Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia Machów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Była siarka! Co jest teraz?
PL
Zakończenie eksploatacji złóż siarki w Kopalni „Machów" w 1992 r. pozostawiło po sobie wyrobisko odkrywkowe o pow. ok. 600 ha i głębokości ok. 110 m. Prowadzone od 1994 r. prace likwidacyjne, a następnie rekultywacyjne, doprowadziły do powstania zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody ok. 500 ha i głębokości 42 m, wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą rozwój sportów wodnych. W 2010 r. po raz pierwszy udostępniono częściowo zbiornik do celów rekreacyjnych. Uzyskany efekt ekologiczny pozwolił na stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. Prowadzone prace rekultywacyjne są kolejnym przykładem właściwie pojmowanej ochrony środowiska oraz wspólnego dobra.
EN
Ending of exploitation of sulphur deposit in "Machów". Mine in 1992 left an open-cast excavation which covered about 600 hectares area with 110 metres depth. Liquidation and after that restoration works, leading since 1994, conducted to creation of water basin about 500 ha of surface and 42 m deep, which was equipped with facilities to provide the development of water sports. In 2010 the water basin was opened partly to recreation the first time. Obtained ecological effect has allowed to create conditions for restitution and reintroduction of biological living among the area which was degraded by sulphur mining. Leading reclamation works is a consecutive example of properly comprehended environmental protecion as well as the common good.
PL
Na tle prezentacji rodzimych złóż siarki oraz bilansu ich zasobów, autorzy publikacji prezentują ich geologiczno-górnicze oraz ekologiczne arunki eksploatacji. koncentrują sie na obszarze tarnobrzeskim, gdzie wszystkie czynniki działalności górniczej - zarówno geolofgiczno-inżynierskie, ekonomiczne, nade wszystko zaś szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego - postawiły zadanie likwidacji kopalń siarki 'Machów' i 'Piaseczno'. Likwidacja wyrobisk pogórniczych, ich rekultywacja oraz racjonalne zagospodarowanie, stanowią bezprecedensowe przedsięwięcie w historii naszego górnictwa odkrywkowego.
EN
By way of presentation of the native suplhur reserves the authors of this publication present the mining and geological environmental conditions of the mining operations. The operations concentrate in the Tarnobrzeg area where all the mining activity factors - both the geological engineering, economic and first of all those of natural environment protection, in a broad sense of the term - have set forth the task of liquidationof the Sulphur Mines of 'Machów' and 'Piaseczno'. Theliqiudation of post-mining workings, the subsequent reclamation of theirs and efficient development, constitute an unprecendented undertaking in the history of our surface minig.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.