Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty i korzyści
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą, w tym infrastrukturą drogową (road asset management), wspierane nowoczesnymi technikami menadżerskimi, takimi jak zarządzanie ryzykiem oraz uwzględniające rachunek kosztów i korzyści w całym cyklu „życia” danego typu infrastruktury są bezwzględnie konieczne, aby sprostać współczesnym wyzwaniom. W ostatnich latach odnotowano bardzo dynamiczny rozwój tej stosunkowo nowej dyscypliny wiedzy. Coraz więcej administracji drogowych na świecie sięga po instrumentarium, jakie omawiana dyscyplina dostarcza i wykorzystuje w codziennej praktyce zarządzania infrastrukturą drogową. Propagowana jest także przez Światowe Stowarzyszenie Drogownictwa PIARC.
EN
Asset management, especially in road engineering, supported by new managerial techniques, such as risk management and cost/benefit analysis in the whole life cycle, is absolutely necessary in order to fulfill present challenges. During recent years, very dynamic development in this field of knowledge have been observed. More and more road administrations in the world reach for instruments offered by such knowledge and they use them in every day practice of road asset management. These are also propagated by World Road Association PIARC.
PL
Scalenie techniki rachunku kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) i ekologicznej oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) umożliwia wyznaczenie wskaźników określających poziom oddziaływania ekonomicznego i ekologicznego całego cyklu lub wybranych etapów cyklu życia budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono procesy zagospodarowania odpadów czterech budynków mieszkalnych, różniących się od siebie technologią wykonania oraz spełnianym standardem energetycznym. Za główny cel badania wybrano powiązanie struktury materiałowej budynków, ilości powstających odpadów, oddziaływań środowiskowych generowanych przez powstające strumienie odpadów oraz kosztów i przychodów z tytułu ich końcowego zagospodarowania.
EN
Merging technology life cycle costing (LCC) and ecological of life cycle assessment (LCA) allows to determine the indicators of the level of economic and environmental impact of the whole cycle, or of selected stages of the life cycle residential buildings. The article presents the processes waste four residential buildings, differing technology performance and meet energy standard. The main objective of the study was chosen linking structure of materials of buildings, the amount of waste, the environmental impacts generated by the waste streams – standing up and the costs and revenues from their end of managing the.
3
Content available remote Kompostowanie odpadów komunalnych i w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów
PL
Przedmiotem badań było z jednej strony przedstawienie potencjału kraju w zakresie kompostowania odpadów (biochemicznego rozkładu materii organicznej w warunkach tlenowych), z drugiej strony wycena świadczeń ekosystemów związanych z tym procesem oraz analiza kosztów i korzyści wynikających z jego prowadzenia. Wyniki badań powinny stanowić wsparcie dla procesów decyzyjnych dotyczących gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji.
EN
This paper aims to assess, on the nationwide and regional level, the ecosystem services related to biochemical management of organic wastes (biodegradable food wastes and green wastes) through composting. The goals of the study are: to present the process of waste composting as a service resulting from functioning of the natural environment, to quantify the analysed services and assess Poland's potential in regard to composting selected fractions of mixed municipal wastes. In order to achieve the above goals the cost-benefit analysis was used. The benefits of waste composting were set against the costs, being the sum of the investment, operation and depreciation related costs. The study results should support decision-making processes in the area of biodegradable waste management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.