Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały ścierne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Degradation mechanisms of the burrs in rotablation
EN
Rotablation is a percuteneous coronary procedure dedicated for treatment of highly calcified or fibrotic coronary lesions. This procedure allows plaque modification using a diamond coated burr rotating at high speed. The literature lacks information on the principles for selection of the tools for such a process which would ensure the best efficiency (speed of removing the calcified or fibrotic plaques). The starting point for this is the knowledge of the wear mechanisms in the case of such tools. The present study examines 7 burrs after different operation times. The following mechanisms were considered: pulling out, spalling, abrasion and diamond grains sticking. Based on the performed investigations, it was established that the basic wear mechanism is progressive sticking of the atherosclerotic plaques onto the burrs. In the first place, the burr's front becomes stuck over, yet this should still not have an effect on the speed of the atherosclerotic plaque removal also scarce sticking on the side surface of the burr is observed. During further operation, successive plagues are stuck onto the ones stuck earlier, causing a reduction of the speed of their removal and the necessity of the use of a new burr in order to continue the rotablation.
2
Content available remote Environmental Aspects of Abrasive Water Jet Cutting
EN
Traditional method of production has a negative impact on the environment by cutting and erosion products (chips and microchips), the used coolant (oils and emulsions, enriched aggressive chemicals) and high energy consumption. Modern systems for mechanical processing should be minimal this impact. This paper presented a study of advanced machining – Abrasive Water Jet (AWJ) technology in environmental aspects. Unlike traditional machining (grinding, milling) water jet cutting does not emit into the environment any dust or particles that are harmful if inhaled. Also presents an analysis of the fragmentation garnet – commonly used abrasive in this technology, ilmenite and olivine, and identified recycling potential of these abrasives.
PL
Tradycyjne metody produkcji mają negatywny wpływ na środowisko poprzez emisję produktów ubocznych procesu cięcia i erozji (wióry i mikrowióry), zużytej cieczy chłodząco-smarnej (oleje i emulsje, wzbogacone agresywnymi związkami chemicznymi) oraz wysokie zużycie energii. Nowoczesne systemy do obróbki mechanicznej powinny minimalizować ten wpływ. W artykule przedstawiono analizę zaawansowanej technologii produkcji – cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną w aspekcie ochrony środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnej obróbki skrawaniem (szlifowanie, frezowanie) cięciu strumieniem wody nie towarzyszy emisja do środowiska pyłu i cząsteczek materiałów, które są szkodliwe. W artykule przedstawiono także analizę rozdrobnienia granatu – ścierniwa najczęściej stosowanego w tej technologii oraz ilmenitu i oliwinu oraz określono ich potencjał recyklingu.
EN
This paper shows that imaging and analysis of morphological features of the surface of modern structured abrasives in the pre-machining state can be carried out by means of electron microscopy supported by image processing and analysis techniques. The acquisition of SEM micrographs for active surfaces of the four (A6, A30, A65, A160 grades) monolayer abrasive discs 237AA (3M) with Trizact™ abrasive grains was carried out by the use of Quanta 200 Mark II (FEI Company) high-resolution scanning electron microscope. Visual analysis allowed for the observation of abrasive grains mainly in terms of the occurrence on their surface of various defects resulting from the technology of their production. For a parametric analysis, the authors used the Fiji 1.51s software (J. Schindelin et al.) which, in turn, made it possible to determine the values of the basic geometrical parameters characterizing the abrasive grains in the selected area of the active surface of assessed abrasive tool. The observation and measurement instruments used in the experimental studies described in this work and the proposed methodology may present an interesting alternative approach to the assessment of the surface morphology of advanced structured abrasives.
4
Content available remote Oznaczanie konwencjonalnych narzędzi ściernych spojonych
PL
Szlifowanie, jako jeden z ważniejszych [9] i znacznie rozpowszechnionych procesów obróbki wykończeniowej, jak również wysoko wydajnej – będącej sposobem usuwania naddatku obróbkowego, stanowi znaczący udział w procesach wytwarzania części maszyn. Ocenia się [136], że technologie obróbki ściernej uznawane są za wiodące w co czwartym zastosowaniu przemysłowym kształtowania produktów. Ściernice oraz inne spojone narzędzia ścierne, m.in. osełki czy segmenty ścierne, mogą być wykonywane ze zróżnicowanych materiałów ściernych i spoiw. Skład spojonych narzędzi ściernych i proporcje zastosowanych składników kształtują charakterystykę narzędzi, która w sposób bezpośredni predysponuje ich zastosowanie do konkretnych zadań obróbkowych. Właściwy dobór narzędzia ściernego jest czynnikiem istotnym i bardzo ważnym ze względu na planowany do osiągnięcia wynik procesu obróbki ściernej [7] W celu możliwości identyfikacji cech narzędzia ściernego powszechni stosuje się znormalizowane oznaczanie. W artykule zaprezentowano sposób oznaczania konwencjonalnych narzędzi ściernych spojonych wraz z objaśnieniami i obszarami zastosowań.
EN
Grinding is one of the most important [9 ] and significantly common both finishing and high efficiency processes, represents a significant part of machine parts manufacturing processes. It is estimated [136] that the abrasive machining technologies are considered to be leading in four industrial shaping applications. Grinding wheels and other bonded abrasive tools can be formed with different abrasive grains and bonds. The grinding and other bonded abrasive tools applications ensuing from their characteristic are precisely determined by ingredients composition and proportions. The proper selection of abrasive tool is an fundamental factor for abrasive machining processes effects planning [7]. Standardized description and symbolism are necessary for proper identification of the abrasive tools. Commonly used methodology and abrasive tools description rules, with some explanations and application hints are presented in this paper.
PL
W poniższym artykule omówiono próbę oceny efektów obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni stopu aluminium 7175T i stopu magnezu AZ31 nietypowymi materiałami ściernymi, takimi jak: kwaśny węglan sodowy, tzw. suchy lód, ziarna zboża. Celem obróbki strumieniowo-ściernej próbek ze stopów aluminium i magnezu po wstępnym szlifowaniu na papierze ściernym jest uzyskanie jednorodnej struktury chropowatości i przygotowanie pod przyszłą powłokę elektrochemiczną. Wybór węglanu sodowego, suchego lodu czy ziarna zboża wynika ze spodziewanego braku reakcji chemicznej ziaren z metalem. Wyniki prób obróbki wykazują uzyskanie bezkierunkowej struktury chropowatości z jednoczesnym umocnieniem powierzchni, ostateczna wielkość chropowatości wynika zaś w znacznym stopniu z obróbki elektrochemicznej.
EN
The paper presents evaluation tests of shot blasting efficiency of aluminum alloy 7175T and magnesium alloy AZ31 by non-typical abrasive like soda, dry ice and corn grains. The homogeneity of surface roughness is the main target of shot blasting samples from aluminum and magnesium alloys after grinding with abrasive paper before the electrochemical treatment. The choice of bicarbonate soda, cold ice or plant corn results from expected non-chemical reaction between abrasive corn and metal. The obtained results of treatment tests indicate no directional surface roughness and penning effect and roughness level mainly depended on electrochemical treatment.
6
Content available remote Kierunki rozwoju szlifowania
PL
Główne kierunki rozwoju szlifowania ściernicowego dotyczące materiałów i narzędzi ściernych, obciągania ściernic, innowacyjnych metod szlifowania oraz konstrukcji szlifierek.
7
Content available remote Properties, structure and machnining capabilities sintered corundum abrasives
EN
The diversity of sintered corundum abrasives used in both bonded and in the embankment of abrasive tools currently poses substantial problems for their choice of technology to specific tasks. Therefore performed a comparative study of ownership structures and capacities of elected representatives machining sintered corundum abrasives of different generations, and this is normal sintered alumina, submicrocrystalline alumina sintered and nanocrystalline alumina sintered. Were studied some properties of a set of abrasive particles, physicochemical properties and structural and mechanical and technological properties. The studies used the method of microscopic measurement to determine the shape of abrasive particles, the pycnometer to determine the density of abrasive, a spectrometer to determine the chemical composition of the magnetic analyzer for determining the magnetic fraction, scanning electron microscope to analysis of abrasive grains and a special position to designate the machining capacity abrasive grains. The results showed a significant increase in machining capacity sintered corundum abrasives with increasing degree of fragmentation of the crystallites sintered corundum abrasives and distinctive bands in the emerging microchip. The originality of the development provides a comparative summary of properties of sintered corundum abrasives of different generations and functions obtained by the author making the change in value index of machining capacity grit from cutting speeds for different generations of sintered corundum.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.