Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kombinatoryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rotating machinery single plane balancing non-contact method
EN
The paper introduces a method for single plane balancing of rotating machinery using order analysis of data acquired by the proximity probes. It provides a detailed description of calculating the unbalance magnitude and location followed by the description of the algorithm responsible for distribution of discrete trim weights values in discrete locations in order to counter the unbalance. The method could be used when the bearings of the rotating machinery are not accessible for accelerometers installation, when great accuracy is needed or when there are only a few angular locations available for installation of few possible trim weights. Experiments conducted using the method helped to reduce the vibration caused by unbalance by the order of three to ten times (depending on the initial vibration) in every case which proves its effectiveness.
PL
Artykuł ten opisuje metodę wyważania jednopłaszczyznowego maszyn wirujących wykorzystującą analizę rzędów na podstawie danych z czujników zbliżenia. Artykuł przedstawia dokładny opis obliczania amplitudy i kąta niewyważenia oraz opis algorytmu odpowiedzialnego za rozmieszczenie dostępnych mas w dostępnych kątowych lokalizacjach w celu minimalizacji niewyważenia. Zaprezentowana metoda może zostać wykorzystana, gdy nie ma możliwości zainstalowania akcelerometrów na łożyskach maszyny wirującej, gdy potrzebna jest duża dokładność lub gdy konstrukcja maszyny wirującej pozwala jedynie na instalację określonej kombinacji mas w określonych miejscach. W przypadku wszystkich prób wyważania za pomocą przedstawionej metody udało się ograniczyć wibracje spowodowane niewyważeniem o trzy do dziesięciu razy (w zależności od początkowego poziomu wibracji), co dowodzi skuteczności metody.
EN
Teachers’ attitudes and beliefs have a fundamental influence on the way of teaching and the efficiency of learning. This topic was also brought up in the didactic research in recent years, in connection with mathematics teachers as well.– To the best of our knowledge, however, a study that investigates this specific area (combinatorics) was not included. As combinatorics has a special role in connecting the development of mathematical thinking and teaching different areas, our short-time Project (Didactics Grant of the Hungarian Academy: Complex Mathematics Education in the 21st Century) focused on the teaching of combinatorics in Hungary. Our aim was to examine some aspects of this field in connection with Tamás Varga’s method and also teachers’ beliefs towards combinatorics with the help of a questionnaire. The main results of this survey are discussed below.
3
Content available remote Działalność naukowa Józefa Schreiera
PL
W artykule omówimy osiągnięcia naukowe Józefa Schreiera (1909-1943) oraz podamy spis publikacji. Schreier należał do aktywnych członków Lwowskiej Szkoły Matematycznej, a jego nazwisko znane jest w matematyce w związku z przestrzeniami Schreiera, zbiorami Schreiera i twierdzeniami Schreiera-Ulama. Schreier opublikował szesnaście prac matematycznych, z czego osiem wspólnie ze Stanisławem Marcinem Ulamem i jedną wspólnie z Zygmuntem Wilhelmem Birnbaumem. Ponadto razem z Marcelim Starkiem (1908-1974) opracował, na podstawie wykładów Steinhausa wygłoszonvch w roku akademickim 1928/29, skrypt Szeregi Fouriera wydany przez Koło Matematyczno-Fizyczne Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1930 roku. Schreier napisał prace dotyczące następujących dziedzin matematyki: analiza funkcjonalna, teoria miary, kombinatoryka, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, teoria półgrup i grup, teoria przekształceń, topologia i teoria gier.
PL
Praca stanowi wprowadzenie do klasy grafów (α, κ, σ) -bazowo-etykietowalnych, które przedstawiają ujednoliconą reprezentację matematyczną grafów (α, κ)-etykietowalnych oraz (α, κ)- dowolnie-etykietowalnych (które są równoważne klasie grafów sprzężonych [1]). Omówione są podstawowe zależności między tymi klasami, zależności między parametrami κ i σ oraz znaczenie tych klas dla kombinatoryki wraz z praktycznymi przykładami zastosowań w bio-informatyce.
EN
This work introduces a class of (α, κ, σ) -base-labeled graphs that presents unified mathematical representation of (α, κ)-labeled and (α, κ) free-labeled graphs (that are equivalent to adjoints [1]). It describes basic relationships between these classes, relationship between parameters κ and σ - and the meaning of these classes for computing science. There are also some practical examples of application in bioinformatics.
PL
Rozważając problemy kombinatoryczne, zwłaszcza pod kątem praktycznego zastosowania należy wziąć pod uwagę złożoność algorytmów. W niniejszej pracy omówiono algorytm dokładny backtrackingowy, a także przedstawiono algorytmy aproksymacyjne: Lovasza-Johnsona-Chvatala oraz SBT (suboptymalnej drogi w drzewie bactrackingowym) i jego modyfikacje. Przeprowadzono analizę porównawczą zaprezentowanych algorytmów oraz przedstawiono praktyczne ich zastosowanie.
EN
Considering combinatorial problems, especially the practical use, the algorithm complexity should be taken into account. In this paper author describes Precise Backtracking Algorithm, Lovdsza-Johnsona-Chvatala Approximational Algorithm and Algorithm SBT (Sub-optimal Track in Backtracking tree) with it's modifications. Presented algorithms were comparatively analyzed and the practical implementation was shown.
6
Content available remote Multiple perspectives and generalizations of the Desargues configuration
EN
We introduce a class of finite confgurations, which we call combinatorial Grassmannians, and which generalize the Desargues configuration. Fundamental geome- tric properties of them are established, in particular we determine their automorphisms, correlations, mutual embedability, and prove that no one of them contains a Pascal or Pappus figure.
8
Content available remote On arcs in quadruple systems
EN
In this paper we deal with arcs in the quadruple systems. The arcs have been constructed.
9
EN
The theory of symmetric polynomials of multiple variables produces an unlimited set of algebra identities. These formulas contain numerous coefficients. For the most part their evaluation is difficult. This article presents a certain method of finding the coefficients which is based on some theorems of the theory. As a result, we obtain a linear system with only one solution. This method has been checked for the degree not greater that 6. Hypothetically, we can assume that the method is correct for any natural degree
EN
All symmetric polynomials of multiple variables, with the variables belonging to the fixed, final set, are the elements of the vector space of infinite dimension. The vector space contains numerous finite subspaces. These subspaces are subjected to a standard analysis. Set theory classifications and ordering relations indicate how to choose the basis. The investigation of transient matrices reveals sets of algebra identities. The unlimited set of these identities is particularly useful when it comes to engineering applications.
EN
Inconsistent information is one of main difficulties in the explanation and recommendation tasks of decision analysis. We distinguish two kinds of such information inconsistencies : the first is related to indiscernibility of objects described by attributes defined in nominal or ordinal scales, and the other follows from violation of the dominance principle among attributes defined on preference ordered ordinal or cardinal scales, i.e. among criteria. In this paper we discuss how these two kinds of inconsistencies are handled by a new approach based on the rough sets theory. Combination of this theory with inductive learning techniques leads to generation of decision rules from rough approximations of decision classes. Particular attention is paid to numerical attribute scales and preference-ordered scales of criteria, and their influence on the syntax of induced decision rules.
EN
We consider a general combinatorial optimization problem in which the set of feasible solutions is defined as a given and fixed family of subsets for some finite ground set. To any element of the ground set the so-called weight is associated. The problem consists in finding a feasible subset for which the sum of weights of its elements is the minimum. When the weights of elements vary or are estimated with some accuracy, then the solution of the problem obtained for some initial weights may appear non-optimal. In this paper we consider the quality of a given solution in the case of weights perturbation or inaccuracy. Namely, we study the relative error of a given solution as a function of particular weights perturbation. We also calculate the maximum perturbation or estimation errors of weights which preserve the optimality of a given solution of the problem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.