Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia srebra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię odkrycia wyrobisk dawnej kopalni srebra Amalie w Srebrnej Górze. Właściciele terenu, na którym znajduje się obiekt, mają dalekosiężne plany zagospodarowania terenu, w celu przybliżenia odwiedzającym sposobu funkcjonowania takiej kopalni oraz związanych z nią innych historycznych obiektów przemysłowych. Na potrzeby tych prac przeprowadzono kwerendę materiałów geologicznych oraz wykonano terenowe badania hydrogeologiczne, aby ocenić możliwość udostępnienia wyrobisk kopalni turystom. Wyniki przeprowadzonych prac wskazują, że mamy do czynienia z lokalnym systemem wodonośnym, którego wodonoścem są gnejsy oraz kataklazyty licznie zuskokowane tektonicznie. Są to wody typowe dla takich systemów, w których znaczącą rolę odgrywają jony Ca2+ i HCO3-.
EN
The article presents the history of the discovery of former silver mine Amalie in Srebrna Góra. The owners of the land on which the facility is located, have a far-reaching plans for land development in order to familiarize visitors with the way of functioning of the mine and related other historical industrial facilities. For the purpose of this activities the geological query and hydrogeological fieldworks were carried to assess the possibility of access for tourists to the mine excavations. The results of conducted works indicate that we are dealing with local aquifer system, whose water-bearing formation consists of gneiss and cataclasite, often tectonically faulted. These waters are specific to the systems in which Ca2+ and HCO3- ions are playing a vital role.
2
Content available remote Wybrane zabytki górnicze Tarnowskich Gór
PL
W artykule opisano budowę geologiczną rejonu Tarnowskich Gór, zaliczanego do śląsko-krakowskiego obszaru złożowego rud cynku i ołowiu. Zarysowano dzieje górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór od czasów rzymskich do początku XX wieku. Scharakteryzowano podziemne wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga, odcinka „Fryderyk” między szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zaproponowano nowy szlak geoturystyczny.
EN
The paper describes the geological structure of the area of Tarnowskie Góry, belonging to the Silesian-Cracow region of zinc and lead ores deposits. It outlines the history of silver and lead ores mining in the area of Tarnowskie Góry, starting from Roman times to the beginning of the XXth century. It characterized underground workings of the Historic Silver Mine and the Black Trout Gallery, as well as „Fryderyk” section between „Ewa” and „Sylwester” shafts. A new route geo-touristic route has been suggested
PL
W artykule przedstawiono historię powstania Zabytkowej Kopalni Srebra oraz jej dzieje w latach 1976-2014.
EN
The article presents the origin of the Historic Silver Mine and its history in years 1976-2014.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.