Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linie małoobciążone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Przystanki na żądanie w transporcie kolejowym
PL
Artykuł omawia historię przystanków na żądanie na polskiej sieci kolejowej, które oficjalnie zanikły na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Przedstawia przesłanki przywrócenia tego podejścia, proces analizy i uzgodnień towarzyszący ponownemu wprowadzeniu rozwiązania do stosowania oraz założenia eksploatacji pilotażowej. Tekst zamyka prezentacja próbnego wdrożenia oraz omówienie docelowych warunków funkcjonowania.
EN
The article discusses the history of stops on demand on the Polish rail network, which officially disappeared in the early 1950s. It presents the premises for restoring this approach, the process of analysis and reconciliation accompanying the re-introduction of the solution and the assumptions of pilot operation. The text closes with a presentation of the trial implementation and discussion of the target operating conditions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie tworzenia narzędzia wspomagającego proces decyzyjny dotyczący zagadnienia utrzymania, modernizacji lub likwidacji linii o niskim poziomie obciążenia (tzw. linii kolejowych mało obciążonych) które uznawane są za generator kosztów, przysparzający dodatkowo zarządcy infrastruktury samych kłopotów. W szczególności artykuł dotyczy problematyki budowy modelu takiej linii, który byłby następnie podstawą do stworzenia symulacyjnego programu wspomagającego proces decyzyjny.
EN
Paper shows the problem of making support tool for decision-making process. This decision-making process is connected with support, modernization or liquidation of Low Density Traffic Lines (LDTL), which are treated as cost generating lines making financial problems for infrastructure administrator. The main aim of this paper is to describe LDTL model making problem which would be a base for making a decision-making process simulator.
PL
W artykule przedstawione zostały aspekty techniczne i formalne dotyczące rozwoju oraz wdrażania systemu ERTMS Regional. Zasadniczym celem budowy systemu ERTMS Regional jest stworzenie na bazie architektury ERTMS systemu maksymalnie dostosowanego do potrzeb linii małoobciążonych. Referat prezentuje różnice pomiędzy specyfikacjami systemu ERTMS i systemu ERTMS Regional. Artykuł zawiera opis techniczny i zasadę działania ERTMS Regional, opis pierwszego wdrożenia systemu i analizę możliwości zastosowania tego systemu w Polsce.
EN
Paper presents technical and formal aspects of the development and implementation of the ERTMS Regional system. Main ERTMS Regional system development goal is to construct control command system based on ERTMS architecture and at the same time suitable for serving low density railway lines. Paper shows differences between ERTMS specifications and ERTMS Regional specifications. It comprises technical description and operational rules of ERTMS Regional, description of the first implementation project and analyse of possibilities regarding ERTMS Regional implementation in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.