Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methodology of investigations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu publikacji w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling w okresie ostatnich dziesięciu lat w zakresie przetwórstwa metali nieżelaznych. Omówiono udział poszczególnych procesów przetwórczych w artykułach z jednoczesnym zwróceniem uwagi na charakter prac badawczych i przyjętą metodologie badań. Dokonano także krótkiej analizy dotyczącej ilości publikacji pochodzących z różnych ośrodków badawczych. W podsumowaniu przedstawiono główne tendencje badawcze reprezentowane w ośrodkach naukowych a także wskazano na nowe trendy badawcze, których rozwoju należy się spodziewać w najbliższym czasie.
EN
The paper presents the review of articles in the journal Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling during the last decade, concerning processing of non-ferrous metals. The participation of particular processes in publications was reported with a special attention to character of investigations and research methodology. The affiliation of the authors was also analysed. In the summary the main trends in research of domestic scientific institutions was presented and the new areas, expected in the near future were also submitted.
2
EN
The results of laboratory experimental studies of the relaxation of the DC-induced polarization in saturated sand models of sedimentary rock are presented. The experimental methodology was based on registering of the relaxation IP signal (amplitude and time value) after a relatively long time of DC excitation (2-15 minutes). Depending on the chemical composition and petrophysical parameter of a rock such as the type of saturated medium (oil, electrolyte), the mechanism of polarization is different. The amplitude-time parameters of the relaxation signals depend on the petrophysical properties of the solid phase, on the salinity of porous medium, type of pore fluid and the electric field characteristics (current intensity and voltage). The Author describes the effective electrophysical characteristics of a porous medium by using well known equations. The obtained results suggest possibilities of inventing new methods in geophysical prospecting. The above experiments were the first step in this series and will be continued in the future.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych nad procesami relaksacyjnymi WP (wzbudzonej polaryzacji stałym prądem elektrycznym) w nasyconych piaskowych modelach skał osadowych. Rejestrowano amplitudowoczasowe charakterystyki relaksacji sygnałów WP po stosunkowo długim czasie wzbudzenia prądem stałym (2-15 minut). Pokazano, że w zależności od składu chemicznego oraz rodzaju nasycającej cieczy porowej: ropa naftowa, elektrolit . mechanizm depolaryzacji jest inny. Amplitudowo-czasowe charakterystyki sygnałów relaksacyjnych zależą od petrofizycznych właściwości fazy stałej, rodzaju płynów porowych i właściwości pola wzbudzającego (natężenie przepływającego prądu i napięcia). Zostały teoretycznie opisane efektywne elektrofizyczne charakterystyki porowatego ośrodka. Uzyskane wyniki sugerują możliwość utworzenia nowej metody geofizyki poszukiwawczej. Powyższe eksperymenty były pierwszym krokiem z tej serii i będą kontynuowane w przyszłości.
EN
The paper presents selected problems relating to carrying out experimental investigations aimed at determining the tribological properties of polymer materials mating with metal or polymer elements in different friction conditions in sliding joints. The types of tribological investigations and the most commonly adopted types of sliding pair contact are presented. The possible space of tribological investigations is described and the criteria for the choice of key input and output quantities for tribological invesligations of sliding pairs incorporating a polymer material are given. The benefits stemming from experiment design are demonstrated and the rotatable design's and the simplex design's advantages and range of application in tribological investigations are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z realizacją badań doświadczalnych dotyczących określania właściwości tribologicznych materiałów polimerowych, współpracujących w skojarzeniu z elementami metalowymi lub polimerowymi, w różnych warunkach tarcia. Omówiono rodzaje badań tribologicznych i najczęściej przyjmowane rodzaje makrogeometrii styku badanych par ślizgowych. Opisano możliwą przestrzeń badań tribologicznych oraz podano kryteria związane z wyborem naj istotniejszych wielkości wejściowych i wielkości wyjściowych zazwyczaj uwzględnianych w badaniach tribologicznych. Przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania eksperymentu planowanego, a także podano zalety oraz zakresy stosowania planu rotalnego i planu sympleksowego w realizacji badań tribologicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.