Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodologia obliczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
4
Content available remote Parametry cieplne ścian z ABK oraz metodologia ich wyznaczania
PL
Praca dotyczy zagadnienia wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych na ścinanie przy użyciu materiałów kompozytowych. Zaproponowano metodę obliczania udziału zbrojenia kompozytowego w nośności na ścinanie elementów wzmocnionych sposobem „S”, „U” i „W”, popartą komentarzem i doświadczalną weryfikacją.
EN
The paper concerns shear strengthening of reinforced concrete beams with polymer composites. A method of calculating composite contribution in the shear capacity of RC beam strengthened with S", "U" and "W" systems is proposed. A comparison of calculated and test shear FRP contribution confirms correctness of the proposed method for all types of strengthening.
7
Content available remote Metodologia obliczeń wymienników ciepła z wypełnieniem
PL
W pracy przedstawiono metodę obliczeń regeneratorów cieplnych o przeciwprądowym przepływie gazów, przy czym zarówno z wypełnieniem obrotowym jak i nieruchomym. W odniesieniu do regeneratorów obrotowych rozważania dotyczą stacjonarnego stanu ich działania, a dla przypadków z wypełnieniem nieruchomym - regularnie periodycznego stanu, charakteryzującego się powtarzalnością ilościowych własności procesu wymiany w tych samych okresach pracy. Skupiono uwagę na metodzie e - NTUo, stosowanej w odniesieniu do regeneratorów obrotowych, oraz na podejściu L - P wykorzystywanym do analizy regeneratorów z wypełnieniem nieruchomym. Rozważania uzupełniają zestawy tabelarycznych danych, określających efektywność regeneratorów.
EN
The paper is directed to present fundamental methodology applied to thermal design of heat regenerators both with rotary and fixed matrix of the countercurrent flow arrangement. With respect to the rotary cases the considerations refer to steady state operation. However, the fixed matrix regenerators are assumed to operate under regular periodic conditions when transfer process properties are repeatedly change in identical manner during the same periods of operation. Particular attention has been paid to e-NTUo approach widely applied for analysis of heat transport in rotary regenerators. However, methodology based on L-P parameters is described as the most frequently applicable to fixed matrix regenerators. The paper is supplemented with tabulated data on the heat transfer effectiveness of the thermal regenerators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.