Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasa ekspozycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Zabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji
PL
Beton jest niezmiennie jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, również w przypadku konstrukcji mostów, estakad czy wiaduktów. Wraz z upływem lat, niezwykle ważnym problemem staje się degradacja betonu, która może przyspieszać korozję stali zbrojeniowej i drastycznie obniżać nośność konstrukcji. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania hydrofobizacji wgłębnej do naprawy żelbetowych obiektów inżynierskich. Przedstawiono korzyści wynikające z właściwego zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przed niszczącym oddziaływaniem promieniowania UV, szkodliwych gazów czy postępującą korozją chlorkową, zwłaszcza w przypadku budowli mostowych. Wskazano również na potrzebę kalkulacji kosztów realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi kosztami utrzymania obiektu oraz duży udział kosztów obsługi logistycznej w całkowitych kosztach prac naprawczych.
EN
Concrete is, unchangeably, one of the most frequently applied building materials, also in the case of bridges, overpasses or viaducts. Along with the aging of such structures, the degradation of concrete, which may accelerate the corrosion of reinforcing steel and drastically decrease the load-bearing capacity of the structure, becomes an important issue. The paper analyzes the possibilities of using deep hydrophobisation in repairing reinforced concrete engineering structures. The benefits of properly securing reinforced concrete structures from the damaging effects of UV radiation, the influence of harmful gases, or progression of chlorine induced corrosion have been presented, especially in regards to bridge structures. The need to calculate the costs of carrying out investments along with the expected costs of maintaining such structures, as well as the high share of costs connected with logistics, has also been indicated in the total costs of repair works.
EN
The authors describe the additional requirements to ensure freeze-thaw resistance of concrete resulting from the French Rules for Design and Construction of PWR nuclear civil works RCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. The article seeks therefore to be an introduction to the discussion on adapting the guidelines for the freeze-thaw resistance of concrete from RCC-CW to Polish conditions.
PL
Autorzy artykułu przedstawili dodatkowe wymagania dla zapewnienia mrozoodporności betonu wynikające z francuskich wytycznych do projektowania obudowy reaktora elektrowni jądrowej RCC-CW. Ponieważ wymagania te bazują zarówno na normach europejskich, jak i doświadczeniu francuskim, to nie są one całkowicie kompatybilne z warunkami i wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, w tym w Polsce. Artykuł może być zatem wstępem do dyskusji na temat dostosowania wytycznych dotyczących mrozoodporności betonu RCC-CW do warunków polskich.
7
Content available remote Wpływ ukształtowania powierzchni muru licowego na jego estetykę
PL
W artykule podjęto próbę ustalenia wpływu ukształtowania muru na estetykę obiektówmałej architektury. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy intensywnością pojawiających się wykwitów na badanych murach a rodzajem użytych zapraw.
EN
In the article an attempt was made to define the effect of surface shaping of walls on esthetics of minor architecture objects. Strict dependence was found between intensity of efflorescence and types of mortar used.
8
Content available remote Zabezpieczenie ścian z betonu komórkowego przed wilgocią
9
Content available remote Dobór cementów do klas ekspozycji wg PN-EN 206-1
10
Content available remote Zapewnienie trwałości konstrukcji z betonu – wymagania wg Eurokodu 2
EN
The paper presents the problem of concrete structure durability according to the guidelines included in the Eurocode 2. Corrosion processes of both concrete and steel have been briefly discussed as well as the following terms: classes of exposition and classes of construction. The proper designing of the concrete structures, due to their durability, consist in application of the appropriate concrete cover, application of the right concrete and limiting the width of cracks opening.
11
Content available remote Trwałość konstrukcji murowych w świetle Eurokodu 6
EN
Durability of the material is the ability to maintain satisfactory technical and aesthetic properties, safety of operation under certain prescribed conditions of use and during use without the need for additional security. Building materials are exposed to many damaging factors such as temperature, humidity, static and dynamic loads, chemical and biological aggression. Speaking about the durability of masonry structures to reflect on what material to choose and what will be operated under construction. The article shows what the requirements are placed on masonry constructions in accordance with the requirements of Eurocode 6.
15
Content available remote Hydrofobizacja wgłębna
PL
Omówiono oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe i zaproponowano przyporządkowanie klas ekspozycji w przykładowych sytuacjach użytkowania pali. Opisano mechanizmy destrukcji oraz przedstawiono wymagania normowe stawiane żelbetowym palom fundamentowym z uwagi na trwałość.
EN
Environmental impact on precast reinforced concrete foundation piles is discussed and exposure classes for given situations are proposed. Corrosive actions are described and Standard requirements for prefabricated piles due to its durability are presented.
PL
Przedstawiono przesłanki wyboru zamieszczonych w normach PN-EN 206-1 i PN-EN 19921-1 klas ekspozycji, służących do określania grubości otulenia. jakości betonu oraz granicznej szerokości rys. W każdej klasie ekspozycji omówiono zasadniczy mechanizm niszczenia betonu, nawiązując do rozszerzonych w normie brytyjskiej BS 8500-1 przykładów występowania środowisk.
EN
Conditions of the choice of placed in the standards PN-EN 206-1 and PN-EN 1992-1-1 exposure classes used to determine thickness of concrete cover, concrete quality and border crack width are presented. In every exposure class the basic mechanism of concrete deterioration is talked over in reference to expanded in British standard BS 8500-1 examples of environments occurrence.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.