Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda dekompozycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego na podstawie pomiarów jego przemieszczeń spowodowanych słabymi podmuchami wiatru. Pomiary wykonano techniką satelitarną GPS w trzech punktach konstrukcji usytuowanych na różnych wysokościach. Obliczenia wykonano metodą dekompozycji w dziedzinie częstotliwości. Omówiono podstawy teoretyczne zastosowanej metody i praktyczne aspekty mające wpływ na dokładność obliczeń.
EN
The paper presents the calculation results of dynamic characteristics of a tall industrial chimney based on measurements of horizontal displacements due to weak wind. The measurements were carried out by using GPS technology. The calculations were made by Frequency Domain Decomposition Method. The theoretical basis of the applied method and some practical aspects, which have an influence on the accuracy of the calculations, are described.
EN
In this study, we considered the problem of controlling a prosthetic hand with noisy electromyography (EMG) and mechanomyography (MMG) signals. Several dimensionality reduction methods were analyzed to assess their efficiency at classifying these signals, which were registered during the performance of grasping movements with various objects. Using the cross-validation technique, we compared various dimensionality reduction methods, such as principal components analysis, nonnegative matrix factorization, and some tensor decomposition models. The experimental results demonstrated that the high-est classification accuracy (exceeding 95% for all subjects when classifying 11 grasping movements) and lowest computational complexity were obtained when higher-order singular value decomposition was applied to a multi-way array of multi-channel spectrograms, where the temporal EMG/MMG signals from all channels were concatenated.
3
Content available remote Analiza metodologiczna wybranych brył architektonicznych
PL
Opracowanie prezentuje analizę metodologiczną form dwóch wybranych budowli. Przedstawiana praca stanowi wprowadzenie do wielu możliwych analiz metodologicznych innych budowli architektonicznych prezentujących nieprzemijające wartości sztuki architektonicznej.
EN
This work is methodological analysis selected two buildings. The cognitive purpose of the considerations undertaken in this article reflects the aim at recognizing - according to the nature of human activity - the unexplained methodical aspects of the creative process of architectural design. This work is destined to improve, in a methodical way, the process of architectural design and its results: the works of architectural art.
PL
W pracy przedstawiono metody wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych przekładni na podstawie analizy sygnału drganiowego. Pomiary drgań wykonano na stanowisku mocy krążącej. Do pomiarów wykorzystano wibrometr laserowy. Analizy sygnałów wykonano stosując doświadczalna metodę dekompozycji oraz obliczając częstotliwość chwilową sygnału na podstawie transformaty Hilberta.
EN
In the paper presents applications diagnosis rolling bearing of gearbox. Vibration measurements were made on circulating gear testing FZG by using laser vibrometer. Vibration signal was analysis by means empirical mode decomposition and instantaneous frequency.
EN
The paper is devoted to application of the multi-domain algorithms based on the non-overlapping iterative domain decomposition method coupled with the influence matrix method for solution of the incompressible Navier-Stokes equations in vorticity-streamfunction formulation (omega-psi).
PL
Przedstawiono metodę zastosowania iteracyjnej dekompozycji obszaru obliczeniowego na podobszary nie pokrywające się w połączeniu z metodą macierzy wpływu do rozwiązania równań Naviera-Stokesa sformułowanych w postaci wirowość-funkcja prądu (omega-psi).
6
Content available remote Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej w zagłębieniach wielospójnych
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na wyznaczanie płaskich, stacjonarnych przepływów cieczy lepkiej w wielospójnych obszarach ograniczonych. Przy obliczaniu przepływów wykorzystano metodę dekompozycji pola prędkości [1 - 5]. Pokazano możliwości sterowania przepływem w zagłębieniu poprzez wprowadzanie kierownic. Zaprezentowano przykład zastosowania metody do badania przepływów cieczy lepkiej w dwu- i trójspójnych zagłębieniach kwadratowych z jedną poruszającą się ścianką.
EN
The article presents the method of calculation of the sticky liquid flat, stable flow in multi-coherent bounded zone. The decomposition method of the velocity field was used for calculations [1-5]. The control possibilities of the liquid flow in the hollow determined by the crossbeams are presented. The example of the method application for the sticky liquid flows in the hollows is given.
EN
The simple system of coupled non-linear differential equation is solved by the (Adomian) decomposition method which provides an analytical approximation requiring no linearization. The method presents a new approach to non-linear problems.
PL
Przy wykorzystaniu metody dekompozycji (Adomiana) rozwiązano prosty układ nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych, uzyskując analityczną aproksymację rozwiązania bez konieczności linearyzacji równań wyjściowych.
PL
W pracy analizowano nieliniowe równanie różniczkowe przewodnictwa cieplnego. Porównano dwie różne postacie funkcji materiałowych. Otrzymano zamkniętą, analityczną postać pola temperatury. Rozwiązanie nieliniowego równania różniczkowego otrzymano przy wykorzystaniu metody dekompozycji.
EN
Nonlinear differential equation of heat conduction is analyzed. Two different fonns of material functions are compared. Closed form analytical expression for temperature is obtained. The solution of the nonlinear differential equation has been obtained by the decomposition method.
PL
W artykule przedstawiono równania operatorowe, których rozwiązanie może być uzyskane metodą dekompozycji. Metoda jest ilustrowana przykładami.
EN
In this paper, we consider operator whose solution can be obtained by the decomposition method. The method is illustrated with examples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.