Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody algorytmiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono określenia terminu zadanie edukacyjne oraz jego cele kształcące i poznawcze. Następnie przedstawiono klasyfikacje zadań oraz podstawowe ich rodzaje; metody ich rozwiązywania i ogólne zasady redakcyjnego opracowania.
EN
The notion of educational task was introduced followed by its educational and cognitive tasks. Next the classification of tasks and their elementary groups were presented as well as their solution methods and general rules of editorial processing.
2
Content available remote Algorytmy uśredniania sygnałów w pomiarach kąta przesunięcia fazowego
PL
W artykule omówiono istniejące algorytmiczne metody pomiaru kąta przesunięcia fazowego. Zaproponowano i przedstawiono nowe algorytmy do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, wykorzystujące warunkowe uśrednianie sygnałów.
EN
The existing algorithm methods of phase angle measurement are discussed. The authors suggest that conditional averaging could be used in phase angle measurement The conditional averaging algorithms of phase angle measurement are presented in this paper.
3
Content available Wirtualny fazomierz
PL
W referacie przedstawiono wirtualny fazomierz, opracowany w środowi-sku LabVIEW. Wykorzystano algorytmiczne metody pomiaru kąta prze-sunięcia fazowego sygnałów sinusoidalnych zakłóconych. Opracowany fazomierz pracuje w oparciu o metodę korelacyjną oraz metodę warunkowego uśredniania.
EN
In this paper the virtual phase meter is presented. It used the LabVIEW programming. The algorithmic methods for phase angle measurement are used in this system. The described virtual phase meter is elaborated for conditional averaging and correlation method.
PL
W artykule zaprezentowano porównianie właściwości (zaproponowanej przez autorów artykułu) metody warunkowego uśredniania sygnałów z innymi znanymi metodami algorytmicznymi stosowanymi w pomiarach kąta przesunięcia fazowego. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych nowej metody i jej porównanie z metodą korelacyjną.
EN
Comparision of new method with other algorithmic methods for phase angle measurement is presented in this paper. The results of the conditional averaging and correlation method compared with computer simulations of the elaborated method have been presented.
5
Content available Pomiary impedancji metodami algorytmicznymi
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru impedancji wykorzystujące ciągi próbek sygnałów napięcia i prądu do wyznaczenia ich składowych ortogonalnych za pomocą odpowiedniego algorytmu przetwarzania danych. W zależności od przyjętego modelu sygnałów zaproponowano dwie grupy algorytmów wykorzystujące metodę najmniejszych kwadratów oraz realizujące pośrednią i bezpośrednią metodę pomiaru. Pokazano przykład realizacji jednej z zaproponowanych metod w scalonym przetworniku impedancji.
EN
In this paper some algorithms based on the digital signal processing for the evaluation of impedance components in circuits with sampling sensor have been presented. Dependently on the accepted model of applied signals two groups of fitting sine wave algorithms have been described. Both of them are based on the least mean square technique. The first one reconstructs indirect measurement method. In the second group of algorithms the unknown impedance components are estimated by direct method. Additionally, an example of the application of one of proposed methods in the integrated impedance converter system has been given.
EN
Possibility of complex resistance parameter measurement within a frequency range by the method of coordinate system displacement on current components is investigated.
PL
W pracy zbadano możliwości pomiaru parametrów impedancji metodą przesunięcia systemu współrzędnych według prądu w wybranym zakresie częstotliwości.
7
Content available remote Algorithmic methods of measuring scalar quantities parameters
EN
The article considers theoretical foundations and methods of synthesis of algorithmic methods of mesuring scalar quantities parameters.
PL
Praca zawiera omówienie podstawowych źródeł błędów wpływających na dokładność końcowego wyniku pomiaru. W artykule określono wymagania, dotyczące poszczególnych elementów toru pomiarowego. Referat jest próbą całościowego ujęcia problematyki niepewności w pomiarach skalarnych wielkości przez użycie algorytmicznych sposobów. Przedstawiono podstawy teorii i opracowano metodykę syntezy algorytmicznych sposobów pomiarów. Wyniki analizy stanowią podstawowe do określenia założeń niezbędnych do projektowania systemów pomiarowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.