Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono zasadę kompatybilności jako podstawową zasadę doboru materiałów do napraw i wzmacniania konstrukcji. Przydatność tego podejścia została przedstawiona na przykładzie handlowo dostępnych systemów do napraw.
EN
In this paper the compatibility approach for repair and strengthening systems is presented. Usability of this approach is demonstrated on the example of commercial repair systems.
5
Content available remote Uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych
PL
Adhezja jest ważnym zjawiskiem w przyrodzie i odgrywa znaczącą rolę w problemach inżynierskich. W artykule omówiono złącza budowlane, których wytrzymałość i trwałość, ze względu na sposób łączenia materiałów, rozpatrywana jest w oparciu o zjawisko adhezji. Przedstawiono czynniki wpływające na adhezję analizując ich wpływ na przyczepność warstwy nakładanego materiału do podłoża. Uwzględniono takie zagadnienia jak właściwości układanych materiałów w stanie nie związanym, sposoby przygotowywania powierzchni podkładu, kompatybilność łączonych materiałów, wpływ warunków zewnętrznych na jakość złącza.
EN
The adhesion is an important phenomenon in nature as well as in engineering. Building joints as the object of study have been specified on the background of the materials bonding. Factors which affect the adhesion, as well as their influence on the bond strength, have been presented. The following features have been taken up: features of the materials, preparing of the surface to be covered, materials compatibility and influence of environmental conditions on the durability.
EN
Repair of a concrete structure results in formation of a two-component system i.e. repaired concrete/repair material. Such systems must be compatible to co-operate properly. A number of inequalities have been developed based on the compatibility definition thus creating a model of good co-operation between the combined materials. Relevant areas of good compatibility of the repair materials with ordinary concrete were based on the model. Taking into account the technical features of commercially available repair mortars (polymer and cement-polymer ones) relevant systems were then qualified as compatible or incompatible. The good compatibility model has been experimentally verified through application of the RILEM method. In all cases the compatibility status assessments determined by way of calculation or and laboratory were consistent. Based on the experimental tests and analytical calculations proper conclusions concerning further studies to be pursued on concrete repair material selection were formulated.
PL
W wyniku napraw betonu powstają złożone układy dwukomponentowe: beton naprawiany - materiał naprawczy. Wymaganiem dobrej współpracy jest kompatybilność takich układów. Na podstawie sformułowanej definicji kompatybilności opracowano szereg nierówności, tworząc model dobrej współpracy zespolonych materiałów. Przy jego użyciu wyznaczono obszary dobrej współpracy materiałów naprawczych z betonem zwykłym. Biorąc pod uwagę cechy techniczne handlowo dostępnych zapraw naprawczych, polimerowych i cementowo-polimerowych, zakwalifikowano odpowiednie układy, jako kompatybilne bądź niekompatybilne. Przeprowadzono weryfikację doświadczalną modelu dobrej współpracy, posługując się metodyką badawczą według RILEM. We wszyskich przypadkach oceny stanu kompatybilności, określone metodą obliczeniową i laboratoryjną, były zgodne. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych i obliczeń analitycznych sformułowano wnioski dotyczące dalszych kierunków badań nad doborem materiałów do napraw betonu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.