Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring bridge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Direct digital synthesis (DDS) is a well known technique to generate sine-wave signals which can be tuned in amplitude and phase. Impedance meters routinely implement DDS techniques with electronic digital-to-analog converters (DAC), with re I alive accuracies in the 10 ⁻⁴ to 10 ⁻⁶ range. Recently, new approaches to employ DDS generation in impedance measurements have been experimented. Digitally-assisted bridges employ electronic DDS generation in coaxial transformer bridges. Josephson impedance bridges employ Josephson junction binary arrays to achieve intrinsically-referenced DDS generation. Both approaches achieve relative measurement accuracies in the 10 ⁻⁸ range, thus are suitable for primary impedance metrology in national metrology laboratories.
PL
Bezpośrednia synteza cyfrowa (DDS) jest dobrze znaną metodą do generowania sygnałów sinusoidalnych o przestrajanej amplitudzie i fazie. Mierniki impedancji zwykle wykorzystują syntezę DDS oraz przetworniki cyfrowo analogowe, co podwala na względną niepewność pomiaru w zakresie od 10 ⁻⁴ do 10 ⁻⁶. Od niedawna sprawdza się nowe zastosowanie metody DDS do pomiarów impedancji. Mostki cyfrowe wykorzystują syntezę DDS w mostkach transformatorowych współosiowych. Impedancyjne mostki Josephsona wykorzystują matryce binarnych złączy Josephsona w celu generowania sygnału metodą syntezy DDS, przy korzystaniu z wewnętrznego źródła referencyjnego. Te dwa czynniki pozwalają na uzyskanie niepewności pomiarów rzędu 10 ⁻⁸, a zatem jest wystarczające do wykorzystania tych mostków jako przyrządów wzorcowych do pomiarów impedancji w państwowych laboratoriach metrologicznych.
2
Content available remote Mostkowa metoda pomiaru stratności materiałów magnetycznie miękkich
PL
W referacie przedstawiono mostek pomiarowy przeznaczony do pomiaru mocy strat i stratności materiałów magnetycznych. Cechą szczególną omawianego mostka jest to, że jest on w równowadze przy zasilaniu napięciem stałym, natomiast podczas zasilania napięciem przemiennym jest mostkiem niezrównoważonym. Sygnały pomiarowe mostka w stanie nierównowagi są miarą mocy strat materiału magnetycznego. Wyniki eksperymentów przedstawione w referacie są potwierdzeniem tezy, że przedstawiona metoda mostkowa do pomiaru mocy strat oraz stratności materiałów magnetycznych zapewnia uzyskanie poprawnych wyników pomiarów
EN
In this paper the measuring bridge dedicated to power losses measurement of magnetic materials is presented. The bridge has a unique property; it is balanced when it is supplied by a direct current and it is unbalanced when supplied by an alternating current. When the bridge is unbalanced the measuring signals at are the measure of the power losses of the magnetic material. Experiment results confirm the thesis that this bridge method provides proper measuring results of power losses of magnetic materials.
PL
W pracy podano zasadę działania niekonwencjonalnego mostka pomiarowego o obocznym zasilaniu jego ramion przeciwległych z przełączanego źródła prądowego [1]. Dwa sygnały wyjściowe z przekątnych mostka umożliwiają równoczesny pomiar dwu parametrów różnie oddziałujących na jego impedancje. Zbudowano przetwornik mikroprocesorowy z różnicowym czujnikiem tensometrycznym do pomiaru odkształcenia i przyrostu temperatury. W jego analizie metrologicznej wykorzystano dostępne dane elementów. Zbadano też powtarzalność pomiarów i zaproponowano nowy parametr do jej szacowania. Wyniki potwierdziły przydatność nowego typu mostka do stosowania w statycznych i dynamicznych pomiarach dwuparametrowych.
EN
Idea of the unconventional bridge circuit supplied by current source connected switched in parallel to opposite bridge arms [1] is described. The supplying system enables to measure two output signals of this bridge and allows finding two variables differently influenced on bridge impedances at the same time. The microprocessor converter based on above idea to measure changes of temperature and strain is designed and built. The accuracy analysis based on technical data of used elements has been considered and repeatability has been examined as well. Results of this work confirmed that this new type bridge can be successfully used in two-parameter static and dynamic measurements.
4
Content available remote Symulacja pracy mostkowego układu porównawczego materiałów ferromagnetycznych
PL
Nieniszcząca detekcja uszkodzeń, wobec wzrastających wymagań procesów technologicznych, wymaga stosowania metod szybkiej akwizycji i interpretacji danych, Wypracowane metody badań stosują przeważnie pomiar bezpośredni lub różnicowy. W przedstawionym artykule podjęto tematykę pracy mostka zmiennoprądowego, pracującego w układzie porównawczym ze wzorcem.
EN
Non-destructive detection of defects, towards to high demands of technological processes, require the methods of fast acquisition and interpretation of data. Worked out researches methods use mostly the direct or differential measuring. In this article the subject matter of accelerated current measuring bridge working in comparative system with master was taken.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.