Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loop impedance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ parametrów transformatora na wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej
PL
W artykule przedstawiono wartości rezystancji i reaktancji impedancji pętli wyznaczonej podczas zwarcia jednofazowego przewodu liniowego do przewodu ochronnego. Obliczenie wartości impedancji pętli zwarciowej przeprowadzono w obwodzie z transformatorem trójfazowym z uwzględnieniem zmian współczynnika mocy impedancji obciążenia. Impedancję pętli zwarciowej wyznaczono przy pomocy wektorowego i algebraicznego pomiaru napięcia przy założeniu stałej wartości impedancji obciążenia dla różnych wartości kąta fazowego impedancji obciążenia. W niniejszym artykule pominięto wpływ udziału innych odbiorników na pomiar impedancji pętli obwodu zwarciowego.
EN
The article presents the resistance and reactance values of loop impedance determined during shortphase line conductor to the PE conductor. Calculation of the values of loop impedance is carried out with taking into account changes in the power factor of the three-phase transformer load impedances. Fault loop impedance is calculated by the vector and algebraic voltage measurement assuming a constant load impedance values for different values of the phase angle load impedance. This article does not affect the participation of other receivers to measure the short-circuit loop impedance circuit.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki szacowania standardowej niepewności złożonej pomiaru impedancji pętli zwarciowej wyznaczonej metodą z przesunięciem. Przeanalizowano wpływ niepewności rezystancji obciążenia pomiarowego, niepewności pomiaru napięć, niepewności pomiaru okresu oraz przesunięcia na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarcia.
EN
This article presents the results of the combined standard uncertainty of loop impedance determined by the shift method. The first step of the uncertainty analysis was to estimate the sensitivity of the shift method to main error sources: the load resistor R0, voltages measurement E and U, the period T and the shift measurement. The next step of the uncertainty analysis was to estimate the following variances: the load measurement resistor u2(R0),voltage measurement u2(E) and u2(U), the period measurement u2(T) and the shift measurement u2.
EN
This paper presents a detailed analysis of the uncertainty estimation of loop impedance measurement determined by the vector method. The analysis includes the following estimates: resistance variance, voltage variance and time measurement variance. The paper presents a methodology for estimating the combined standard uncertainty of the loop impedance.
PL
Metoda wektorowa umożliwia wyznaczenie impedancji pętli zwarcia w oparciu o składowe ortogonalne napięcia. Autorka niniejszego referatu przeprowadziła analizę metrologiczną tej metody stosując teorię błędów [1, 2, 3, 4, 5]. Aktualnie przeprowadzane są szczegółowe analizy szacowania niepewności pomiaru impedancji pętli zwarciowej metodą wektorową. W niniejszym artykule zaprezentowano metodę wektorową, zgodnie z którą impedancja pętli zwarciowej wyznaczana jest na podstawie pomiaru fazorów dwóch napięć [2, 3, 4, 5]: napięcia E panującego w miejscu badanym przy odłączonym obciążeniu oraz napięcia U - jakie występuje przy włączonym obciążeniu pomiarowym o znanej wartości rezystancji R0. Referat zawiera wyniki szczegółowego szacowania niepewności pomiaru impedancji pętli zwarcia uwzględniając wariancję rezystora obciążenia pomiarowego u2(R0), wariancję pomiaru napięć u2(E) i u2(U) oraz wariancję wyznaczenia chwil czasowych u2(t1), u2(t2), u2(t3), u2(t4). Wyznaczona wartość niepewności standardowej uc, potwierdza, iż metoda wektorowa jest znacznie bardziej dokładna od metod klasycznych wyznaczania impedancji pętli zwarcia. Wyniki oszacowanej niepewności pomiaru są zbieżne z wynikami uzyskanymi przez autorkę referatu z eksperymentu, w którym wykorzystano prototyp miernika impedancji pętli realizującego metodę wektorową [4].
4
Content available Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia
PL
W metrologii obserwuje się ciągły rozwój metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wynika to zarówno z faktu, iż pomiar impedancji pętli zwarcia bezpośrednio związany jest z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych, jak również z rozwoju nowych technologii.W publikacji przedstawiono rozwój sposobów pomiaru impedancji pętli zwarcia, od rozwiązań najstarszych po współcześnie stosowane.
EN
Loop impedance measuring methods in electro energetic low-voltage power supplies are still developing and evolving. The first device for examining the effectiveness of neutralization was described in 1936 by Pflier [2]. In Poland a MZU-1 device was the first device for measurements of the short circuit loop impedance produced in the fiftieth of the 20th century. Since then many methods for measuring the resistance and loop impedance of the short circuit have been developed. In Poland researches in measurements of the short-circuit loop impedance were and are led mainly at two centres for education: Gdańsk University of the Technology (Czapp, Golijanek-Jędrzejczyk, Iwicki, Musiał, Piasecki, Roskosz, Sawicki, Swędrowski, Ziółko) and Wrocław University of the Technology (Cegielski, Masny, Nawrocki, Stafiniak, Teresiak). This paper presents the development of loop impedance measuring methods, from historical perspective, from the oldest solutions to contemporary applications.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy metrologicznej metody z przesunięciem pomiaru impedancji pętli zwarciowej, w której pomiar opiera się o wyznaczenie składowych ortogonalnych fazora napięcia. Celem tej analizy jest sprawdzenie, które z parametrów miernika decydująco wpływają na dokładność pomiaru impedancji pętli.
EN
This paper presents measurement results of metrology analysis of method with shift for loop impedance measurement. Loop impedance measurement in this method is based on determination of the orthogonal voltage components The analysis goal is checking, which instrument parameters are the most important for accuracy of loop impedance measurement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.