste w zastosowaniu i odznaczają się dużą odpornością na zmianę wartości parametrów układu sterowania.
EN
The paper presents a fuzzy logic-based control of three-phase PWM voltage rectifiers, that are developed in modern power electronics systems with electrical drives. The conventional control methods of PWM rectifiers: Voltage Oriented Control (VOC), Virtual Flux Oriented Control (VFOC), Direct Power Control (DPC) are described and discussed. The control schemes of three-phase PWM voltage rectifiers with application of fuzzy logic control are presented. The simulation methods are used for study the control schemes. The results of simulations are presented and discussed. It has been stated that the application of fuzzy logic-based control is simple. The considered control methods work well and are little sensitive to the changes of parameters.
8
Content available remote Sterowanie liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych - część I
PL
W artykule przedstawionorodzaje i budowę serwonapędów elektrohydraulicznych. Omówiono stosowane do ich sterowania metody i układy. Opisano podstawowe właściwości oraz zestawiono główne wady i zalety serwonapędów elektrohydraulicznych. Zaprezentowano również niektóre wyniki ich badań doświadczalnych. Przedstawione w referacie informacje pozwalają na wskazanie głównych obszarów zastosowań serwonapędów elektrohydraulicznych oraz na porównanie ich osiągów z osiągami innych rodzajów napędów, szczególnie elektrycznych.
PL
W pracy zaprezentowano nową metodę PIACON (Polyoptimal Integrated Adaptive CONtrol) sterowania ruchem drogowym w miastach. Metodę tę rozwinięto, oprogramowano i wdrożono w Polsce i Holandii w ramach projektu europejskiego Optiflecs Eureka. W pracy przedstawiono szerokie spektrum problemów ruchu drogowego w miastach, słabe strony istniejących metod sterowania i na tym tle metodologię i zalety proponowanej metody PIACON. Konkretne przykłady z rzeczywistych skrzyżowań ilustrują praktyczne aspekty propozycji.
EN
The paper deals with a new traffic road control method PIACON (Polyoptimal Integrated /Intelligent Adaptive CONtrol). This method has been developed, programmed and implemented in Poland and in The Netherlands in the course of Optiflex Eureka European project. In the paper the wide spectrum of present day traffic road problems in our cities and weak points of existing control methods are presented. This creates the background for the presentation of the proposed new PIACON methodology as well as their good points. The practical PIACON aspects are illustrated by real traffic control examples at signalized intersections.
PL
W artykule przedstawione są dwie dwupoziomowe metody sterowania przepływem produktów przez elastyczną linię montażową (ELM) z maszynami równoległymi. Każdy z wielu montowanych równocześnie produktów wymaga wykonania operacji na kolejnych, specjalistycznych maszynach. Przechodząc przez dane stadium, produkt obciąża tylko jedną maszynę spośród maszyn pracujących równolegle. Pomiędzy każdymi dwoma stadiami znajdują się bufory międzyoperacyjne. Na pierwszym poziomie każdej z przedstawionych metod wybierana jest tylko jedna sekwencja montażowa dla każdego produktu, spośród danych, alternatywnych sekwencji. W tym celu rozwiązywany jest problem optymalizacyjny - zadanie równoważenia obciążeń maszyn. Na drugim poziomie szeregowane są operacje montażowe. Narzędziem służącym do rozwiązania tych zadań jest programowanie matematyczne. Zadania te zostały sformułowane w postaci liniowych modeli matematycznych, zawierających binarne zmienne decyzyjne. W metodzie I na pierwszym poziomie równoważone są obciążenia poszczególnych stadiów, a operacje montażowe przydzielane są do maszyn (należących do wybranych na poziomie I stadiów) na poziomie II. W metodzie II natomiast na pierwszym poziomie równoważone są obciążenia wszystkich maszyn, przydział operacji do maszyn ma również miejsce na tym poziomie i poprzedza on szeregowanie operacji montażowych (poziom II). W celu porównania obu metod przeprowadzone zostały eksperymenty obliczeniowe. Porównane zostały m. in. długości uszeregowań oraz czasy uzyskiwania rozwiązań dla różnych rozmiarów zadań. W artykule przedstawione są wyniki tych eksperymentów.
EN
This paper presents two hierarchical, two-level methods of flow control in a flexible assembly line with parallel machines. A flexible assembly line consists of a set of assembly stations of various types each. The assembly line is capable of producing simultaneously a mix of product types. Each product loads no more than one machine of the assembly stage (collection of parallel machines). The intermediate buffers are placed between each two assembly stages. The alternative assembly sequences are given for each product. The selection of the best assembly sequences is at the top level. The problem objective is to select the assembly sequence for each product so as to balance the assembly stage work­loads (method I) or to balance the machine workloads (method II). The base-level is an scheduling of assembly operations. The problem of determination of the assignment of assembly tasks and part feeders to assembly machines with limited working space is solved at the base level in the method I, and at the top level - in the method II. Linear mathematical models with binary decision variables are created for described methods. The models are constructed for two different types of routes: fixed and alternative assembly routes. Results of computational experiments with the proposed approaches for flow control in a flexible assembly line are presented. The described methods are compared.
PL
W niniejszej pracy rozważamy zagadnienia sterowania pozycyjnego i pozycyjno-siłowego oraz problem interakcji siłowej między końcem nogi a podłożem. Podane są wyniki implementacji sterowania siłowego w maszynie kroczącej LAVA oraz podane są wybrane oisy mechaniki gruntu, które są istotne w przypadku syntezy sterowania maszyn kroczących. Omówione prace stanowią fragmenty rozważań prowadzonych w związku z syntezą ruchu prototypów trzech maszyn kroczących.
EN
Paper deals with position and position-force control problems and modeling of interaction between the leg-end and the ground. Results of implementation of position force control in walking machine LAVA are presented. Selected problems of terramechanics meet in walking machines are described. Presented problems were considered during synthesis of control system of walking machines which are currently under development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.