Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As the quality of welded joints transfers to the load carrying capacity of structures, welded joints naturally become the object of diagnostic tests. Welded joints are mainly tested in order to find out the places with structural or mechanical non-homogeneities. It is caused by the fact that the existence of welding imperfections significantly decreases mechanical properties of the welded joint and especially its fatigue strength. The paper presents some results of diagnostic tests for welded joints of steel components carried out with the use of passive and active magnetic methods. Faults of the welded joint occurring within a tested object cause the phenomenon of magnetic anomalies existing over a tested surface and this phenomenon has been used to detect welding imperfections. A specially designed measurement matrix consisting of 768 oneaxial miniature magnetic field sensors has been used to record the magnetic flux leakage. The paper includes a comparison of the effectiveness of diagnosing using the passive and active magnetic method. Moreover, it was shown that the magnetic diagnostics provides rapid inspection of quality of welded joints with no need for special preparation of joints for testing which is relevant for its practical applications and results in low costs of such tests.
PL
Ponieważ jakość złączy spawanych przekłada się na możliwości przenoszenia obciążeń przez konstrukcje, poáączenia spawane stają się w naturalny sposób obiektem badań diagnostycznych. Głównym celem badań połączeń spawanych jest wykrywanie miejsc, w których występuje niejednorodność strukturalna lub mechaniczna złącza. Taki cel badań wynika z faktu, że występowanie wad spawalniczych w decydującym stopniu pogarsza właściwości mechaniczne poáączenia spawanego, a w szczególności jego wytrzymałość zmęczeniową. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań diagnostycznych połączeń spawanych stalowych elementów z wykorzystaniem pasywnych i aktywnych metod magnetycznych. Do wykrywania defektów połączenia spawanego wykorzystano zjawisko powstawania anomalii magnetycznych nad badaną powierzchnią wywołanych występowaniem wad spawalniczych w diagnozowanym elemencie. Zaburzenia strumienia magnetycznego były rejestrowane za pomocą specjalnie skonstruowanej matrycy pomiarowej składającej się z 768 jednoosiowych miniaturowych czujników pola magnetycznego. W pracy dokonano porównania skuteczności diagnozowania pasywną i aktywną metodą magnetyczną. Wykazano również, że diagnostyka magnetyczna umożliwia wykonanie szybkiej kontroli jakości połączeń spawanych bez konieczności specjalnego przygotowania połączeń do badań diagnostycznych, co ma duże znaczenie użytkowe i przekłada się bezpośrednio na niski koszt takich badań.
2
Content available Progress in stellarator research at IPP-Kharkov
EN
A new antenna of ‘crankshaft’ type has been installed in the Uragan-2M device in order to increase the plasma density and heating below the ion cyclotron frequency. Antenna operation is modelled by 1D code, which solves boundary problem for time-harmonic Maxwell’s equations in radially non-uniform plasma cylinder. In recent experiments with this antenna, the SXR, CV, OV and OII emission measurements indicate that the light impurity radiation barrier is overcame at this device. Plasma with a temperature of ~50 eV exists during a short period of a few milliseconds. Then the radiation collapse comes owing to strong infl ux of impurities to the plasma column. A new magnetic diagnostics has been installed at Uragan-3M. Using it the poloidal magnetic fi eld is measured and the shift of toroidal current in major radius is registered. A miniature pinhole camera array for spatially and temporally resolved measurements of soft X-ray (SXR) plasma emission has been recently installed on the U-3M. Different shapes of the SXR emission profi le has been observed in different discharge conditions.
PL
Pęknięcia kół napędnych lokomotyw EU07 są problemem, z którym często spotykają się zakłady eksploatujące lokomotywy tego typu. Przyczyn powstawania uszkodzeń można doszukiwać się w niewłaściwej konstrukcji tarczy koła bosego, w złym oszacowaniu wartości obciążeń koła lub nadmiernych obciążeniach eksploatacyjnych. Powodem powstawania pęknięć mogą być również wady materiałowe powstające na etapie produkcji lub też zmęczenie materiału w procesie eksploatacji. Uszkodzenia kół zestawu napędnego lokomotywy EU07 charakteryzuje wysoka powtarzalność miejsc ich powstawania. W artykule przedstawiono badania własności magnetycznych materiału stosowanego na zestawy kołowe. Zamieszczono wyniki badań opisujących reakcję materiału na obciążenia cyklicznie zmienne. Przedstawiono rozwijane metody diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi, które są dokładniejsze od metod defektoskopii ultradźwiękowej. Większość stali konstrukcyjnych reaguje na procesy mechaniczne mierzalnymi istotnymi zmianami parametrów magnetycznych. Każda stal przejawią określoną charakterystyczną zależność związków magnetomechanicznych. Poznanie tych związków pozwala na stosowanie metod magnetycznych w diagnostyce elementów stalowych i prognozowanie procesu pękania, co jest istotne, a nieosiągalne za pomocą metod defektoskopii.
EN
The length of the cycle of the survey wheel set depends on the course as well as technical and economic conditions of the use of the vehicle. Economical accounts are starting to speak behind extending the cycle of the exploitation inspection. At present a time of the propagation of the detected crack is predicted with ultrasonic methods and add current extending the time of the use of the wheel set. In the article tests of steels applied to wheeled sets were described. Research findings were placed describing the reaction of material for loads cyclically variables. Elaborated methods of diagnosing endurance processes were presented with magnetic methods which are more thorough than methods of the ultrasonic defectoscopy. The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set. The majority of constructional steels is reacting to mechanical processes with measurable essential changes of magnetic parameters. Every steel will display the determined characteristic relation of magnetomechanical compounds. Getting to know these compounds allows to applying magnetic methods in the diagnostics of steel elements and forecasting the process of cracking what is essential but unavailable with methods of the defectoscopy.
EN
We report on irradiation experiments of InSb-based Hall samples at two types of neutron spectrums. One with thermal neutrons (natural neutron spectrum of fission reactor) and second with fast neutrons (filtered spectrum). Fluences in both cases reached almost 1018 cm-2 and that led to significant decreasing of electron mobility of samples. In case of thermal neutrons, transmutation process led to increasing of electron concentration of about 2.3×1018 cm-3. For samples irradiated with fast neutrons, twofold effect was observed: increase in electron concentration for samples with low carrier density and decrease in electron concentration for samples with high carrier density. All results raise important issue, that in case of ITER ex-vessel steady state sensors, research at different spectrum of neutrons are necessary.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad napromieniowaniem neutronami struktur halotronowych bazujących na antymonku indu (InSb). Część próbek została napromieniowana w strumieniu neutronów termicznych (widmo naturalne neutronów reaktora MARIA w Świerku), a pozostałe próbki w strumieniu neutronów prędkich (widmo filtrowane neutronów reaktora). W obu przypadkach dozy neutronów były zbliżone do poziomu 1018 cm-2, doprowadzając do znacznego spadku ruchliwości elektronów w cienkich warstwach InSb. W przypadku napromieniowania neutronami termicznymi zaobserwowano wzrost koncentracji elektronów o wartość ok. 2,3×1018 cm-3, głównie za sprawą transmutacji In -> Sn. Dla próbek napromieniowanych neutronami prędkimi wystąpiły dwa przeciwne efekty: wzrost koncentracji elektronów dla próbek o niskiej początkowej koncentracji elektronów, oraz spadek koncentracji dla próbek o wysokiej początkowej koncentracji elektronów. Wyniki badań wskazują, że w przypadku zastosowania czujników Halla w tokamaku ITER niezbędne jest przeprowadzenie badań w strumieniach neutronów o różnym widmie energetycznym.
PL
Dokonano przeglądu istniejących struktur defektoskopu oraz zaproponowano zmiany strukturalne w celu zapewnienia wielowymiarowego odbioru sygnałów diagnostycznych.
EN
The paper presents a review of existing designs of flaw detectors and proposes structural changes to provide multidimensional reception of diagnostic signals.
PL
W artykule przedstawiono jedną z rozwijanych metod diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi. Badania potwierdzają korelację cech mechaniczno-magnetycznych stali. Sprecyzowanie tych korelacji i pomiary zmian własności magnetycznych umożliwią w przyszłości precyzyjnie określenie długości cyklu przeglądowego zestawu kołowego.
EN
The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.