Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolej europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym w różnych krajach europejskich nie są kompatybilne ze sobą i to powoduje utrudnienia w przekraczaniu granic państw przez pociągi. Obecnie w celu umozliwienia przejazdu z jednego kraju do drugiego na pojazdach trakcyjnych instalowane są różne systemy sterowania. Urządzenia te są bardzo kosztowne, a pociągi po przejechaniu granicy muszą zmieniać używany system na zgodny z istniejacym w danym kraju europejskim (rys. 1). Taka sytuacja powoduje, ze zwiększane są koszty utrzymaniowe i operacyjne pojazdów trakcyjnych, a także wydluża to czas podróży.
2
Content available Lokomotywy europejskie dla ruchu transgranicznego
PL
Powstanie Unii Europejskiej i jej obecne rozszerzenie na wschód spowodowało znaczne zmiany w europejskim kolejnictwie. Impulsem napędowym tych przemian była wolna konkurencja, powstała na tej rozszerzonej europejskiej sieci kolejowej. Zaostrzone współzawodnictwo między róźnymi systemami transportowymi, np. transportem drogowym a kolejowym, zmusza do znalezienia nowych rozwiązań, pozwalających na zmniejszenie kosztów, a tym samym poprawę konkurencyjności kolei [1]. Należy pamiętać, że w dzisiejszej Europie granice państw tracą znaczenie, pozwalając optymalizować drogi komunikacji. Takie nowe środowisko działania operatorów kolejowych zmienia również wymagania stawiane przemysłowi zaopatrującemu kolej, między innymi producentom lokomotyw.
PL
Z analiz porównawczych kolei europejskich wynika, że Polska powinna być jednym z głównych udziałowców na przyszłym wspólnym europejskim rynku transportowym. Mamy stosunkowo rozległą sieć kolejową, a w największych miastach udało się obronić komunikację tramwajową przed zalewem motoryzacji. Nasz system kolejowy powinien być też głównym beneficjanem wzrostu wymiany gospodarczej wschód-zachód. Jednak statystyki nie oddają pełnego obrazu naszego transportu, który znajduje się obecnie w stanie zapaści. O ile sytuacja w transporcie drogowym nie jest najgorsza i korzysta on z preferencji finansowych, to sytuacja w transporcie kolejowym jest wręcz katastrofalna. Ostatnie kilkanaście lat to okres niespotykanego w jego historii regresu, a w wielu dziedzinach nawet upadku.
PL
W ostatnich latach w Unii Europejskiej duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i na aspekt ekologiczny eksploatacji urządzeń technicznych. Również w zakresie transportu szynowego podjęto prace mające na celu uczynienie go mniej uciążliwym dla środowiska i bardziej komfortowym dla podróżnych. Jednym z elementów uciążliwych, szczególnie dla bezpośredniego otoczenia linii kolejowych, jest hałas. Badania wykazały, że powodem jego powstawania są między innymi hamulcowe wstawki żeliwne prowadzące w eksploatacji do poligonizacji kół, które w takim przypadku stają się źródłem hałasu. Związane z ciągłym rozwojem transportu kolejowego zwiększanie prędkości pociągów i częstotliwości kursów powoduje dalszy wzrost natężenia hałasu, zatem jego redukcja staje się jednym ze strategicznych celów kolei europejskiej.
5
Content available Koleje amerykańskie w statystyce
PL
W wielu analizach, dotyczących obecnego stanu i kierunku rozwoju europejskich kolei, również polskich, jakie przeprowadzane są w ostatnich latach, bardzo często jako punkt odniesienia przytaczane są koleje amerykańskie. Pomimo, że koleje amerykańskie funkcjonują w innych warunkach gospodarczych niż europejskie, wszelkie ich porównania są bardzo cenne, gdyż pomagają lepiej zrozumieć specyfikę kolei europejskich i wyznaczyć dla nich kierunki rozwoju.
6
Content available Kierunki polityki transportowej Unii Europejskiej
PL
W ostatnich miesiącach Komisja Europejska, Parlament i Rada Europejska podjęły szereg decyzji, które w istotny sposób wpłyną na rozwój rynku kolejowego w Europie. Decyzje te stanowią konkretyzację programu zaproponowanego w Białej Księdze z 2001 r. Ich celem jest przywrócenie równowagi międzygałęziowej na unijnym rynku transportowym oraz skierowanie go na rozwój efektywnych ekonomicznie i ekologicznych zintegrowanych systemów transportowych w skali Europy i poszczególnych jej regionów. Przystępując do Unii podejmujemy decyzję o akceptacji dotychczasowego dorobku legislacyjnego tym samym wspólnej polityki transportowej, która dla transportu kolejowego jest bardzo korzystna.
PL
Podstawę systemu taryfowego przedsiębiorstwa PKP stanowi Taryfa Osobowo Bagażowa Polskich Kolei Państwowych (TOB) obowiązująca od 1.05.1999 r. wraz z załącznikiem, zawierającym tabele opłat przewozowych oraz wykaz opłat dodatkowych. W przeszłości taryfa kolejowych przewozów pasażerskich dotyczyła wszystkich segmentów rynku przewozowego. Obecnie WKD i SKM mają swoje taryfy, natomiast pozostałe dwie spółki - InterCity i Przewozy Regionalne mają taryfę wspólną.
8
Content available remote Strategiczne wyzwania przed PKP CARGO S.A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.