Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące, zapewniającego obsługę transportową portu lotniczego w Manchesterze, systemu tramwajowego Metrolink, którego tworzenie rozpoczęto w latach 90. XX w. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z ekologicznym rozwiązaniem transportowym stosowanym w kilkumilionowej aglomeracji. Artykuł zawiera dane techniczne linii prowadzącej do lotniska, charakterystykę techniczną i eksploatacyjną pojazdów zapewniających jej obsługę oraz dane taryfowe.
EN
The article presents information on the rail Metrolink system (light rail system), providing tram service to Manchester, started in the 1990s. Its purpose is to familiarize the reader with the ecological transport solution used in a several million agglomeration. The article contains technical data of the line leading to the airport, technical and operational characteristics of vehicles providing its service and tariff data.
EN
This article presents the concept of division and assigns the railway stops, which are part of the rapid agglomeration light (RAL) rail system within the Cracow Metropolitan Area (CMA), in relation to two criteria. We can see considerable variation in the functions of the railway stops, even if they are located in the same metropolitan area. In this article, a review of the policy and planning document concerning the RAL has been conducted.
3
Content available remote Budowa trasy tramwaju szybkiego do Wilanowa
PL
Artykuł przedstawia główne założenia projektowe inwestycji obejmującej połączenie tramwajowe pomiędzy dzielnicami Wola, Ochota, Mokotów i Wilanów w Warszawie. Omówiono w nim uwarunkowania historyczne oraz przedstawiono najważniejsze opracowania planistyczne i studialne uwzględniające omawianą trasę. Przedstawiono także główne wyzwania projektowe związane z wariantowaniem raz przejściem przez szczególne lokalizacje.
EN
The paper describes main design ideas for a project of a tramway connection between districts of Warsaw: Wola, Ochota, Mokotów and Wilanów. Historical aspects, main spatial documents as well as feasibility studies are also discussed. Moreover, key design challenges are presented which concern routing options and limitations of passing through special locations.
PL
Z prof. dr. hab. inż. ANTONIM TAJDUSIEM, rektorem AGH w latach 2005–2012, obecnie kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013–2016, oraz z dr. hab. inż. MARKIEM CAŁĄ, prof. AGH, sekretarzem Sekcji Mechaniki Górotworu PAN, członkiem International Society for Rock Mechanics, przewodniczącym małopolskiego oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki, rozmawiają MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA i JOANNA MICIAK, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa, Joanna Miciak talk to Professor Antoni Tajduś, Rector of AGH (University of Science and Technology in Krakow) in 2005-2012, currently the head of the Chair of Georrtechanics, Civil Engineering and Geotechnics at the Faculty of Mining and Geoengineering, Chairman of the Central Commission for Academic Degrees and Titles during the term of 2013-2016, and to Professor Marek Cala, Secretary of the Section for Rock Mass Mechanics of the Polish Academy of Sciences, member of the International Society for Rock Mechanics.
5
Content available remote Multimodalność transportu publicznego w Filadelfii
PL
Filadelfia położona jest na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Oceanu Atlantyckiego. Za transport publiczny w tym ponad 1,5-milionowym mieście i jego okolicach odpowiada zasadniczo spółka o nazwie Southeast Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), utrzymująca rozległy system, obejmujący autobusy, trolejbusy, tramwaje, lekką kolej miejską, metro i kolej podmiejską. Jest to jedno z zaledwie dwóch przedsiębiorstw komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych, które oferuje tak szeroki wachlarz usług (drugim jest spółka bostońska). Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej.
6
Content available remote Gdańsk świętuje 150 lat komunikacji miejskiej
PL
Ostatni okres obfituje w Gdańsku w rocznice związane z komunikacją publiczną. W 2013 roku świętowaliśmy 140-lecie pojawienia się w naszym mieście tramwajów. W 2014 roku obchodziliśmy 150 lat od uruchomienia pierwszego stałego i regularnego połączenia, które można uznać za początek komunikacji miejskiej w Gdańsku.
EN
The main goal of this paper is to analyze customer satisfaction factors for Light Rail, identify a successful case and compare the level of service of this case with another system so that improvements in terms of price, time of journey and connectivity can be elaborated and suggested. The Docklands Light Railway (London, UK) has been identified as a successful case, which service levels have been compared to ‘Metro Sul do Tejo, MST’ (Almada, Portugal). As a result, a set of solutions to improve MST are proposed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników kształtujących satysfakcję pasażera kolei lekkiej, ukazanie takich rozwiązań, które przyniosły polepszenie satysfakcji i porównanie poziomów usług tych przypadków z innymi systemami, tak by opracować możliwe udoskonalenia w cenach, czasach przejazdów i połączeniach. Tym samym rozwiązania wprowadzone na The Docklands Light Railway (Londyn, Wielka Brytania) zostały porównane z systemem ‘Metro Sul do Tejo, MST’ (Almada, Portugalia), a wnioski z tego porównania posłużyły jako możliwe propozycje dla polepszenia usług MST.
8
Content available remote Cztery kolory Dallas
PL
Położone w północnym Teksasie miasto Dallas zostało utworzone w 1841 roku. Mogło się ono rozwinąć dzięki przebiegającym tutaj liniom kolejowym, a węzłem komunikacyjnym stało się w 1873 roku. Dallas stanowi rdzeń największego wewnątrzlądowego obszaru metropolitarnego w Stanach Zjednoczonych, który pozbawiony jest jakiegokolwiek żeglownego połączenia z morzem. Z populacją liczącą przeszło 1 milion 200 tysięcy mieszkańców miasto to plasuje się na dziewiątym miejscu w kraju.
PL
Obecnie trwa, bezprecedensowa w historii transportu publicznego Szczecina, inwestycja - budowa pierwszego etapu całkowicie bezkolizyjnej linii tramwajowej łączącej osiedla znajdujące się na prawobrzeżu miasta z centrum. W artykule skupiono się na opisie rozwiązań związanych bezpośrednio z torowiskiem szybkiego tramwaju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.