Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement apparatus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano aparaturę do dozowania różnej wielkości próbki dwóch adsorbatów do pomiarów koadsorpcji. Pomiary koadsorpcji wykonano dla metanolu na powierzchni sulfonowanego kopolimeru styrenowo-diwinylobenzenowego Amberlyst 15 pokrytej zaadsorbowaną wodą. Wyznaczono stałe równowagi i entalpie adsorpcji.
EN
The apparatus for dosage different size of sample of two adsorbatesforcoadsorption measurementswas described. The measurements were executed for methanol coadsorption on the surface of sulfonated styrene-divinylobenzenecopolymerAmberlyst 15 covered with adsorbed water. The equilibrium constants and enthalpies of adsorptionwere determined.
PL
W artykule omówiono opracowaną w InstytucieTele- i Radiotechnicznym aparaturę pomiarową do oznaczania redukcyjności rud żelaza metodą wagową zgodnie z obowiązującymi normami ISO. Omówiono zastosowane w aparaturze rozwiązania konstrukcyjne, a także zaprezentowano opracowaną w Instytucie nowatorską metodę oznaczania redukcyjności rud żelaza poprzez analizę składu gazów poreakcyjnych za pomocą modułów detekcyjnych NDIR lub modułów cieplnoprzewodnościowych.
EN
Accordant with ISO standards measurement equipment for determination of iron ore reducibility by a weight method was worked out in the Tele & Radio Research Institute and described in the paper. constructional solutions used in the equipment werediscussed. Moreover, worked out in the Institute innovative method of determination of iron ores reducibility by means of the composition post-rectiongases analysis carried out by the NDIR or thermoconductivity detective modules, was shown.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę, zakres i wyniki wstępnych badań obciążenia obudowy wyrobiska korytarzowego zarejestrowane w trakcie wstrząsów o energiach od 102 do 106 J. Opisano aparaturę pomiarową służącą do ciągłego pomiaru obciążenia i jego rejestracji. Uzyskane wyniki poddano analizie i przedstawiono wnioski.
EN
Methodology, range and results of the preliminary research on the narrow working support load recorded in the course of tremors with energies from 102 to 106 J are presented. The measuring apparatus used for continuous measurement of load and its recording is described. Obtained results have been analysed and conclusions presented.
PL
Od 1991 r. specjalizacja PIE, którą były urządzenia technologiczne i pomiarowe dla przemysłu półprzewodnikowego została zastąpiona nową tematyką. Artykuł omawia aparaturę laboratoryjną i badawczą dla określania parametrów fizyko-chemicznych paliw stałych i właściwości materiałów, która jest przedmiotem prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych Instytutu.
EN
The previous specialization of PIE - the technological and measurement systems for semiconductor industry - was replaced since 1991 by new topics. The paper describes the laboratory and research equipment for determination of the physical and chemical parameters of solid fuels and characteristics of the materials. The presented equipment is the subject of actual research works of the Institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.