Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ledeburyt przemieniony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Microstructure formation and properties of abrasion resistant cast steel
EN
The so-called adamitic cast steels are characterised by a high abrasion resistance. These cast steels are of a pearlitic matrix withuniformly distributed hypereutectoid cementite precipitates. Apart from hypereutectoid cementite very often transformed ledeburite alsooccurs in the microstructure of these cast steels. Such cast steels contain chromium (app. 1 %) and nickel (app. 0.5 %) as alloy additions and sometimes their silicon content is increased. The presence of molybdenum is also permissible (app. 0.4 %). The basic problem in application of these steels for structural elements constitutes their insufficient crack resistance. An improvement of mechanical properties by changes of morphology of hypereutectoid cementite and transformed ledeburite precipitates by means of the heat treatment applicationwas the aim of this study. G200CrNiMo4-3-3 cast steel was the investigated material. Changes in the morphology of hypereutectoid cementite and transformed ledeburite obtained due to the heat treatment are described in detail in the present paper. An influence of the microstructure changes on impact toughness of the investigated cast steel is presented. Investigations performed within this study will serve for the microstructure optimisation on account of functional qualities of this cast steel.
PL
W artykule zamieszczono dyskusję wyników badań rozwoju mechanizmów zużycia oraz współczynnika tarcia staliwa G200CrNiMo4-3-3 po trzech wariantach normalizowania niezupełnego. Zastosowana obróbka cieplna polegała na nagrzaniu próbek staliwa G200CrMoNi4-3-3 do trzech temperatur wyżarzania: 850, 900, i 950 °C, wytrzymaniu przez 10 godzin oraz chłodzeniu ze stałą szybkością 48 °C/h do temperatury pokojowej. Wywołane, zmianą temperatury austenityzowania, różnice w mikrostrukturze badanego staliwa wpływały na zmianę jego własności tribologicznych.
EN
Results of the research on the development of wear mechanisms and the friction coefficient of G200CrNiMo4-3-3 cast steel after three types of under-annealing normalizing are discussed in the paper. The samples were heated to temperatures of 850, 900, and 950 °C, held at these temperatures for 10 hours, and then cooled down to room temperature with the cooling rate of 48 °C/h. Changes in the microstructure of investigated cast steel, caused by the differences in austenitizing temperatures, influenced its tribological properties.
PL
W staliwie ledeburytycznym w wyniku zastosowania różnych temperatur austenityzowania podczas normalizowania niezupełnego można osiągnąć wyraźne różnice w morfologii cementytu drugorzędowego oraz ledeburytu przemienionego. W niniejszej pracy zamieszczono dyskusję wyników badań mechanizmów zużycia tribologicznego staliwa G200CrNiMo4-3-3 po normalizowaniu niezupełnym. Na podstawie wyników badań kinetyki przemian fazowych oraz szeregu hartowniczego i analizy metalograficznej zastosowano obróbkę cieplną, polegającą na nagrzaniu próbek staliwa G200CrMoNi4-3-3 do czterech temperatur wyżarzania: 850, 900, 950 i 1050°C, wytrzymaniu przez 10 godzin oraz chłodzeniu ze stałą szybkością 48°C/h do temperatury pokojowej. Wywołane zmianą temperatury austenityzowania różnice w mikrostrukturze badanego staliwa wpływają na jego własności tribologiczne. Im większa grubość oraz ciągłość siatki ledeburytu przemienionego, tym w warunkach wykonanego testu tribologicznego powoduje on intensywniejsze zużywanie się przeciwpróbki. Ponadto na mechanizm zużycia tribologicznego badanego staliwa wpływa wytworzenie siatki cementytu drugorzędowego po granicach wtórnego ziarna austenitu.
EN
Significant differences in the morphology of secondary cementite and transformed ledeburite in ledeburitic cast steel may be achieved in the consequence of applying different austenitizing temperatures during under-annealing normalising. This work discusses the results of the research on the mechanisms of tribological wear of G200CrNiMo4-3-3 cast steel after under-annealing normalising. Based on the results of the kinetics of the phase transformation and on the hardening treatment schedule as well as on the metallographic analysis, the following heat treatment was applied: The samples were heating to the temperatures of 850, 900, 950 and 1050°C, holding the samples for 10 hours at these temperatures, and then cooling the samples down to room temperature at the cooling rate of 48°C/h. Changes in the microstructure of investigated cast steel, caused by the differences in austenitizing temperatures, influenced its tribological properties. It could be noticed that, for the applied conditions of testing, greater thickness and continuity of transformed ledeburite resulted in more intense wear of the counter-sample. Moreover, the formations of the net of secondary cementite on grain boundaries of prior austenite influences the mechanism of tribological wear of the investigated cast steel.
EN
This work includes the results of high-temperature tribology test of cast alloy with iron matrix. The paper presents the discussion on the results of the studies of wear mechanisms and friction factor of G200CrNiMo4-3-3 adamite cast steel after three variants of under - annealing normalization. During the heat treatment of cast steel four annealing temperatures were applied: 850, 900, 950 and 1050°C. Annealing was conducted for 10 h, and then the samples were cooled at a rate of 48°C/h to room temperature. Four different annealing temperatures resulted in adequate differences in microstructure of test cast steel what determinated tribological properties of the material. Results obtained allow for determination of optimal, from wear resistance point of view, microstructure of test cast steel used for mill rolls.
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki wysokotemperaturowego testu tribologicznego stopu odlewanego na osnowie żelaza. W pracy tej przedstawiono dyskusję wyników badań mechanizmów zużycia oraz współczynnika tarcia staliwa adamitowego G20CrNiMo4-3-3 po trzech wariantach normalizowania niezupełnego. Podczas obróbki cieplnej staliwa zastosowano cztery temperatury wyżarzania: 850, 900, 950 i 1050°C. Wyżarzanie prowadzono przez 10 h, później próbki chłodzono z szybkością 48°C/h do temperatury pokojowej. Cztery różne temperatury wyżarzania spowodowały odpowiednie różnice w mikrostrukturze badanego staliwa, co z kolei zdeterminowało własności tribologiczne materiału. Uzyskane wyniki badań pozwalają na określenie optymalnej, z punktu widzenia odporności na zużycie, mikrostruktury badanego staliwa, stosowanego na walce hutnicze.
PL
W pracy przedstawiono wpływ obróbki cieplnej na własności dwóch staliw stosowanych na walce hutnicze. Badania wykonano na staliwach chromowo - niklowo - molibdenowych ze średnią i wysoką zawartością węgla. Zmiany struktury spowodowane obróbką cieplną polegały na rozbiciu ciągłej siatki cementytu drugorzędowego występującego w układzie Widmannstattena. Te zmiany w strukturze staliw wpłynęły korzystnie na ich własności.
EN
In the paper possibilities to improve fracture toughness by means of heat treatment of cast steels have been presented. Research has been conducted on two kind (medium - and highcarbon) chromium - nickel - molybdenum cast steel. Structure changes caused in the process of heat treatment consisted of breaking the continuous net of hypereutectoid cementite and as well as the destruction of hypereutectoid cementite prencipitates present in Widmannstatten s shape. Structure changes caused by heat treatment had a positive influence of facture toughness of researched materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.