Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  m-commerce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A novel model of adoption of m-commerce in Saudi Arabia
EN
The market of Saudi Arabia offers considerable potential for the success of mobile commerce (m-commerce) technology. In this context, this study aims to investigate the factors that influence the intentions of Saudi citizens and firms to use m-commerce technology. This study paper advances the literature by proposing a novel model to investigate the motivations behind adopting m-commerce in Saudi Arabia. The model defines factors that influence both customer and provider intentions of adopting m-commerce. The paper also outlines the methodology to be followed to evaluate the proposed model.
2
Content available remote Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie handlu internetowego
PL
Innowacje ogrywają dla przedsiębiorstw ogromną rolę, gdyż podnoszą ich konkurencyjność na rynkach (w otoczeniu), stając się jednocześnie „akceleratorem” ich rozwoju innowacyjnego. Wśród różnych rodzajów innowacji duże znaczenie mają innowacje marketingowe, czego przykładem może być stosowanie handlu elektronicznego i takich jego narzędzi, jak: m-commerce (elektronicznego handlu mobilnego), f-commerce (social commerce) oraz zakupów grupowych. Rozwój handlu internetowego (i wymienionych powyżej jego innowacyjnych form sprzedaży) w dzisiejszych stał się ważnym kanałem sprzedaży dla wielu podmiotów, dzięki jego ogromnemu zasięgowi i dużej elastyczności. Celem artykułu jest dokonanie analizy znaczenia i rozwoju tego handlu w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania własne oraz raporty ogólnopolskie związane z tą problematyką, obejmujące ostatnie kilka lat.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4195--4201, CD 1
PL
Logistyka to istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. Trudno sobie wyobrazić podmiot, który osiągnął sukces rynkowy, bez sprawnie działającego działu logistyki. W dobie rozwoju mobilnych technologii i tworzenia relacji między interesariuszami komunikującymi się poprzez markę logistyka sprawia, że komunikacja ta jest możliwa. Artykuł przedstawia wpływ rozwiązań mobilnych na cały profil działania i zarządzania przedsiębiorstwem. Marka daje obietnice wyjątkowości, m-commerce informuje, natomiast logistyka sprawia, że przedsiębiorstwo dotrzymuje tej obietnicy tu i teraz.
EN
Logistics is the important part of business management. The logistic was been bloodstream company. It is hard to imagine a company that has achieved success in the market, without an efficient logistics department. In the era of mobile technologies and create relationships between stakeholders communicating through logistics brand makes it so communication is possible. Target of this article was to present the impact they may be had mobility, the whole profile of action and business management. The Brand gives promises uniqueness, m-commerce reports while logistics that makes the company keeps this promise here and now.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9765--9772, CD3
EN
Technology is a part of the environment in which each company operates. It reflects the current level of knowledge about the production of products and services. It is one of the strongest elements affecting the business environment due to the continuous development and progress. The universality of the Internet resulted in the transfer of a business into a virtual arena, in particular, contributed to the development of ecommerce. On the Internet you can buy almost everything - from food to a car - and every year more and more Poles are buying things, sitting in front of a computer. According to experts, the forthcoming years will be dominated by m-commerce, or purchases using a smartphone or tablet. The paper is a review of literature and cited the results of global and Polish market research on the popularity of m-commerce. This article aims to answer the question of how rapidly growing market for mobile devices and applications has the opportunity to change the way of doing a trade.
PL
Technologia jest elementem środowiska, w którym funkcjonuje spółka. To ona odzwierciedla aktualny poziom wiedzy o produkcji wyrobów i usług. Jest to jeden z najmocniejszych elementów wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ciągły rozwój i postęp. Powszechność Internetu doprowadziła do przeniesienia działalności wirtualny rynek, w szczególności do rozwoju e-commerce. W Internecie można kupić niemal wszystko - od żywności do samochodu - i co roku coraz więcej Polaków kupuje rzeczy, siedząc przed komputerem. Zdaniem ekspertów, nadchodzące lata będą zdominowane przez m-commerce, czyli zakupy za pomocą smartfona lub tabletu. Artykuł na charakter przeglądu literatury oraz przedstawia wyniki światowych i polskich badań rynku na temat popularności m-commerce. Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, jak szybko rośnie rynek urządzeń i aplikacji mobilnych i czy ma szansę zmienić sposób prowadzenia handlu.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14652--14659, CD 6
PL
Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi zagadnień związanych z systemem e-SCM, oraz włączenie tego rozwiązania do handlu elektronicznego. W świecie cyfryzacji i komercjalizacji ważne staje się szybkość i rzetelność informacji płynących ze źródeł, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zastosowanie rozwiązań elektronicznego zarządzania łańcuchem dostaw (e-SCM) pozwala uczestnikom rynku sprzedaży na podjęcie szybkich i prawidłowych decyzji, a także zmniejszenie kosztów związanych z przestojami, niewykorzystaniem powierzchni magazynowych czy też niewłaściwym rozpoznaniem potrzeb rynku. Włączenie do m-commerce rozwiązań systemu e-SCM pozwala na sprawne i skuteczne zarządzanie.
EN
The aim of the article is to present the reader with issues related to e-SCM system, and the inclusion of e-commerce solutions. In the world of digitization and commercialization of important becomes the speed and reliability of the information coming from sources both internal and external. The use of electronic solutions for supply chain management (e-SCM) enables sales market participants to take rapid and correct decision, as well as reducing the costs associated with downtime, non-use of warehouse space, or the wrong diagnosis of the needs of the market. Inclusion in the m-commerce solutions, e-SCM system allows for efficient and effective management.
EN
This paper investigates the issue of mobile commerce focusing success factors that influence its adoption. The purpose of this article is to analyze economic, social and other factors that drive new technology adoption. These factors seem to influence adoption differently. In this article there are m/commerce adopters characterized and divided into three categories based on various roles they play. There is also a hierarchy model of the mcommerce users' requirements stated and m-commerce adoption factors in the existing literature showed.
7
Content available remote Zastosowanie protokołu WAP w m-commerce na przykładzie bankowości
PL
We współczesnych czasach notuje się coraz bardziej dynamiczny rozwój mobilnych sieci bezprzewodowych. Coraz częściej spogląda się na jej wielkie możliwości zastosowania w sektorze komercyjnym. W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem bezprzewodowego mobilnego dostępu do Internetu w tymże sektorze (m-commerce). Skupiono się szczególnie na analize zastosowania protokołu WAP w m-commerce z przykładowym jego zastosowaniem w bankowości na przykładzie mBanku.
EN
At present day is notified more and more growth of a mobile wireless network. More often is looked their large possibilities of applying it in the commerce sector. The paper specific problems, related with the applying wireless access to Internet in that sector (m-commerce). Especially to concentrate on the analysis of using protocol WAP in m-commerce with the example usage in banking on the example of mBank.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.