Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methods of recovery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości pozyskiwania indu w warunkach krajowych
PL
W roku 2013 światowa produkcja indu wynosiła około 780 Mg. Największymi producentami indu są Chiny, Japonia, Kanada i Rosja. Ind został zaliczony do grupy krytycznych surowców mineralnych dla gospodarki UE. Można spodziewać się, że popyt na surowce indonośne oraz ind metaliczny będzie się zwiększał wraz z rozwojem nowych technologii i produktów. Surowcem krajowym do otrzymywania indu mogą być szlikry miedziowe, pochodzące z rafinacji ołowiu surowego z procesu ISP. Zawartość indu w tym materiale wynosi od 25 ppm do 2300 ppm. W pracy zasugerowano kierunki, wskazano badania i metody odzysku, które umożliwiłyby odzysk indu w warunkach krajowych.
EN
Worldwide production of indium was in 2013 year about 780 Mg, the largest producers are China, Japan, Canada and Russia. Indium was included in the group of critical raw materials for the EU economy. It is expected that demand for critical raw materials and indium will be increasing with the development of new technologies and products. Domestic raw materials for indium can be by-product deriving from lead refining from ISP process. Contain of indium In this material amounts from 25 ppm to 2300 ppm. The chapter proposes solutions and further research directions and ways of recovery that enable the recovery of indium In the domestic conditions.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody regeneracji zużytych elementów maszyn. Wykorzystuje się w nich kompozyty, które posiadają nie gorsze, a w wielu przypadkach lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z dotychczas stosowanymi tworzywami i metodami tradycyjnymi. Również technologie regeneracji z wykorzystaniem tych tworzyw pozwalają na szybsze wykonanie naprawy z zachowaniem odpowiednich parametrów użytkowych regenerowanych elementów. Technologia stosowania kompozytów nie powoduje zmian właściwości warstwy wierzchniej tworzywa, na który jest nakładana, tak jak to się dzieje np. przy napawaniu. Również koszt wykonania regeneracji jest niższy w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Z tego względu taki sposób regeneracji jest coraz częściej stosowany w różnych dziedzinach przemysłu.
EN
The article presents modern methods of regeneration of worn machine parts. Using in theme composites , which have not inferior mechanical properties, and in many cases better, improved compared to the previously used conventional methods. Regeneration technologies, using these materials, allow to recover faster the appropriate performance characteristics of regenerated parts of machines. Technology use of composites does not change the properties of the surface layer of material to which it is applied, as it happens, for example, during welding. Also, the cost of regeneration is lower in comparison with traditional methods. For this reason, the method of regeneration is increasingly being used in various industries.
PL
Surowiec roślinny zawiera wiele składników aktywnych wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki. Ważnym zadaniem jest ich oddzielenie bez utraty cennych właściwości. W artykule omówiono różne metody ekstrakcji oraz rozpuszczalniki, które są stosowane do ich odzysku w zależności od oddzielanego związku lub grupy związków.
EN
Plant raw material contains a large amount of active components used in different types of production. lt is very im portant to separate these ingredients without Iosing their valuable features. In this dissertation, different methods of extraction are discussed, in tandem with a variety of solvents applied for the recovery of those compounds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.